Ngạch cán sự là gì? Mã ngạch, hệ số lương ngạch 01.004

Câp nhật: 19/05/2023
 • Người đăng: Phong Tuyen Sinh
 • |
 • 1157 lượt xem

Chức danh cán sự là gì? Ngạch cán sự có bao nhiêu bậc? Điều kiện xét chuyển ngạch cán sự chuyên viên hoặc tương đương gồm những gì? Đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên gồm mấy phần? Mời quý học viên theo dõi nội dung bài viết của chúng tôi.

Cán sự là gì?

Cán sự là công chức hành chính có trình độ chuyên môn trung cấp, là công chức giúp lãnh đạo các bộ phận cấu thành của bộ máy (phòng ban trong hệ thống quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp để triển khai hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thi hành chế độ, điều lệ về quản lý nghiệp vụ.

Ngạch cán sự là một ngạch công chức trong hệ thống ngạch công chức hành chính, với vị trí là công chức thừa hành về chuyên môn nghiệp vụ.

Ngạch cán sự và tương đương là gì?

Hệ thống ngạch công chức được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp dựa theo trình độ chuyên môn như sau: Ngạch chuyên viên cao cấp; Ngạch chuyên viên chính; Ngạch chuyên viên; Ngạch cán sự; Ngạch nhân viên.

Bên cạnh hệ thống ngạch công chức hành chính này còn có các hệ thống ngạch công chức chuyên ngành như kế toán, thuế, hải quan, thị trường. Những ngạch công chức này cũng có phân loại cho công chức có trình độ chuyên môn trung cấp. Do đó được gọi là ngạch cán sự và tương đương. Dưới đây là mã số ngạch cán sự và tương đương:

Ngạch Mã số ngạch
Cán sự 01.004
Kế toán viên trung cấp 06.032
Kiểm tra viên trung cấp thuế 06.039
Kiểm tra viên trung cấp hải quan 08.052 
Kiểm soát viên trung cấp thị trường 21.190
Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp 19.222

Xem thêm: Tổng hợp câu hỏi đáp án thi chuyên viên chính mới nhất

Tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch cán sự

Để được bổ nhiệm và mã ngạch cán sự, công chức phải đáp ứng các tiêu chuẩn bổ nhiệm được quy định tại Điều 8. Thông tư 02/2021/TT-BNV cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn chung về phẩm chất

 • Là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc;
 • Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của công chức theo quy định của pháp luật; tận tâm thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao; chấp hành pháp luật, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; thực hiện tận tâm, có trách nhiệm các nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức.
 • Tận tụy, trách nhiệm, liêm chính, trung thực, công bằng, chí công, vô tư; giao tiếp lịch sự, có văn hóa, chuẩn mực, phục vụ nhân dân;
 • Có lối sống, nếp sống lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng chức vụ, công vụ; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 • Có ý thức học tập, rèn luyện thường xuyên để nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực của bản thân.

Tiêu chuẩn ngạch cán sự về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 • Nắm được nguyên tắc, hệ thống, quy phạm, quy trình, nội dung hướng dẫn nghiệp vụ, mục tiêu quản lý thuộc ngành, lĩnh vực;
 • Nắm vững trình tự, thủ tục hoạt động hành chính của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng và các thiết bị khác phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

Tiêu chuẩn ngạch cán sự về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành hoặc chương trình đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.
Ngạch cán sự là gì?

Cách tính hệ số lương ngạch cán sự

Hệ số lương ngạch cán sự được chia thành bao nhiêu bậc? Ngạch cán sự mấy năm tăng lương 1 lần? Là vấn đề thắc mắc của rất nhiều công chức, lý do bởi mã ngạch 01.004 có vị trí chưa cao trong hệ thống công chức nhà nước, nên nhu cầu thăng tiến, nâng lương là rất lớn.

Căn cứ Điều 14. Thông tư 02/2021, công chức ngạch cán sự được xếp lương theo bảng 2 – lương chuyên môn, nghiệp vụ dành cho cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Cụ thể ngạch cán sự được áp dụng theo lương công chức loại A0 từ hệ số lương 2,1 – 4,89 như sau:

Bậc lương Hệ số lương Mức lương (Triệu đồng/ tháng)
Bậc 1 2.10 3.129.000
Bậc 2 2.41 3.590.900
Bậc 3 2.72 4.052.800
Bậc 4 3.03 4.514.700
Bậc 5 3.34 4.976.600
Bậc 6 3.65 5.438.500
Bậc 7 3.96 5.900.400
Bậc 8 4.27 6.362.300
Bậc 9 4.58 6.824.200
Bậc 10 4.89 7.286.100

Ngạch cán sự mấy năm tăng lương 1 lần? Thông tin này được quy định tại Điều 5. Nghị định 51 QĐ – LĐTBXH, thời gian nâng lương ngạch cán sự mới được quy định như sau:

 • Đối với công chức, viên chức, người lao động giữ ngạch, chức danh loại A3, A2, A1, A0, việc xét nâng 1 bậc lương được thực hiện sau 3 năm giữ bậc lương trong ngạch hoặc chức danh
 • Ngoài quy định về thời gian giữ ngạch đủ để được tăng lương thì mã ngạch công chức 01.004 cần đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và việc không vi phạm các quy định pháp luật. 

Xem thêm: Chuyên viên cao cấp là gì? Cách tính bậc lương ra sao?

Điều kiện, thủ tục thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên

Hướng dẫn nâng ngạch cán sự lên chuyên viên

Theo quy định tại Điều 44 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (đã được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Khoản 8 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019), quy định về nâng ngạch công chức (bao gồm ngạch cán sự) như sau:

 • Công chức công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm thì được dự thi nâng ngạch hoặc xét thăng hạng theo quy định của pháp luật.
 • Có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương là 03 năm (trừ thời gian tập sự). Nếu có thời gian tương đương với ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên ít nhất là 01 năm (12 tháng), cho đến khi hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.
 • Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhận vị trí việc làm có chức danh nghề nghiệp cao hơn vị trí việc làm đang đảm nhiệm trong cùng lĩnh vực chuyên môn;
 • Đáp ứng yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người dự tuyển vào chức danh chuyên trách tương ứng với vị trí việc làm, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Hồ sơ xét nâng ngạch cán sự lên chuyên viên được quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 138/2020/NĐ-CP gồm:

 • Sơ yếu lý lịch công chức (xuất trình ít nhất 30 ngày trước thời hạn nộp hồ sơ dự xét thăng hạng và có xác nhận của cơ quan quản lý, sử dụng công chức);
 • Đánh giá về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng công chức;
 • Các văn bằng, chứng chỉ (bản sao) theo yêu cầu. Không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nếu đã chuẩn đầu ra;
 • Các điều kiện khác để xét nâng ngạch theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức.
Cách tính hệ số lương ngạch cán sự 01.004

Xem thêm: Viên chức có được thi chuyên viên chính không?

Đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên

Nội dung bài thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên được quy định tại Điều 3 Quyết định 28/QĐ-BNV. Cụ thể kỳ thi được chia thành 4 phần:

Phần thi Hình thức Nội dung
Kiến thức chung Thi viết – 120 phút Kiểm tra kiến thức, năng lực hiểu biết của công chức dự thi về tổ chức bộ máy nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; chế độ công vụ, công chức; về chủ trương, đường lối của Đảng và của pháp luật về ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của ngạch dự thi;
Chuyên môn, nghiệp vụ Trắc nghiệm – 30 phút Kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch dự thi;
Ngoại ngữ Thi viết – 60 phút Kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc ở trình độ tương đương bậc 2 KNLNN 6 bậc Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014;
Tin học văn phòng Trắc nghiệm – 30 phút Kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014;

Mặc dù ngạch cán sự và ngạch chuyên viên là những ngạch công chức không yêu cầu quá cao về trình độ, năng lực chuyên môn. Tuy nhiên để hoàn thành tốt kỳ thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên, học viên cần có kế hoạch ôn thi các phần kiến thức bài bản. Dưới đây là một số tài liệu thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên năm 2022-2023 để bạn tham khảo:

Cách tính lương khi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên

Thực hiện theo quy định tại TT 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương công chức, viên chức khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại. Áp dụng với trường hợp chuyển ngạch cán sự lên chuyên viên thì cách xếp lương được quy định cụ thể như sau:

 • Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung taji ngạch cán sự thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch đang giữ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch chuyên viên. Thời gian hưởng lương ở ngạch chuyên viên được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm.
 • Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch chuyên viên với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cán sự bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cán sự, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cán sự, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cán sự.
 • Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung của ngạch cán sự cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cán sự để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch chuyên viên. Thời gian hưởng lương ở ngạch chuyên viên và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch chuyên viên được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm.
 • Trường hợp có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cán sự lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch chuyên viên, thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch chuyên viên và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cán sự.

Thời gian hưởng lương ở ngạch chuyên viên (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu) và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch chuyên viên được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm.

Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự

Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự được xây dựng nhằm Cung cấp những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hành chính cơ bản và phương pháp thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu công việc đối với công chức ngạch cán sự. Cụ thể, nội dung chương trình khung được quy định tại Quyết định 569/QĐ-BNV, chương trình gồm 20 chuyên đề, được bố cục thành 03 phần:

STT

Tên chuyên đề

Số tiết
I KIẾN THỨC CHUNG 76
1 Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 12
2 Pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa 12
3 Một số vấn đề chung về quản lý hành chính nhà nước 12
4 Công chức và đạo đức công vụ 8
5 Tiêu chuẩn, chức trách ngạch cán sự 8
6 Văn hóa công sở, lễ tân và nghi thức nhà nước 8
7 Những vấn đề cơ bản về cải cách hành chính nhà nước 8
8 Quy chế làm việc của cơ quan hành chính nhà nước 8
II KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN 100
9 Một số vấn đề chung về văn bản quản lý hành chính nhà nước 12
10 Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính 24
11 Quản lý văn bản 12
12 Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan, tổ chức và quản lý thời gian của cá nhân 12
13 Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quản lý hành chính 12
14 Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ trong cơ quan hành chính 12
15 Kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng 8
16 Kỹ năng giao tiếp hành chính 8
III KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TỰ CHỌN 120
17 Ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước 12
18 Một số vấn đề cơ bản về công tác thi đua – khen thưởng 12
19 Quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính 12
20 Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế 12
21 Quản lý nhà nước về khoa học – công nghệ, tài nguyên và môi trường 12
22 Quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị 12
23 Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn 12
24 Quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội 12
25 Quản lý hành chính tư pháp của cơ quan hành chính 12
26 Quản lý nguồn nhân lực 12

Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, học viên đáp ứng đủ các yêu cầu quy định sẽ được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch cán sự.

Cách tính lương khi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên

Tuyển sinh lớp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch cán sự

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam – một trong những đơn vị liên kết đào tạo với các trường được cấp chứng chỉ của Bộ Nội vụ. Chung tôi phối hợp tuyển sinh các khóa bồi dưỡng với hình thức online, đáp ứng nhu cầu của học viên trên toàn quốc.

Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự do chúng tôi tổ chức đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ các quy định của pháp luật. Học viên được cung cấp học liệu miễn phí và hỗ trợ cho tới khi đạt chứng chỉ cán sự.

Thông tin tuyển sinh lớp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch cán sự

1.Đối tượng học:

 • Công chức ngạch cán sự và tương đương theo quy định của Chính phủ.
 • Trình độ tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

2.Thời gian học: Học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và các buổi tối trong tuần hàng tuần liên tục trong hai tháng (Liên tục khai giảng trên toàn Quốc)

3.Hồ sơ đăng ký

 • 01 phiếu đăng ký (được phát miễn phí tại địa điểm đăng ký).
 • 02 hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
 • 01 bản CMND photo

Đơn vị cá nhân có nhu cầu tham gia bồi dưỡng chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chương trình chuyên viên chính… vui lòng gọi điện để đăng ký khóa học và hỗ trợ tư vấn.

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 20A, Ngõ 9 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *