Tải tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên file word của Bộ Nội vụ

Câp nhật: 19/11/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 838 lượt xem

Quy định về soạn thảo tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên gồm những gì? Khung chương trình mới của tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên được quy định ở thông tư nào? Tải miễn phí tài liệu lớp chuyên viên ở đâu? Nếu bạn đang có những thắc mắc trên thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên gồm những gì?

Trước đây, chương trình học và tài liệu quản lý nhà nước ngạch chuyên viên được Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV. Đến đầu năm 2022, Bộ Nội vụ đã có những thay đổi mới về chương trình đào tạo đối với ngạch chuyên viên và tương đương tại Quyết định 420/QĐ-BNV.

Quy định về biên soạn tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Yêu cầu đối với việc biên soạn tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên Bộ Nội vụ được quy định rõ ràng tại chương V. Quyết định 420/QĐ-BNV như sau:

 1. a) Các chuyên đề về lý thuyết cập nhật, nâng cao những kiến thức liên quan hệ thống chính trị, hành chính nhà nước.
 2. b) Các chuyên đề kỹ năng phải gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của quản lý nhà  nước ngạch chuyên viên và tương đương.
 3. c) Các chuyên đề được thiết kế theo cấu trúc “mở”, để giảng viên có thể cập nhật, cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng hiện đại, phù hợp nhiệm vụ, quyền hạn, tính chất công việc của chuyên viên quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương.
 4. d) Nội dung chương trình bồi dưỡng không chồng chéo và trùng lặp với các chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước khác. Các chuyên đề phải được bố cục logic, hài hòa về mặt kiến thức và thời lượng thực hiện.
 5. e) Tài liệu bồi dưỡng: Phải có các câu hỏi gợi ý thảo luận, danh mục tài liệu tham khảo sau mỗi chuyên đề.

Xem thêm: Cập nhật về quy định về chứng chỉ quản lý nhà nước

Các chuyên đề trong tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Các chuyên đề trong tài liệu được xây dựng theo chương trình khung quy định tại chương Quyết định số 420/QĐ-BNV. Chương trình thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến chi tiết, được phân định thành ba phần (kiến thức; kỹ năng; đi thực tế, kiểm tra).Mỗi phần có các chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của ngạch chuyên viên.

Cụ thể, khung chương trình gồm 20 chuyên đề, trong đó 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo như sau:

Nội dung chuyên đề Tổng số tiết
Phần I: Kiến thức chung (08 tiết/01 chuyên đề)
Chuyên đề 1: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị 8
Chuyên đề 2: Tổng quan về hành chính nhà nước 8
Chuyên đề 3: Công vụ, công chức 8
Chuyên đề 4: Đạo đức công vụ 8
Chuyên đề 5: Thủ tục hành chính 8
Chuyên đề 6: Tổng quan về quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan nhà nước 8
Chuyên đề 7: Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 8
Chuyên đề báo cáo lần 1 (tùy theo lớp học, chọn 02 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng; 04 tiết/01 chuyên đề báo cáo 8
Kiểm tra (lần 1, trắc nghiệm, 02 tiết) 2
Phần II: Kỹ năng (08 tiết/01 chuyên đề)
Chuyên đề 1: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin 8
Chuyên đề 2: Kỹ năng phân tích, giải quyết tình huống trong hành chính nhà nước 8
Chuyên đề 3: Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước 8
Chuyên đề 4: Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ 8
Chuyên đề 5: Kỹ năng giao tiếp hành chính 8
Chuyên đề 6: Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ 8
Chuyên đề 7: Kỹ năng làm việc nhóm 8
Chuyên đề 8: Kỹ năng quản lý thời gian 8
Chuyên đề 9: Kỹ năng làm việc trong môi trường số 8
Chuyên đề báo cáo lần 2 (tùy theo lớp học, chọn 02 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng; 04 tiết/01 chuyên đề báo cáo 8
Phần III: Đi thực tế, kiểm tra lần 2
Đi thực tế (không bao gồm thời gian đi, về) 12
Kiểm tra (lần 2, trắc nghiệm, 2 tiết) 2
Tổng 160
Quy định về biên soạn tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Xem thêm: Tải trọn bộ câu hỏi thi ngạch chuyên viên miễn phí

Tổng hợp tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên của Bộ Nội vụ

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2018 file word: Được xây dựng dựa trên chương trình học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tài liệu bồi được Bộ Nội vụ ban hành theo quyết định số 51/QĐ-BNV. Nội dung chủ yếu của tài liệu bồi dưỡng bao gồm 3 nhánh chủ yếu của quyền lực nhà nước:

 • Quyền lập pháp: Là quyền làm ra Hiến pháp và luật, do cơ quan lập pháp thực hiện.
 • Quyền hành pháp: Hành pháp là một bộ phận cấu thành của quyền lực nhà nước, với nhiệm vụ thực thi pháp luật.
 • Quyền tư pháp: Có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật do cơ quan tư pháp thực hiện. Hệ thống tư pháp Việt Nam bao gồm Viện kiểm sát nhân và Tòa Án nhân dân.

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2019 của Bộ Nội vụ: Ban hành theo Quyết định 2721/QĐ-BNV. Đây cũng là tài liệu được sử dụng làm tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2020, 2021, 2022.

Nội dung tài liệu nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị chung, hệ thống chính trị Việt Nam và xây dựng nhà nước pháp quyền. Giúp học viên hiểu tổng quan về hệ thống chính trị; Bản chất vai trò của nhà nước; Nắm được các nội dung về xây dựng nhà nước pháp quyền.

Ngoài những tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trên, học viên có thể tham khảo một số tài liệu chuyên viên sau:

Các chuyên đề trong tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Như vậy, với bài viết này các bạn đã được cung cấp đầy đủ các tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên của Bộ Nội vụ. Chúc quý học viên sớm hoàn thiện chương trình quản lý nhà nước mà mình mong muốn!

Xem thêm: Tải giáo trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *