Danh sách các trường được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước

Câp nhật: 05/04/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 319 lượt xem

Danh sách các trường được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước được quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP. Bao gồm:

 • Học viện Hành chính Quốc gia
 • Các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương

Quy định về cấp chứng chỉ quản lý nhà nước

Các cơ sở đào tạo được quyền in và cấp chứng chỉ theo quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 01/2018/TT-BNV với quy định cụ thể như sau:

 • Chứng chỉ đào tạo được cấp một lần cho học viên hoàn thành chương trình. Chứng chỉ đã cấp cho học viên nhưng phát hiện có sai sót do lỗi của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu có trách nhiệm cấp lại cho học viên.
 • Trường hợp mất hoặc hư hỏng chứng chỉ, người được cấp chứng chỉ đề nghị cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Chứng chỉ hoàn thành khóa học có thể được sử dụng làm chứng chỉ bồi dưỡng. Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa học được thể hiện tại Phụ lục 02 Thông tư 01/2018.
 • Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu xuất trình sổ quản lý cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành. Đảm bảo tính công khai, minh bạch và chặt chẽ của việc cấp chứng chỉ. Nghiêm cấm các hành vi gian dối trong việc in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ.
Điều kiện, quy định về cấp chứng chỉ quản lý nhà nước

Danh sách các trường được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước

Các trường đơn vị được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo và nghiên cứu được quyền in và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước được quy định tại Điều 27 Nghị định 101/2017/NĐ-CP, cụ thể bao gồm:

Học viện Hành chính Quốc gia 

Trường thực hiện nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bao gồm:

 • Chương trình bồi dưỡng kiến thức QLNN trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, cấp sở và tương đương, cấp vụ và tương đương, Thứ trưởng và tương đương;
 • Chương trình bồi dưỡng kiến thức QLNN theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương;

Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các đơn vị này được phép tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bao gồm:

 • Chương trình bồi dưỡng kiến thức QLNN trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;
 • Chương trình bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương;
 • Chương trình bồi dưỡng kiến thức theo ngạch chuyên viên và tương đương;
 • Chương trình bồi dưỡng kiến thức theo ngạch chuyên viên chính và tương đương;
 • Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã;

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương

 • Chương trình bồi dưỡng kiến thức QLNN trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;
 • Chương trình bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương;
 • Chương trình bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên và tương đương;
 • Chương trình bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên chính và tương đương;

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng

Lưu Hồ sơ gốc chính quy – Chứng chỉ chuẩn Bộ Bội Vụ

Liên hệ tư vấn ngay

Hy vọng những thông tin mà bài viết cung cấp sẽ hữu ích với học viên. Nếu còn thắc mắc về các quy trình tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngạch chuyên viên, chuyên viên chính.. Vui lòng để lại thông tin để được hỗ trợ!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *