LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

Tổ chức bồi dưỡng, luyện thi chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ A1 A2 B1 B2 và Tiếng Anh CEFR

 

Tổ chức bồi dưỡng chứng chỉ Tin học cơ bản và nâng cao

 

Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp và Nghiệp vụ sư phạm giáo viên, giảng viên từ Mầm Non, Tiểu Học, THCS, THPT đến Cao Đẳng, Đại Học

 

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước: ngạch chuyên viên – chuyên viên chính – lãnh đạo cấp phòng

Giới thiệu

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo quyết định số 79/2012-QĐHH trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành nghề nông thôn Việt Nam (VARISME).
– Căn cứ Quyết định số 28/2002/QĐ-BTCCBCP ngày 28/5/2002 của Bộ trưởng Trưởng Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam;
– Căn cứ Điều lệ Hiệp hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc thông qua ngày 29/03/2010 và được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt Điều lệ số 645/QĐ-BNV ngày 14/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Xem thêm

 

anh-giua

VIDEO HOẠT ĐỘNG

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI