Chiêu sinh lớp chứng chỉ chuyên viên chính tại Hà Nội, TP HCM

Câp nhật: 07/12/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 331 lượt xem

Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên chính là gì? Học chứng chỉ chuyên viên chính ở đâu? Đối tượng được học chuyên viên chính gồm những ai? Đăng học lớp chuyên viên chính ở đâu chuẩn? Chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính gồm những gì? Mời quý học viên theo dõi nội dung bài viết của chúng tôi.

Chứng chỉ chuyên viên chính là gì?

Chuyên viên chính là công chức hành chính có chuyên môn nghiệp vụ cao về một hoặc nhiều lĩnh vực tại các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ cấp huyện. Cán bộ công viên chức giữ ngạch chuyên viên chính có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, đơn vị như công tác tham mưu, tổng hợp xây dựng, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính là văn bằng được cấp cho những cán bộ, công viên chức hoàn thành khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mẫu chứng chỉ chuyên viên chính

Học chứng chỉ chuyên viên chính để làm gì?

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định, xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Đồng thời, chứng chỉ chuyên viên là bước đệm quan trọng để cán bộ, công chức, viên chức đạt trình độ thăng tiến trong công việc.

Ngạch chuyên viên chính yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập phải có trình độ chuyên môn tương đối cao, đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo cụ thể.

Chứng chỉ chuyên môn là điều kiện tiên quyết mà cán bộ, công chức, viên chức cần phải hoàn thành để đủ điều kiện dự thi nâng ngạch. Đồng thời, thông qua các lớp bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức sẽ trang bị, cập nhật những kiến ​​thức quản lý nhà nước cần thiết về quản lý nhà nước cũng như kỹ năng thực thi công việc, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa kiến thức ngạch chuyên viên chính, phù hợp với vị trí công việc và thời gian làm việc do Bộ Nội vụ quy định.

Hiện tại nhà nước quy định 08 bậc lương cho ngạch chuyên viên chính từ hệ số lương 4.40 đến 6.44. Mỗi 2 – 3 năm thì xét tăng lương một lần. Tùy theo năng lực và yêu cầu của cơ quan đơn vị, những cá nhân đang giữ ngạch chuyên viên chính trong vòng 06 – 09 năm sẽ được đề xuất lên ngạch cao nhất – ngạch chuyên viên cao cấp.

Đối tượng học chuyên viên chính và tương đương

Đối tượng học chuyên viên chính bao gồm: 

 • Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. 
 • Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên. 
 • Các đối tượng khác có nhu cầu tham gia khóa học.
Học chứng chỉ chuyên viên chính để làm gì?

Chứng chỉ chuyên viên chính có thời hạn không?

Theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, thời hạn của chứng chỉ chuyên viên chính là vĩnh viễn và có giá trị trên toàn quốc. Bạn có thể yên tâm rằng bạn có thể đăng ký tham gia khóa học bất cứ lúc nào. Học càng sớm, cơ hội sở hữu chứng chỉ này càng cao, mở ra cơ hội nghề nghiệp.

Thời gian học chuyên viên chính thường kéo dài 4 – 6 tuần. Chương trình học và cấu trúc thi ngạch chuyên viên chính được thực hiện nghiêm túc theo quy định của đơn vị đào tạo và quy định của Bộ Nội vụ nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra

Đăng ký học chuyên viên chính ở đâu?

Chứng chỉ chuyên viên chính được tổ chức đào tại và cấp bởi các trường được Bộ GD&ĐT cấp phép. Tại Điều 277 Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Theo đó các bạn có thể học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính tại các trường sau đây:

 • Học viện Hành chính Quốc gia
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
 • Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
Chứng chỉ chuyên viên chính có thời hạn không?

Chương trình chuyên viên chính của Bộ Nội vụ

Mục tiêu đào tạo của khóa học chuyên viên chính

 • Phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính quốc gia, phù hợp với tiêu chuẩn quy định, bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.
 • Phù hợp với vị trí việc làm và thời giờ làm việc do Bộ Nội vụ quy định, thực hiện chuẩn hóa ngạch chuyên viên chính của cán bộ, công chức, viên chức.
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa học là căn cứ và điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch từ ngạch tương đương và cao hơn.

Chương trình gồm 17 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận, bao gồm:

 • Phần 1: Nền hành chính nhà nước, bao gồm 09 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính nhà nước (kiến thức hành chính vĩ mô – kiến thức nền tảng) và 02 chuyên đề báo cáo;
 • Phần 2: Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, bao gồm 02 chuyên đề: 01 chuyên đề làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; 01 chuyên đề báo cáo;
 • Phần 3: Những kỹ năng cơ bản, bao gồm 07 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ (kỹ năng thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý tổ chức công);
 • Phần 4: Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận cuối khóa, bế giảng.

Tổng thời gian bồi dưỡng là 6 tuần (30 ngày làm việc) với tổng thời lượng là 240 tiết (30 ngày x 8 tiết/ngày), trong đó:

STT Hoạt động Số tiết
1 Lý thuyết 76
2 Thảo luận, thực hành 100
3 Chuyên đề báo cáo 16
4 Ôn tập 8
5 Kiểm tra (2 lần) 6
6 Đi thực tế 8
7 Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống 4
8 Viết tiểu luận cuối khóa 18
9 Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ 4
Tổng cộng 240

Đánh giá kết quả bồi dưỡng:

 • Đánh giá ý thức học tập của học viên theo quy chế học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Học viên tham gia tối thiểu 80% thời gian chương trình.
 • Thông qua lịch trình của từng phần trong chương trình, học viên ôn tập và làm bài kiểm tra viết, viết tiểu luận. Các điểm kiểm tra đều phải đạt được điểm 5 trở lên (chấm theo thang điểm 10).
 • Bài kiểm tra được thực hiện bằng hình thức tự luận, thời gian 180 phút. 
 • Đánh giá chung cho toàn chương trình thông qua các bài kiểm tra và viết tiểu luận của học viên, chấm theo thang điểm 10. Điểm đánh giá là trung bình cộng của các bài kiểm tra và tiểu luận (tiểu luận nhân hệ số 2).
 • Sau khi hoàn thành thành công khóa học học viên được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo đúng quy định của pháp luật.
Đăng ký học chuyên viên chính ở đâu?

Tuyển sinh lớp chuyên viên chính từ xa

Để hỗ trợ đối tượng cá nhân thi chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng thuận lợi, chúng tôi phối hợp mở lớp tuyển sinh liên tục toàn quốc. Khóa học online diễn ra với đầy đủ tính pháp lý và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, học viên có thể an tâm về chất lượng đào tạo của chúng tôi.

Thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

1.Đối tượng học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

 • Là công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương (Bao gồm cả công chức dự bị) chưa tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước
 • Các đối tượng chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức nhà nước
 • Công chức quản lý cấp phòng và dự nguồn công chức quản lý cấp phòng hoặc tương đương
 • Công chức, viên chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương có thời gian công tác giữ ngạch tối thiểu 3 năm trở lên

2. Thời gian học:

 • Học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và các buổi tối trong tuần hàng tuần liên tục trong hai tháng (Liên tục khai giảng trên toàn Quốc)
 • Tại Hà Nội lịch khai giảng lớp chuyên viên cố định vào 7h30 sáng thứ bảy tuần đầu tiên của tháng
 • Tại Đà Nẵng khai giảng lớp chuyên viên hai tháng một khóa (liên hệ để biết lịch khai giảng cụ thể)
 • Tại Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng lớp chuyên viên cố định vào 7h30 tuần thứ hai của tháng.

3. Hồ sơ đăng ký: 

 • 01 phiếu đăng ký (được phát miễn phí tại địa điểm đăng ký).
 • 02 hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
 • 01 bản CMND photo

4. Học phí: Học viên khi đến đăng ký khóa học chuyên viên chính mang theo 02 ảnh 3×4 và CMT photo và nộp học phí 1.800.000(học viên đến tham dự khóa học mới phải đóng học phí).

Trên đây là tất cả những thông tin về chương trình học và thi chứng chỉ chuyên viên chính. Đơn vị cá nhân có nhu cầu đào tạo cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính vui lòng gọi điện để đăng ký khóa học và hỗ trợ tư vấn.

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 20A, Ngõ 9 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)