Tổng hợp đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên file docs

Câp nhật: 08/04/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 880 lượt xem

Kỳ thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên do UBND cấp tỉnh tổ chức. Nội dung kỳ thi được quy định tại Điều 8. Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Bao gồm

 • Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
 • Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Thông tin kỳ thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên

Cán sự là công chức giữ vai trò thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu nghiệp vụ kỹ thuật trong các cơ quan, tổ chức hành chính, hỗ trợ, phục vụ cho các công chức ở ngạch cao hơn, thực hiện công tác thống kê, tổng hợp và báo cáo theo sự phân công của cấp trên.

Việc nâng ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên phải được thông qua kỳ thi nâng ngạch do UBND cấp tỉnh tổ chức. Để đủ điều kiện thi ngạch cán sự lên chuyên viên, công chức cần đáp ứng đủ điều kiện thi được quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CPThông tư 02/2021/TT-BNV:

 • Có thời gian giữ ngạch cán sự và tương đương từ 03 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch cán sự thì thời gian giữ ngạch tối thiểu 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.
 • Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82.  Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên;
 • Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyên viên.
Điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên gồm những gì?

Cấu trúc đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên

Theo quy định tại Điều 8. Nghị định 138/2020/NĐ-CP kỳ thi tuyển công chức, cụ thể như kỳ thi nâng ngạch chuyên viên được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

 • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính (Trong trường hợp đơn vị tổ chức thi không có đủ điều kiện thi sẽ thực hiện thi trắc nghiệm trên giấy; Nếu thi trên máy tính thì không thi phần tin học.
 • Nội dung thi: Gồm 3 phần, thời gian thi như sau:
Phần thi Thời gian Nội dung
Phần I – Kiến thức chung 60 phút 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực
Phần II – Ngoại ngữ 30 phút 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định
Phần III – Tin học 30 phút 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Hình thức thi: Căn cứ vị trí việc làm, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết.
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút; thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

Tổng hợp đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên

Dưới đây là một số đề thi nâng ngạch lên chuyên viên do đội ngũ giảng viên của chúng tôi sưu tầm và tổng hợp lại. Mời học viên tham khảo:

Đề thi nâng ngạch phần kiến thức chung

Phần thi kiến thức chung trong thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên dạng viết và có thời gian khá dài. Vì thế học viên có thể tham khảo một số câu trong bộ đề thi dưới đây:

Câu 1: Trình bày đặc trưng của ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước?

Câu 2: Trình bày quy trình xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước?

Câu 3: Thế nào là quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật? Trình bày hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?

Câu 4: Thế nào là quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật? Trình bày nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật? Những hành vi bị cấm khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?

Câu 5: Thế nào là quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật? Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định những nội dung gì? Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?

Câu 6: Thế nào là quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật? Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật? Trong trường hợp nào văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực? Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?

Đề thi nâng ngạch phần tiếng anh

Cấu trúc thi nâng ngạch cán sự, môn tiếng anh là trắc nghiệm 100%, dùng để kiểm tra trình độ tương đương bậc 2 KNLNN 6 Bậc. Học viên có thể tham khảo một số câu hỏi trong đề thi trắc nghiệm sau:

Câu 1. Let’s go for a walk.

a) Going for a walk is so relaxing

b) You should go for a walk alone.

c) Is going for a walk you hobby?

** d) Would you like to go for a walk with me?

Câu 2. You can play at the park. You can go to the zoo.

a) You can play at the zoo.

b) You can go to the zoo.

c) You can play at the park and you can go to the zoo.

** d) You can play at the park or you can go to the zoo.

Câu 3. I am thinking about ___ to a new place.

a) Moved

** b) Moving

c) Is moving

d) Moves

Câu 4. My friend is She is clever.

a) My friend is beautiful but clever.

** b) My friend is beautiful and clever.

c) My friend is beautiful or clever.

d)  My friend is beautiful so clever.

Câu 5. Her son is fat. He is short.

** a) Her son is fat and short.

b) Her son is fat or short.

c)Her son is fat but short.

d) Her son is fat so short

Đề thi nâng ngạch phần tin học

Học viên có thêm tham khảo một số câu hỏi thi nâng ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên trong 6 modul quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT như sau:

Câu 1. Khi đang soạn thảo văn bản ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + P nhằm mục đích gì?

A) Gửi văn bản đang soạn thảo.

B) In văn bản đang soạn thảo.

C) Lưu văn bản đang soạn thảo.

D) Xóa văn bản đang soạn thảo.

Câu 2. Trong MS Word, để chèn thêm một cột vào bên phải cột con trỏ đang đứng, ta chọn lệnh nào sau đây?

A) Insert Column to the Right.

B) Insert Row Below.

C) Insert Row Above.

D) Insert Column to the Left

Câu 3. Phát biểu nào dưới đây là SAI về phần mềm Microsoft Excel?

A) MS Excel giúp bạn có thể tạo, chỉnh sửa và lưu trữ văn bản trong máy tính.

B) MS Excel tích hợp sẵn trong Windows nên không cần cài đặt nó.

C) MS Excel nằm trong bộ MS Office.

D) MS Excel là phần mềm xử lý bảng tính.

Câu 4. Tổ hợp phím Alt +F4 là để thực hiện hành động gì?

A) Mở một cửa sổ mới

B) Đóng cửa sổ đang mở

C) Thu nhỏ cửa sổ đang mở

D) Phóng to cửa sổ đang mở

Câu 5. Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Shift + Home là gì?

A) Chọn đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến cuối dòng hiện tại.

B) Chọn một ký tự đứng ngay sau vị trí con trỏ.

C) Chọn đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến đầu dòng hiện tại.

D) Chọn một ký tự đứng ngay trước vị trí của con trỏ.

Đề thi nâng ngạch phần kiến thức chuyên ngành

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch chuyên viên và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Học viên có thể tham khảo một số câu hỏi ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành dưới đây:

Câu 1. Theo Luật Viên chức thì thời gian tạm đình chỉ công tác là bao nhiêu ngày?

a) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 10 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 15 ngày

b) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 10 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 20 ngày

c) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 20 ngày

** d) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày

Câu 2. Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì?

a) thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

** b) đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

c) không còn giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

d) đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Câu 3. Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình; trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn bao nhiêu  lần và thời gian gia hạn không quá bao nhiêu ngày?

a) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 10 ngày

** b) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 15 ngày

c) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 20 ngày

đ) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 30 ngày

Câu 4. Trường hợp nào dưới đây được thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác

a). Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.

b). Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

c) Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái.

d) Phụ nữ đang nuôi con nhỏ trên 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ trên 36 tháng tuổi do vợ mất.

Câu 5. Viên chức quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách

b) Cảnh cáo

c) Cách chức

d) Buộc thôi việc

Như vậy, với bài viết này các bạn đã được đầy đủ thông tin về kỳ thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên của Bộ Nội vụ. Chúc quý học viên sớm hoàn thiện chương trình bồi dưỡng và thi đạt kết quả tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *