Cập nhật điều kiện miễn thi ngoại ngữ chuyên viên chính mới nhất

Câp nhật: 07/12/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 1579 lượt xem

Cần đáp ứng những điều kiện nào để được miễn phần thi ngoại ngữ, tin học trong kỳ thi chuyên viên chính là mối bận tâm của rất nhiều học viên. Mặc dù trình độ tin học, ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc đối với học viên muốn thi nâng ngạch chuyên viên chính theo chuẩn quy định Việt Nam nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Mời quý học viên theo dõi bài viết để cập nhật những thông tin mới nhất về điều kiện miễn thi ngoại ngữ tin học nhé.

Yêu cầu trình độ ngoại ngữ, tin học đối với chuyên viên chính

Chuyên viên chính là công chức hành chính có chuyên môn nghiệp vụ cao trong một hoặc nhiều lĩnh vực tại các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên. Chuyên viên chính có nhiệm vụ thực hiện một hoặc một số yêu cầu phức tạp trong cơ quan, đơn vị, đóng vai trò tham mưu, tổng hợp xây dựng hoặc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV quy định các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với ngạch chuyên viên cao cấp; chuyên viên chính; chuyên viên; cán sự như sau: 

 • Ngạch chuyên viên cao cấp yêu cầu trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4 (B2) KNLNN 6 Bậc dùng cho Việt Nam.
 • Ngạch chuyên viên chính yêu cầu trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 (B1) KNLNN 6 Bậc dùng cho Việt Nam.
 • Ngạch chuyên viên yêu cầu trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (A2) KNLNN 6 Bậc dùng cho Việt Nam.
 • Ngạch cán sự yêu cầu trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 1 (A1) KNLNN 6 Bậc dùng cho Việt Nam.

Như vậy, ngoài điều kiện phải có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, điều kiện miễn thi ngoại ngữ chuyên viên chính phải có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo KNLNN 6 Bậc (Vstep) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT; hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

Yêu cầu trình độ ngoại ngữ, tin học đối với chuyên viên chính

Xem thêm: Ngạch cán sự là gì? Mã ngạch, hệ số lương ngạch 01.004

Quy định miễn thi ngoại ngữ, tin học chuyên viên chính

Trong các kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, ngoài việc cần đáp ứng các điều kiện về phẩm chất, đạo đức, năng lực và các bằng cấp. Có một số trường hợp công chức sẽ được miễn thi phần tiếng anh và tin học trong kỳ thi tuyển. Mời quý học viên theo dõi tiếp nội dung để nắm được những thông tin chính xác.

Quy định miễn thi ngoại ngữ chuyên viên chính

Điều kiện miễn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính được quy định rõ tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV. Theo đó, trình độ đào tạo bồi dưỡng chuyên viên chính đạt chuẩn khi có một trong hai chứng chỉ sau:

 • Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 KNLNN 6 bậc Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

Đồng thời, Kế hoạch 4491/KH-BNV đã quy định về tiêu chuẩn miễn thi ngoại ngữ chuyên viên chính đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính (trường hợp ngoại lệ so với quy định trên). Theo đó, công chức cần đáp ứng điều kiện sau để được miễn thi ngoại ngữ:

 • Tuổi từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ (tính đến ngày 30/9/2020);
 • Đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;
 • Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc có trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đã được quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi;
 • Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc có trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đã được quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Để xác định xem mình có phải là một trong những trường hợp được miễn phần thi ngoại ngữ khi thi nâng ngạch chuyên viên chính hay không thì học viên hãy đối chiếu từng mục theo thông tin trên.

Quy định miễn thi ngoại ngữ chuyên viên chính

Xem thêm: Tải giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính PDF

Quy định về miễn thi tin học chuyên viên chính

Quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV đã chỉ rõ, chuyên viên chính cần đáp ứng điều kiện về chứng chỉ tin học có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng có giá trị tương đương.

Để được miễn thi tin học chuyên viên chính, học viên phải đáp ứng một trong ba điều kiện dưới đây:

 • Có vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn tin học;
 • Kỳ thi chuyên viên chính được tổ chức thi trên máy tính;
 • Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán tin trở lên.
Thông tin về điều kiện thi chuyên viên chính mới nhất

Xem thêm: Hướng dẫn viết tiểu luận chuyên viên chính miễn phí

Quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học sau 2021

Từ ngày 01/08/2021, công chức hành chính, văn thư được miễn yêu cầu đối với chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, công chức văn thư của Bộ Nội vụ.

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này là vì thực tế cho thấy quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã không còn phù hợp vì trình độ ngoại ngữ, tin học theo các cấp độ tương ứng là quy định chuẩn đầu ra của các cơ sở đào tạo hiện nay.

Như vậy, để đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên chính, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng thì ứng viên cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác cùng với chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính (hay còn gọi là chứng chỉ chuyên viên chính).

Điều này không có nghĩa là kỹ năng tin học và trình độ ngoại ngữ không quan trọng vì mặc định răng chuyên viên chính phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, trình độ ngoại ngữ tương đương với yêu cầu vị trí công tác. Công chức dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính cần đáp ứng thêm những điều kiện sau:

 • Có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Nếu học viên có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;
 • Đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu trong thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương.

Nếu học viên có thắc mắc về các điều kiện miễn thi ngoại ngữ, tin học chuyên viên chính hoặc có nhu cầu học và thi cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. Chúng tôi phối hợp cùng đơn vị được cấp phép tổ chức các lớp học chất lượng, hình thức học trực tuyến phù hợp với mọi đối tượng, ở mọi tỉnh thành trên cả nước.

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 20A, Ngõ 9 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *