Cấu trúc đề thi chuyên viên chính, tải đề thi thử có đáp án

Câp nhật: 11/05/2023
  • Người đăng: Phong Tuyen Sinh
  • |
  • 1626 lượt xem

Đề thi chuyên viên chính có cấu trúc ra sao? Kỳ thi gồm mấy phần? Cấu trúc đề thi tiếng anh, tin học chuyên viên chính gồm những gì? Tất cả những thông tin về kỳ thi chuyên viên chính sẽ được chúng tôi tổng hợp qua nội dung bài viết sau đây.

Cấu trúc đề thi chuyên viên chính

Ngoài việc đáp ứng điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính, học viên cần nắm rõ cấu trúc bài thi chuyên viên chính cũng như những kiến thức có trong đề thi để có định hướng ôn tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi. 

Kỳ thi chuyên viên chính được Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định rất rõ ràng trong Điều 8 Nghị định 24/2010/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Cấu trúc của đề thi chuyên viên chính như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm 

  • Được thực hiện thi trên máy tính (Không phải thi phần tin học)
  • Nếu đơn vị tổ chức không đủ điều kiện thi trên máy tính thì thực hiện thi trắc nghiệm trên giấy (Phải thực hiện phần thi tin học)

Nội dung thi gồm 3 phần:

Phần thi Thời gian Cấu trúc
Kiến thức chung 60 phút Bao gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển
Tiếng anh 30 phút Gồm 30 câu hỏi sử dụng một trong các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm
Tin học 30 phút Gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

  • Được thực hiện bằng hình thức thi phỏng vấn (30 phút) hoặc thi viết (180 phút). Nếu thi bằng hình thức phỏng vấn thì không thực hiện việc phúc khảo.
  • Nội dung thi xoay quanh kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
  • Bài thi được chấm trên thang điểm 100. Thí sinh phải đạt điểm vòng 2 từ 50 điểm trở lên

Kết quả cuối cùng của kỳ thi: Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Cấu trúc đề thi chuyên viên chính

Xem thêm: Tải mẫu đơn phúc khảo thi chuyên viên chính PDF

Tham khảo bộ đề thi chuyên viên chính có đáp án

Mỗi môn thi sẽ yêu cầu những kiến thức và phương pháp làm bài khác nhau. Vì thế, người dự tuyển cần nắm được cách làm bài cho từng phần thi. Để hoàn thiện kỹ năng làm bài thi chuyên viên chính chúng tôi xin giới thiệu, chúng tôi xin gửi tới học viên một số đề thi thử các phần thi chuyên viên chính. Học viên có thể tải về miễn phí để sử dụng trong quá trình ôn tập.

Đề thi thử trắc nghiệm chuyên viên chính phần kiến thức chung

Khối lượng lý thuyết trong phần thi kiến thức chung rất nhiều, đòi hỏi khả năng ghi nhớ có hệ thống chứ không phải là học tràn lan, tùy ý. Người học cần lên đề cương, vạch rõ những nội dung một cách ngắn gọn theo luận điểm để dễ nhớ hơn.

Tham khảo một số dạng câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi môn kiến thức chung chuyên viên chính:

Câu 1: Mối quan hệ giữa quản lý nhà nước theo ngành và theo địa phương là mối quan hệ như thế nào?

A. Lãnh đạo, quản lý

B. Kết nối, hợp tác, hỗ trợ

C. Xin cho

D. Ngược chiều

Câu 2: Để thống nhất mục tiêu giữa cơ quan quản lý theo ngành và theo lãnh thổ cần đảm bảo nguyên tắc nào?

A. Phối hợp, chuyên môn hóa, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhau

B. Lợi ích, không ảnh hưởng đến hoạt động của nhau, đồng nhất

C. Đồng nhất, chuyên môn hóa, phối hợp

D. Phối hợp, đồng nhất, lợi ích

Câu 3: Kết hợp giữa quản lý theo ngành và theo lãnh thổ trên những mặt, phương diện nào?

A. Kinh tế, xây dựng, văn hóa

B. Kinh tế, giao thông, văn hóa

C. Kinh tế, văn hóa, xã hội

D. Kinh tế, thương mại, xã hội

Câu 4: Để quản lý nhà nước hiệu quả theo ngành, theo lãnh thổ cần làm gì?

A. Chia sẻ cán bộ

B. Chia sẻ tài chính

C. Chia sẻ nguồn lực

D. Chia sẻ thông tin

Câu 5: Ở Việt Nam, lãnh thổ chịu sự quản lý của Nhà nước bao gồm:

A. Vùng kinh tế lớn.

B. Đơn vị hành chính

C. Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

D. Cả ba phương án trên.

Xem thêm:

Hướng dẫn làm bài thi chuyên viên chính

Xem thêm: Ngạch cán sự là gì? Mã ngạch, hệ số lương được tính ra sao?

Đề thi tiếng anh chuyên viên chính

Ngoại ngữ là môn thi tương đối khó so với người Việt. Tuy nhiên lượng câu hỏi không quá nhiều cũng như hình thức thi trắc nghiệm sẽ giúp người dự tuyển dễ hoàn thành hơn. Vì thế, chỉ cần tập trung ôn luyện kiến thức phù hợp với trình độ yêu cầu là có thể làm bài tốt. 

Đề thi công chức Tiếng Anh B1 thi chuyên viên chính

Số câu: 30 – Thời gian: 30 phút

Câu hỏi 1. I wish I __________ never __________ in the sun, I have a splitting headache now.

A.had – sat

B.did – sit

C.was – sitting

D.will – sit

Câu hỏi 2. I really can’t stand Merve’s boasting about herself all the time; I wish she ___________ to be a little more modest.

A.would try

B.must try

C.has tried

D.will try

Câu hỏi 3. The building could be entered _____.

A.being replaced the broken lock

B.for being replaced the broken lock

C.after replacing the broken lock

D.after being replaced the broken lock

Câu hỏi 4. Suppose that I __________ on a bitterly cold day, __________ you jump in the water and rescue me?

A.were drowning – would

B.will be drowning – can

C.am drowning – did

D.had drowned – could

Câu hỏi 5. It all went so smoothly because nobody said anything about money. But I can easily imagine the Chairman’s reaction if the problem of compensations __________ mentioned.

A.were

B.is to be

C.had been

D.was to be

Xem thêm:

Đề thi tin học chuyên viên chính

Phần thi tin học tập trung chủ yếu vào những câu hỏi về công nghệ thông tin cơ bản. Phần này khi ôn tập nên thực hành cùng lúc để tiếp thu kiến thức tốt hơn. Mời bạn tham khảo một số dạng câu hỏi trình độ CNTT cơ bản dưới đây:

Câu 1: Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện

A. Tools – Delete

B. Edit – Delete

C. Nhấn phím Delete

D. Table – Delete Rows

Câu 2: Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn

A. View – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

B. Format – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

C. Tools – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

D. File – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

Câu 3: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện

A. View – New

B. Edit – New

C. Insert – New

D. File – New

Câu 4: Khi làm việc trong mạng cục bộ, muốn xem tài nguyên trên mạng ta nháy đúp chuột chọn biểu tượng

A. Internet Explorer

B. My Document

C. My Computer

D. My Network Places

Câu 5: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả

A. #NAME!

B. #VALUE!

C. Giá trị kiểu số 2008

D. Giá trị kiểu chuỗi 2008

Xem thêm:

Bộ đề thi viết chuyên viên chính phần kiến thức chuyên ngành

Phần thi chuyên môn, nghiệp vụ là vòng thi quan trọng mang tính chất chuyên môn của công chức dự thi. Do đó, bạn cần phải nắm vững kiến ​​thức chuyên môn, biết cách làm tốt phần thi viết thì bạn mới có thể ghi điểm trong mắt giám khảo.. Bạn có thể tham khảo bộ câu hỏi phần thi kiến thức chung chuyên ngành Thanh tra:

Câu 1. Anh (chị) trình bày nội dung: Mục đích của hoạt động thanh tra theo quy định tại Điều 2, Luật Thanh tra năm 2010; Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra quy định tại Điều 4, Luật Thanh tra năm 2010?

Câu 2. Anh (chị) trình bày nội dung: Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước quy định tại Điều 5 Luật Thanh tra năm 2010; nguyên tắc hoạt động thanh tra quy định tại Điều 7 Luật Thanh tra năm 2010; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan nhà nước quy định tại Điều 8 Luật Thanh tra năm 2010?

Câu 3. Anh (chị) trình bày nội dung: Trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quy định tại Điều 10, Luật Thanh tra năm 2010; trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan thực hiện chức năng thanh tra với cơ quan, tổ chức hữu quan quy định tại Điều 11, Luật Thanh tra năm 2010?

Câu 4. Anh (chị) trình bày nội dung khái niệm: Thanh tra nhà nước; Thanh tra hành chính; Thanh tra chuyên ngành; Kế hoạch thanh tra; Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; Thanh tra nhân dân quy định tại Điều 3, Luật Thanh tra năm 2010?

Câu 5. Anh (chị) trình bày nội dung: Ban thanh tra nhân dân quy định tại Điều 12, Luật Thanh tra năm 2010; các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 13, Luật Thanh tra năm 2010?

Xem thêm

Thí sinh có thể cân nhắc lựa chọn khóa học cho mình tại một trung tâm uy tín. Bạn sẽ có được kinh nghiệm luyện thi và hướng dẫn bạn cách làm các bài kiểm tra chuyên viên chính đạt kết quả cao.

Trên đây là tổng hợp những thông tin về đề thi chuyên viên chính mới nhất. Mong rằng những tài liệu mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho học viên thi đạt kết quả tốt. Quý học viên có nhu cầu tìm hiểu các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, học chuyên viên chính… vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *