Tải giáo trình, đề cương thi nâng ngạch chuyên viên file word

Câp nhật: 11/05/2023
  • Người đăng: admin
  • |
  • 253 lượt xem

Đề thi quản lý nhà nước ngạch chuyên viên gồm những gì? Cần lên đề cương thi nâng ngạch chuyên viên như thế nào? Tham khảo giáo trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ở đâu? Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin xoay quanh đề thi công chức ngạch chuyên viên thì đừng bỏ lỡ bài viết này.

Đề thi công chức ngạch chuyên viên gồm những gì?

Kỳ thi tuyển công chức quản lý nhà nước bao gồm ngạch chuyên viên được Chính phủ quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP. Cụ thể, hình thức và nội dung đề thi nâng ngạch chuyên viên được quy định tại Khoản 4, điều 1 thông tư này. Theo đó, công chức thi tuyển phải trải qua 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung 

Vòng này sẽ được thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Trường hợp chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy. Khi thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

  • Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;
  • Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút;
  • Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết.

  • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
  • Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề). Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp thì thời gian sẽ được quy định riêng.
  • Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì tỷ lệ điểm phỏng vấn và viết do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định nhưng phải bảo đảm có tổng là 100 điểm.
  • Trường hợp cơ quan quản lý công chức có yêu cầu đặc thù cao hơn về nội dung, hình thức, thời gian thi tại vòng 2 thì thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi thực hiện.
Thông tin đề thi công chức ngạch chuyên viên

Xem thêm: 01.003 là ngạch gì? Cách tính lương ra sao?

Tổng hợp đề cương thi nâng ngạch chuyên viên

Từ những thông tin về đề thi công chức ngạch chuyên viên, có thể thấy thí sinh cần nắm chắc kiến thức chung, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để có kết quả cao nhất trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên.

Giáo trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2018

Thời điểm trước năm 2018, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên được quy định tại Quyết định số 900/QĐ-BNV. Tuy nhiên, do các quy định về ngạch công chức, viên chức có sự thay đổi, năm 2018 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 2721/QĐ-BNV: Ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Cụ thể, chương trình gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, chia thành 3 phần chính như sau:

Chuyên đề

Nội dung

Chuyên đề 1 Nhà nước trong hệ thống chính trị
Chuyên đề 2 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Chuyên đề 3 Công vụ, công chức
Chuyên đề 4 Đạo đức công vụ
Chuyên đề 5 Thủ tục hành chính nhà nước
Chuyên đề 6 Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước
Chuyên đề 7 Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
Chuyên đề 8 Cải cách hành chính nhà nước
Chuyên đề báo cáo Thực tiễn quản lý nhà nước ở các Bộ, Ngành và địa phương
Chuyên đề 9 Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ
Chuyên đề báo cáo Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam
Chuyên đề 10 Kỹ năng quản lý thời gian
Chuyên đề 11 Kỹ năng giao tiếp hành chính
Chuyên đề 12 Kỹ năng làm việc nhóm
Chuyên đề 13 Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
Chuyên đề 14 Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ
Chuyên đề 15 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước
Chuyên đề 16 Kỹ năng viết báo cáo.

Mặc dù tới thời điểm hiện tại, giáo trình này không còn được áp dụng vào việc xây dựng chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên nữa. Tuy nhiên những kiến thức trong giáo trình vẫn rất phù hợp để bạn đọc tham khảo và sử dụng làm tài liệu ôn tập trước kỳ thi ngạch chuyên viên.

Tổng hợp đề cương thi nâng ngạch chuyên viên

Xem thêm: Có nên mua chứng chỉ chuyên viên không? Gây ra hậu quả gì?

Giáo trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 2022

Giáo trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên mới nhất được biên soạn theo Quyết định 420/QĐ-BNV. Ngày 2/6/2022, Quyết định 420/QĐ-BNV đã chính thức có hiệu lực và thay thế giáo trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2018.

Mục tiêu của giáo trình nhằm trang bị, cập nhật kiến thức về hành chính nhà nước và kỹ năng tương ứng, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân. Cụ thể, giáo trình ôn tập của các đơn vị bồi dưỡng cần được xây dựng theo chương trình khung gồm những nội dung sau:

Khối lượng kiến thức

Chương trình gồm 20 chuyên đề, trong đó 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, đi thực tế, kiểm tra. Tổng thời gian bồi dưỡng là 160 tiết (08 tiết/ngày), bao gồm:

Nội dung chuyên đề Tổng số tiết
Phần I: Kiến thức chung (08 tiết/01 chuyên đề)
Chuyên đề 1: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị 8
Chuyên đề 2: Tổng quan về hành chính nhà nước 8
Chuyên đề 3: Công vụ, công chức 8
Chuyên đề 4: Đạo đức công vụ 8
Chuyên đề 5: Thủ tục hành chính 8
Chuyên đề 6: Tổng quan về quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan nhà nước 8
Chuyên đề 7: Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 8
Chuyên đề báo cáo lần 1 (tùy theo lớp học, chọn 02 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng; 04 tiết/01 chuyên đề báo cáo 8
Kiểm tra (lần 1, trắc nghiệm, 02 tiết) 2
Phần II: Kỹ năng (08 tiết/01 chuyên đề)
Chuyên đề 1: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin 8
Chuyên đề 2: Kỹ năng phân tích, giải quyết tình huống trong hành chính nhà nước 8
Chuyên đề 3: Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước 8
Chuyên đề 4: Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ 8
Chuyên đề 5: Kỹ năng giao tiếp hành chính 8
Chuyên đề 6: Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ 8
Chuyên đề 7: Kỹ năng làm việc nhóm 8
Chuyên đề 8: Kỹ năng quản lý thời gian 8
Chuyên đề 9: Kỹ năng làm việc trong môi trường số 8
Chuyên đề báo cáo lần 2 (tùy theo lớp học, chọn 02 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng; 04 tiết/01 chuyên đề báo cáo 8
Phần III: Đi thực tế, kiểm tra lần 2
Đi thực tế (không bao gồm thời gian đi, về) 12
Kiểm tra (lần 2, trắc nghiệm, 2 tiết) 2
Tổng 160

Để tìm hiểu rõ hơn về khung đào tạo theo tài liệu này, mời bạn tham khảo Giáo trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 2022 PDF.

Đề thi nâng ngạch chuyên viên môn kiến thức chung

Download bộ đề thi nâng ngạch chuyên viên có đáp án

Dưới đây là một số tài liệu đề thi và đáp án thi nâng ngạch chuyên viên do độ ngũ giảng viên của chúng tôi sưu tầm và tổng hợp lại. Mời bạn tham khảo:

1/ Đề thi nâng ngạch chuyên viên môn kiến thức chung

Phần thi kiến thức chung cũng là một phần thi khá quan trọng trong bài thi. Vì thế bạn có thể tham khảo một số tài liệu câu hỏi tự luận trong đề cương thi nâng ngạch chuyên viên dưới đây:

Xem thêm:

2/ Đề thi công chức ngạch chuyên viên môn tiếng anh

Cấu trúc đề thi là trắc nghiệm 100%, gồm 30 câu. Cụ thể như sau:

Phần 1 15 câu trắc nghiệm ngữ pháp Có 4 đáp án A, B, C, D cho mỗi câu. Thí sinh lựa chọn 1 đáp án đúng duy nhất.
Phần 2 05 câu hỏi trắc nghiệm Đề thi sẽ cho 1 đoạn văn, thí sinh dựa vào nội dung bài đọc để trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Phần 3 10 câu điền từ vào chỗ trống Đề thi sẽ cho 1 đoạn văn, trong đoạn văn đó sẽ bỏ trống ra những ô trống. Yêu cầu thí sinh chọn từ đúng trong đáp án cho sẵn để điền vào chỗ trống.

Quý học viên có thể  tham khảo đề thi công chức ngạch chuyên viên môn tiếng anh B1 sau đây: 

3/ Đề thi và đáp án thi nâng ngạch chuyên viên môn tin học

4/ Đề thi nâng ngạch chuyên viên môn nghiệp vụ chuyên ngành

Trong phần thi này, thí sinh sẽ làm bài dạng thi viết về kiến thức, thông tin chuyên ngành mình công tác. Do đó, tùy vào vị trí công việc bạn lựa chọn thì các câu hỏi đề thi sẽ về những chủ đề khác nhau. Bạn có thể tham khảo Hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành thi chuyên viên.

Hy vọng với những thông tin về đề thi công chức ngạch chuyên viên mà chúng tôi cung cấp. Quý học viên đã nắm được cấu trúc cơ bản cũng như có thêm nguồn tài liệu ôn tập phù hợp. Chúc quý học viên sớm sở hữu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và đạt kết quả cao trong kỳ thi nâng ngạch sắp tới.

Xem thêm: Những văn bằng chứng chỉ tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *