Điều kiện miễn thi ngoại ngữ chuyên viên chính theo quy định mới

Câp nhật: 03/04/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 1665 lượt xem

Các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với ngạch chuyên viên cao cấp; chuyên viên chính; chuyên viên; cán sự được quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BNV.

 • Trước 2021, quy định miễn phần ngoại ngữ, tin học chuyên viên chính được cập nhật tại Thông tư 05/2017
 • Sau đó, quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ tin học được thay đổi theo Thông tư 02/2021/TT-BNV

Quy định miễn thi ngoại ngữ, tin học chuyên viên chính trước 2021

Trong các kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, ngoài việc cần đáp ứng các điều kiện về phẩm chất, đạo đức, năng lực và các bằng cấp. Có một số trường hợp công chức sẽ được miễn thi phần tiếng anh và tin học trong kỳ thi tuyển.

Quy định miễn thi ngoại ngữ chuyên viên chính

Điều kiện miễn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính được quy định rõ tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV.  Đồng thời, Kế hoạch 4491/KH-BNV đã quy định về tiêu chuẩn miễn thi ngoại ngữ chuyên viên chính đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính. Công chức cần đáp ứng điều kiện sau để được miễn thi ngoại ngữ:

 • Tuổi từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ (tính đến ngày 30/9/2020);
 • Đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;
 • Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc có trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đã được quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi;
 • Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc có trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đã được quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Quy định về miễn thi tin học chuyên viên chính

Quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV đã chỉ rõ, chuyên viên chính cần đáp ứng điều kiện về chứng chỉ tin học có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Để được miễn thi tin học chuyên viên chính, học viên phải đáp ứng một trong ba điều kiện dưới đây:

 • Có vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn tin học;
 • Kỳ thi chuyên viên chính được tổ chức thi trên máy tính;
 • Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán tin trở lên.
Thông tin về điều kiện thi chuyên viên chính mới nhất

Quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Từ ngày 01/08/2021, theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BNVThông tư 06/2022/TT-BNV

Công chức chuyên ngành văn thư được miễn yêu cầu đối với chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này là vì thực tế cho thấy quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã không còn phù hợp vì trình độ ngoại ngữ, tin học theo các cấp độ tương ứng là quy định chuẩn đầu ra của các cơ sở đào tạo hiện nay.

Nếu học viên có thắc mắc về các điều kiện miễn thi ngoại ngữ, tin học chuyên viên chính hoặc có nhu cầu học và thi cấp chứng chỉ ngạch chuyên viên, chứng chỉ ngạch chuyên viên chính. Vui lòng để lại thông tin để được hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *