Chiêu sinh lớp chứng chỉ chuyên viên chính tại Hà Nội, TP HCM

Câp nhật: 07/05/2023
 • Người đăng: admin
 • |
 • 724 lượt xem

Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên chính là gì? Học chứng chỉ chuyên viên chính ở đâu? Đối tượng được học chuyên viên chính gồm những ai? Đăng học lớp chuyên viên chính ở đâu chuẩn? Chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính gồm những gì? Mời quý học viên theo dõi nội dung bài viết của chúng tôi.

Chứng chỉ chuyên viên chính là gì?

Chuyên viên chính là công chức hành chính có chuyên môn nghiệp vụ cao về một hoặc nhiều lĩnh vực tại các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ cấp huyện. Cán bộ công viên chức giữ ngạch chuyên viên chính có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, đơn vị như công tác tham mưu, tổng hợp xây dựng, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính là văn bằng được cấp cho những cán bộ, công viên chức hoàn thành khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mẫu chứng chỉ chuyên viên chính

Xem thêm: Cấu trúc đề thi chuyên viên chính gồm mấy phần?

Học chuyên viên chính để làm gì?

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định, xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế. 

Ngạch chuyên viên chính yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập phải có trình độ chuyên môn tương đối cao, đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo cụ thể. Do đó, chứng chỉ chuyên môn là điều kiện tiên quyết mà cán bộ, công chức, viên chức cần phải hoàn thành để đủ điều kiện thi chuyên viên chính

Các chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính với mục đích:

 • Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính quốc gia, phù hợp với tiêu chuẩn quy định, bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.
 • Phù hợp với vị trí việc làm và thời giờ làm việc do Bộ Nội vụ quy định, thực hiện chuẩn hóa ngạch chuyên viên chính của cán bộ, công chức, viên chức.
 • Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên chính là căn cứ và điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch từ ngạch tương đương và cao hơn.

Đối tượng được học chứng chỉ chuyên viên chính

Ngạch chuyên viên chính yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập phải có trình độ chuyên môn tương đối cao, đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo cụ thể. Do đó, nhóm đối tượng học chuyên viên chính bao gồm: 

 • Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. 
 • Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên. 
 • Các đối tượng khác có nhu cầu tham gia khóa học.
Học chứng chỉ chuyên viên chính để làm gì?

Xem thêm: Hướng dẫn kinh nghiệm thi chuyên viên chính đạt điểm cao

Chứng chỉ chuyên viên chính có thời hạn không?

Theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, thời hạn của chứng chỉ chuyên viên chính là vĩnh viễn và có giá trị trên toàn quốc. Bạn có thể yên tâm rằng bạn có thể đăng ký tham gia khóa học bất cứ lúc nào. Học càng sớm, cơ hội sở hữu chứng chỉ này càng cao, mở ra cơ hội nghề nghiệp.

Thời gian học chuyên viên chính thường kéo dài 4 – 6 tuần. Chương trình đào tạo chuyên viên chính được thực hiện nghiêm túc theo quy định của đơn vị đào tạo và quy định của Bộ Nội vụ nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra.

Quy định về chứng chỉ tiếng anh, tin học thi chuyên viên chính

Trong thời gian gần đây, các điều kiện về thi ngoại ngữ, tin học chuyên viên chính đã có sự thay đổi. Kéo theo điều kiện để học lớp chuyên viên chính cũng có được cập nhật bổ sung.

Trong phần nội dung này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sơ bộ về chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ tin học thi chuyên viên chính. Từ những thông tin này, học viên sẽ có chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước khi học lớp chuyên viên và bước vào kỳ thi nâng ngạch.

Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV, có quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với ngạch chuyên viên chính:

 • Yêu cầu trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 (B1) KNLNN 6 Bậc Việt Nam; Hoặc Chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.
 • Có chứng chỉ tin học có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

Tuy nhiên, tới Thông tư 02/2021/TT-BNV có hiệu lực ngày 01/08/2021: Công chức hành chính, văn thư được miễn yêu cầu đối với chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Có thể xác định, các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không còn là yêu cầu bắt buộc đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính. Học viên chỉ cần đáp ứng các yêu cầu khác về kỹ năng, trình độ là có thể tham gia bồi dưỡng chứng chỉ chuyên viên chính và bước vào kỳ thi nâng ngạch.

Chứng chỉ chuyên viên chính có thời hạn không?

Đăng ký học chuyên viên chính ở đâu?

Chứng chỉ chuyên viên chính được tổ chức đào tạo và cấp bởi các trường được Bộ GD&ĐT cấp phép. Tại Điều 277 Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Theo đó các bạn có thể tham khảo:

 • Lớp chuyên viên chính học viện Hành chính Quốc gia
 • Lớp chuyên viên chính tại TPHCM do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
 • Lớp chuyên viên chính tại các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (Ví dụ như lớp chuyên viên chính tại Đà Nẵng được tổ chức bởi Trường Chính trị TP Đà Nẵng)

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên  chính

Lưu Hồ sơ gốc chính quy – Chứng chỉ chuẩn Bộ Bội Vụ

Liên hệ tư vấn ngay

 

Điều kiện tham gia lớp chuyên viên chính

Để đăng ký tham gia chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, học viên cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tất cả các công chức, viên chức, cán bộ, đã học và được cấp chứng chỉ ngạch chuyên viên.
 • Công chức, viên chức, cán bộ đang giữ ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) nhưng chưa tham dự chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính;
 • Công chức, viên chức, cán bộ đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương tối thiểu 5 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc), đạt hệ số lương từ 3,00.
 • Nộp đầy đủ hồ sơ, lệ phí khóa bồi dưỡng đúng thời hạn

Sau khi tham gia chương trình học chuyên viên chính, học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ sẽ được đơn vị đào tạo cấp chứng chỉ. Điều kiện cấp chứng chỉ bao gồm:

 • Đảm bảo quy định về thời lượng tối thiểu tham gia học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.
 • Tổng điểm các bài thi đạt từ 5 điểm trở lên tính theo thang điểm 10.
Đăng ký học chuyên viên chính ở đâu?

Nội dung chương trình chuyên viên chính

Khung chương trình đào tạo lớp bồi dưỡng chuyên viên chính được ban hành tại Quyết định 421/QĐ-BNV. Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV.

Cụ thể, chương trình gồm 20 chuyên đề giảng dạy,  06 chuyên đề báo cáo, đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận:

 • Phần I: Kiến thức, bao gồm 12 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;
 • Phần II: Kỹ năng, bao gồm 08 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;
 • Phần III: Đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận.

Thời gian bồi dưỡng là 6 tuần với 240 tiết (08 tiết/ngày), cấu trúc chương trình khung như sau:

STT Nội dung chuyên đề Tổng số tiết
Phần 1. Kiến thức chung (08 tiết/01 chuyên đề)
1 Chuyên đề 1: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 8
2 Chuyên đề 2: Pháp luật trong hành chính nhà nước 8
3 Chuyên đề 3: Quản lý công trong xu thế phát triển 8
4 Chuyên đề 4: Tổng quan về chính sách công 8
5 Chuyên đề 5: Tổng quan về phát triển bền vững 8
6 Chuyên đề 6: Quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 8
7 Chuyên đề 7: Quản lý nhà nước về các lĩnh vực xã hội 8
8 Chuyên đề 8: Quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ công 8
9 Chuyên đề 9: Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công 8
10 Chuyên đề 10: Quyết định hành chính nhà nước 8
11 Chuyên đề 11: Chính phủ điện tử và chính phủ số 8
12 Chuyên đề 12: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quản lý nhà nước 8
13 Chuyên đề báo cáo lần 1 (tùy theo lớp học, chọn 03 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng; 04 tiết/01 chuyên đề báo cáo 12
14 Kiểm tra lần 1 (trắc nghiệm) 2
Phần 2. Kỹ năng (12 tiết/01 chuyên đề)
1 Chuyên đề 1: Kỹ năng phân tích công việc 12
2 Chuyên đề 2: Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch công việc 12
3 Chuyên đề 3: Kỹ năng phối hợp và thuyết phục trong hoạt động công vụ 12
4 Chuyên đề 4: Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa 12
5 Chuyên đề 5: Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 12
6 Chuyên đề 6: Kỹ năng theo dõi, kiểm tra ngành, lĩnh vực quản lý 12
7 Chuyên đề 7: Kỹ năng quản lý thông tin và bảo đảm an toàn thông tin trong quản lý nhà nước 12
8 Chuyên đề 8: Kỹ năng xây dựng báo cáo tổng hợp 12
9 Chuyên đề báo cáo lần 2 (tùy theo lớp học, chọn 03 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng; 04 tiết/01 chuyên đề báo cáo 16
10 Kiểm tra lần 2 (trắc nghiệm) 2
Phần 3. Đi thực tế, viết tiểu luận
1 Đi thực tế (không bao gồm thời gian đi, về) 12
2 Viết tiểu luận 8
Tổng: 240

Sau khi hoàn thành thành công khóa học học viên được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo đúng quy định của pháp luật.

Tuyển sinh lớp chuyên viên chính tại Hà Nội, TPHCM

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam là một trong những đơn vị liên kết với các trường có thẩm quyền cấp chứng chỉ chuyên viên chính. Chúng tôi phối hợp khai giảng các khóa học trực tuyến trên quy mô toàn quốc. Đáp ứng nhu cầu học và thi của mọi đối tượng học viên.

Các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại đơn vị chúng tôi được tổ chức đảm bảo tính pháp lý, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Hỗ trợ học viên cho tới khi nhận chứng chỉ chuẩn theo chương trình chuyên viên chính của Bộ Nội vụ. Do đó, học viên có thể an tâm về chất lượng đào tạo của chúng tôi.

Khai giảng lớp chuyên viên chính tại Hà Nội, TPHCM (Học từ xa)

 1. Đối tượng học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
 • Là công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương (Bao gồm cả công chức dự bị) chưa tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước
 • Các đối tượng chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức nhà nước
 • Công chức quản lý cấp phòng và dự nguồn công chức quản lý cấp phòng hoặc tương đương
 • Công chức, viên chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương có thời gian công tác giữ ngạch tối thiểu 3 năm trở lên
 1. Thời gian học:
 • Học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và các buổi tối trong tuần hàng tuần liên tục trong hai tháng (Liên tục khai giảng trên toàn Quốc)
 • Tại Hà Nội lịch khai giảng lớp chuyên viên cố định vào 7h30 sáng thứ bảy tuần đầu tiên của tháng
 • Tại Đà Nẵng khai giảng lớp chuyên viên hai tháng một khóa (liên hệ để biết lịch khai giảng cụ thể)
 • Tại Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng lớp chuyên viên cố định vào 7h30 tuần thứ hai của tháng.
 1. Hồ sơ đăng ký: 
 • 01 phiếu đăng ký (được phát miễn phí tại địa điểm đăng ký).
 • 02 hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
 • 01 bản CMND photo
 1. Học phí: Học viên khi đến đăng ký khóa học chuyên viên chính mang theo 02 ảnh 3×4 và CMT photo và nộp học phí 1.800.000(học viên đến tham dự khóa học mới phải đóng học phí).

Trên đây là tất cả những thông tin về chương trình học và thi chứng chỉ chuyên viên chính. Đơn vị cá nhân có nhu cầu đào tạo cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính vui lòng gọi điện để đăng ký khóa học và hỗ trợ tư vấn.

 

Đăng ký nhận lịch học lớp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính mới nhất

Liên hệ tư vấn ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *