Tải giáo trình, đề cương thi nâng ngạch chuyên viên file word

Câp nhật: 24/11/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 84 lượt xem

Đề thi quản lý nhà nước ngạch chuyên viên gồm những gì? Cần lên đề cương thi nâng ngạch chuyên viên như thế nào? Tham khảo giáo trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ở đâu? Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin xoay quanh đề thi công chức ngạch chuyên viên thì đừng bỏ lỡ bài viết này.

Thông tin đề thi công chức ngạch chuyên viên

Kỳ thi tuyển công chức quản lý nhà nước bao gồm ngạch chuyên viên được Chính phủ quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP. Cụ thể, hình thức và nội dung đề thi nâng ngạch chuyên viên được quy định tại Khoản 4, điều 1 thông tư này. Theo đó, công chức thi tuyển phải trải qua 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

1/ Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy. Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

2/ Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

 • Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;
 • Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút;
 • Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

3/ Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

 • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
 • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
 • Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

4/ Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

5/ Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

1/ Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết.

2/ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3/ Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề). Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì thời gian thi phỏng vấn và thời gian thi viết được thực hiện theo quy định tại điểm này.

4/ Thang điểm (thi phỏng vấn, thi viết): 100 điểm. Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì tỷ lệ điểm phỏng vấn và viết do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định nhưng phải bảo đảm có tổng là 100 điểm.

5/ Trường hợp cơ quan quản lý công chức có yêu cầu đặc thù cao hơn về nội dung, hình thức, thời gian thi tại vòng 2 thì thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi thực hiện.

Thông tin đề thi công chức ngạch chuyên viên

Tổng hợp đề cương thi nâng ngạch chuyên viên

Từ những thông tin về đề thi công chức ngạch chuyên viên, có thể thấy thí sinh cần nắm chắc kiến thức chung, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để có kết quả cao nhất trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên.

Giáo trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Giáo trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên được biên soạn theo Quyết định 420/QĐ-BNV. Giáo trình ôn tập cần được xây dựng theo chương trình khung gồm những nội dung sau:

Phần I: Kiến thức chung

 • Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị
 • Tổng quan về hành chính nhà nước
 • Công vụ, công chức
 • Đạo đức công vụ
 • Thủ tục hành chính
 • Tổng quan về quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan nhà nước
 • Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Phần II: Kỹ năng

 • Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
 • Kỹ năng phân tích, giải quyết tình huống trong hành chính nhà nước
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước
 • Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ
 • Kỹ năng giao tiếp hành chính
 • Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng làm việc trong môi trường số
Tổng hợp đề cương thi nâng ngạch chuyên viên

Đề thi công chức ngạch chuyên viên

Dưới đây là một số tài liệu đề thi và đáp án thi nâng ngạch chuyên viên do độ ngũ giảng viên của chúng tôi sưu tầm và tổng hợp lại. Mời bạn tham khảo:

Đề thi nâng ngạch chuyên viên môn kiến thức chung

Phần thi kiến thức chung cũng là một phần thi khá quan trọng trong bài thi. Vì thế bạn có thể tham khảo một số câu hỏi tự luận trong đề cương thi nâng ngạch chuyên viên dưới đây:

Câu 1: Thế nào là thủ tục hành chính? Anh/Chị hãy nêu những nội dung nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020?

Câu 2: Thế nào là cơ chế một cửa? Cơ chế một cửa liên thông? Anh/Chị nêu những nguyên tắc khi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ ban hành về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông?

Câu 3: Anh/Chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ phận một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?

Câu 4: Anh/Chị hiểu như thế nào là “Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức”, “Cơ quan quản lý cán bộ, công chức”? Nêu các nguyên tắc, nội dung và việc thực hiện quản lý cán bộ, công chức được quy định trong Luật Cán bộ, công chức năm 2008?

Câu 5: Trình bày nghĩa vụ của cán bộ, công chức (bao gồm cả nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu) theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008?

Xem thêm:

Đề thi công chức ngạch chuyên viên môn tiếng anh

Cấu trúc đề thi là trắc nghiệm 100%, gồm 30 câu. Cụ thể như sau:

Phần 1 15 câu trắc nghiệm ngữ pháp Có 4 đáp án A, B, C, D cho mỗi câu. Thí sinh lựa chọn 1 đáp án đúng duy nhất.
Phần 2 05 câu hỏi trắc nghiệm Đề thi sẽ cho 1 đoạn văn, thí sinh dựa vào nội dung bài đọc để trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Phần 3 10 câu điền từ vào chỗ trống Đề thi sẽ cho 1 đoạn văn, trong đoạn văn đó sẽ bỏ trống ra những ô trống. Yêu cầu thí sinh chọn từ đúng trong đáp án cho sẵn để điền vào chỗ trống.

Quý học viên có thể  tham khảo đề thi công chức ngạch chuyên viên môn tiếng anh B1 sau đây: 

Câu hỏi 1. The new sports complex ______ will accommodate an Olympic-sized swimming pool and others including fitness center, and a spa, to name just a few.

A.supplies

B.facilities

C.categories

D.qualities

Câu hỏi 2. Susan shared with her friend about her losing purse. Susan: “I have lost my purse.” – Her friend: “___________.”

A.It’s careless    

B.Oh, what a pity    

C.That’s nothing    

D.Oh, be careful

Câu hỏi 3. Jim didn’t break the vase on ______, but he was still punished for his carelessness.

A.occasion    

B.chance    

C.intention    

D.purpose

Câu hỏi 4. A man is talking to Alex when he is on holiday in Paris, The man: “You haven’t lived here long, have you?”- Alex: “__________.”

A.Yes, I have just moved here    

B.No, only three months

C.Yes, just a few days    

D.No, I live here for a long time

Câu hỏi 5. Paul Sgmuelson was the first American to won the Nobel Prize in ________.

A.economy    

B.economic    

C.economical    

D.economics

Câu hỏi 6. Poor management brought the company to______ of collapse.

A.the ring    

B.the edge    

C.the brink    

D.the foot

Câu hỏi 7. Spain has little good farmland and lacks many ________ raw materials.

A.important industry    

B.industrious and important

C.important industrial    

D.important industries

Câu hỏi 8. Linda is thanking Daniel for his birthday present. – Linda: “Thanks for the book. I’ve been looking for it for months.”- Daniel: “______.”

A.You can say that again    

B.Thank you for looking for it

C.I like reading books    

D.I’m glad you like it

Câu hỏi 9. ________ warfare duties primarily to males’ was imperative when combat was hand-to-hand.

A.Assigning    

B.Assigned

C.They who assigned    

D.That they were assigning

Câu hỏi 10. The replacement of shops such as groceries’ and chemist’s by cafes _______ the housewives with insufficient facilities for shopping.

A.leave    

B.have left    

C.has left    

D.to have left

Xem thêm:

Đề thi nâng ngạch chuyên viên môn kiến thức chung

Đề thi và đáp án thi nâng ngạch chuyên viên môn tin học

Đề thi Tin học cũng gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức ứng dụng CNTT cơ bản. Học viên có thể tham khảo một số câu hỏi trắc nghiệm sau:

Câu 1: Khi làm việc trong mạng cục bộ, muốn xem tài nguyên trên mạng ta nháy đúp chuột chọn biểu tượng

A. Internet Explorer
B. My Document
C. My Computer
D. My Network Places

Câu 2: Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiển thị trong ô các kí tự

A. *
B. &
C. $
D. #

Câu 3: Khi soạn thảo văn bản trong Winword, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn

A. Edit – Print Preview
B. Format – Print Preview
C. View – Print Preview
D. File – Print Preview

Câu 4: Theo bạn, điều gì mà tất cả các virus tin học đều cố thực hiện?

A. Xóa các tệp chương trình trên đĩa cứng
B. Tự nhân bản
C. Lây nhiễm vào boot record
D. Phá hủy CMOS

Câu 5: Bạn hiểu Macro Virus là gì?

A. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện
B. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)
C. Tất cả các đáp án trên đều đúng
D. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel

Xem thêm:

Đề thi nâng ngạch chuyên viên môn nghiệp vụ chuyên ngành

Trong phần thi này, thí sinh sẽ làm bài dạng thi viết về kiến thức, thông tin chuyên ngành mình công tác. Dưới đây là một số đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành nâng ngạch chuyên viên mà bạn có thể tham khảo:

Câu 1.  Anh/chị cho biết quy định về tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2020?

Trả lời: Theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2020:

Tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính:

– Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 2 của Luật này phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

– Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã.

– Chính quyền địa phương ở đô thị gồm chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc Trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường, thị trấn.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương:

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

– Hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân.

– Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.

– Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể Ủy ban nhân dân kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Câu 2: Anh/chị cho biết Uỷ ban nhân dân và cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân được quy định như thế nào theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2020?

Trả lời: Theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2020:

Ủy ban nhân dân:

– Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

– Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Số lượng cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ quy định.

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân:

– Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên.

– Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên.

– Việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và điều kiện, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở; không trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước cấp trên đặt tại địa bàn.

Hy vọng với những thông tin về đề thi công chức ngạch chuyên viên mà chúng tôi cung cấp. Quý học viên đã nắm được cấu trúc cơ bản cũng như có thêm nguồn tài liệu ôn tập phù hợp. Chúc quý học viên đạt kết quả cao trong kỳ thi nâng ngạch sắp tới.