LỊCH KHAI GIẢNG

Tháng Lớp Lịch học Ngày khai giảng
8
VSTEP T81 T2 – T4 – T6
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
VSTEP T82 T3 – T5 – T7
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
VSTEP T83 T2 – T4 – T6 – CN
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
VSTEP T84 T3 – T5 – T7 – CN
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
9
VSTEP T91 T2 – T4 – T6
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
VSTEP T92 T3 – T5 – T7
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
VSTEP T93 T2 – T4 – T6 – CN
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
VSTEP T94 T3 – T5 – T7 – CN
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
Tháng Lớp Lịch học Ngày khai giảng
8
APTIS T81 T2 – T4 – T6
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
APTIS T82 T3 – T5 – T7
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
APTIS T83 T2 – T4 – T6 – CN
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
APTIS T84 T3 – T5 – T7 – CN
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
9
APTIS T91 T2 – T4 – T6
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
APTIS T92 T3 – T5 – T7
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
APTIS T93 T2 – T4 – T6 – CN
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
APTIS T94 T3 – T5 – T7 – CN
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết

 

Tháng Lớp Lịch học Ngày khai giảng
8
A2 CEFR T81 T2 – T4 – T6
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết

A2 CEFR T82

T3 – T5 – T7
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết

A2 CEFR T83

T2 – T4 – T6 – CN
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết

A2 CEFR T84

T3 – T5 – T7 – CN
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết
9

A2 CEFR T91

T2 – T4 – T6
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết

A2 CEFR T92

T3 – T5 – T7
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết

A2 CEFR T93

T2 – T4 – T6 – CN
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết

A2 CEFR T94

T3 – T5 – T7 – CN
Vui lòng liên hệ để nhận lịch khai giảng chi tiết

 

NHẬN TƯ VẤN & KIỂM TRA TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

Hơn 9000 học viên đã theo học tại CITI English. Nhận ngay tư vẫn miễn phí lộ trình học tiếng Anh bài bản

[contact-form-7 id=”5″]