Viên chức có được thi nâng ngạch chuyên viên chính không?

Câp nhật: 02/04/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 3265 lượt xem

Dựa theo các quy định của Quốc hội,  Bộ Nội vụ:

 • Viên chức không phải là chuyên viên.
 • Viên chức không được tham dự vào kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính

Viên chức có phải là chuyên viên không?

Dựa theo quy định tại Khoản 1, điều 34 Luật cán bộ công chức năm 2008 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 4, Điều 1 Luật cán bộ công chức và Luật viên chức năm 2019. Tại Điều 34 về việc phân loại công chức có thông tin:

Việc phân loại công chức căn cứ theo lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ sẽ chia thành các ngạch công chức tương ứng như sau:

 • Công chức loại A: Gồm những người được bổ nhiệm vào mã ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.
 • Công chức loại B: Gồm những người được bổ nhiệm vào mã ngạch chuyên viên chính và tương đương.
 • Công chức loại C: Gồm những người được bổ nhiệm vào mã ngạch chuyên viên và tương đương.
 • Công chức loại A: Gồm những người được bổ nhiệm vào mã ngạch cán sự và tương đương và ngạch nhân viên;
 • Loại đối với ngạch công chức quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 42 của Luật này theo quy định của Chính phủ.

Dựa vào những thông tin này, chuyên viên được hiểu là ngạch công chức hành chính xếp cho người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ bậc đại học với nhiệm vụ giúp lãnh đạo cơ quan, tổ chức nhà nước tổ chức quản lý một lĩnh vực/ một vấn đề nghiệp vụ. Do đó, có thể khẳng định: Viên chức không phải là chuyên viên.

Chuyên viên là công chức hành chính

Viên chức có được thi chuyên viên chính không?

Theo quy định tại Khoản 2 mục I Quyết định 1642/QĐ-BNV, những đối tượng thi nâng ngạch chuyên viên chính là cán bộ, hoặc công chức đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương thời gian đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó được xếp lương chuyên viên trong ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) gần nhất. Những đối tượng này bao gồm:

 • Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ- CPThông tư số 08/2011/TT-BNV;
 • Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính (ngạch chuyên viên và tương đương) và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;
 • Cán bộ, công chức ở cấp tỉnh và cấp huyện thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ ở cấp xã.

Như vậy: Viên chức không được tham dự vào kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính. Tuy nhiên, viên chức vẫn có thể nâng hạng chuyên viên chính thông qua kỳ thi do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức.

Trên đây là tất cả những thông tin giúp học viên hiểu rõ và xác định được chuyên viên là gì và việc viên chức có được thi chuyên viên không. Nếu quý học viên còn những thông tin thắc mắc, vui lòng để lại thông tin để được hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *