Tổng hợp tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên file word

Câp nhật: 08/04/2024
  • Người đăng: admin
  • |
  • 932 lượt xem

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên hiện đang có 2 tài liệu chính:

  • Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2018
  • Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2019

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên gồm những gì?

Trước đây, chương trình học và tài liệu quản lý nhà nước ngạch chuyên viên được Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV. Đến đầu năm 2022, Bộ Nội vụ đã có những thay đổi mới về chương trình đào tạo đối với ngạch chuyên viên và tương đương tại Quyết định 420/QĐ-BNV.

Các chuyên đề trong tài liệu được xây dựng theo chương trình khung quy định tại chương Quyết định số 420/QĐ-BNV. Chương trình thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến chi tiết, được phân định thành ba phần (kiến thức; kỹ năng; đi thực tế, kiểm tra).Mỗi phần có các chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của ngạch chuyên viên.

Cụ thể, khung chương trình gồm 20 chuyên đề, trong đó 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo như sau:

Chương Trình Bồi Dưỡng đối Với Ngạch Chuyên Viên Và Tương đương

Tổng hợp tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên của Bộ Nội vụ

1/ Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2018

Được xây dựng dựa trên chương trình học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tài liệu bồi được Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-BNV.

Nội dung của tài liệu bồi dưỡng bao gồm 3 nhánh chủ yếu của quyền lực nhà nước: Quyền lập pháp – Là quyền làm ra Hiến pháp và luật, do cơ quan lập pháp thực hiện; Quyền hành pháp – Hành pháp là một bộ phận cấu thành của quyền lực nhà nước, với nhiệm vụ thực thi pháp luật; Quyền tư pháp – Có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật do cơ quan tư pháp thực hiện. Hệ thống tư pháp Việt Nam bao gồm Viện kiểm sát nhân và Tòa Án nhân dân.

2/ Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2019

Ban hành theo Quyết định 2721/QĐ-BNV. Đây cũng là tài liệu được sử dụng làm tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho tới thời điểm hiện tại.

Nội dung tài liệu nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về: Hệ thống chính trị chung, hệ thống chính trị Việt Nam và xây dựng nhà nước pháp quyền. Bản chất vai trò của nhà nước; Các nội dung về xây dựng nhà nước pháp quyền.

3/ Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Ban hành theo Quyết định 51/QĐ-BNV ngày 22/01/2013. Tài liệu được thiết kế bao gồm các phần: Kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, một số kỹ năng cơ bản. Trong mỗi phần kiến thức có các chuyên đề phù hợp với đối tượng và tính chất công việc của công chức ngạch chuyên viên.

Ngoài những tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trên, học viên có thể tham khảo thêm: Ngân hàng câu hỏi bồi dưỡng ngạch chuyên viên để chuẩn bị cho kỳ thi nâng ngạch.

Đăng ký nhận trọn bộ tài liệu ôn tập lớp chuyên viên quản lý nhà nước

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

Như vậy, với bài viết này các bạn đã được cung cấp đầy đủ các tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên của Bộ Nội vụ. Chúc quý học viên sớm hoàn thiện chương trình quản lý nhà nước mà mình mong muốn!

0 thoughts on “Tổng hợp tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên file word

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *