Quy định, tiêu chuẩn, điều kiện thi chuyên viên chính

Câp nhật: 03/04/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 7176 lượt xem

Trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính:

 • Quy định thi chuyên viên chính được quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP
 • Tiêu chuẩn, điều kiện thi chuyên viên chính được thực hiện theo Thông tư 02/2021/TT-BNV và sửa đổi bởi TT 06/2022/TT-BNV

Thông tin kỳ thi chuyên viên chính

Để trở thành chuyên viên chính, cán bộ cần thông qua những điều kiện nâng ngạch chuyên viên chính cụ thể, trong đó có kỳ thi chuyên viên chính. Do là ngạch công chức yêu cầu cao về chuyên môn nghiệp vụ nên cán bộ cần thực hiện quy trình thi nghiêm ngặt, chi tiết và hoàn thiện qua mỗi năm.

Quy định thi chuyên viên chính

Ngoài việc nắm được cấu trúc đề thi chuyên viên chính, học viên nắm rõ những quy định về thi chuyên viên chính. Cụ thể, những quy định về kỳ thi chuyên viên chính được quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP bao gồm những thông tin về:

 • Căn cứ tuyển dụng công chức
 • Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức
 • Ưu tiên trong tuyển dụng công chức
 • Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức
 • Hội đồng tuyển dụng công chức
 • Hình thức, nội dung và thời gian thi
 • Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Hồ sơ thi chuyên viên chính

Hồ sơ thi nâng ngạch chuyên viên chính bao gồm:

 1. Đơn đăng ký dự thi nâng ngạch;
 2. Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan sử dụng, quản lý cán bộ, công chức;
 3. Bản đánh giá nhận xét của thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức về phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực, hiệu quả công tác; kỷ luật lao động; quan hệ phối hợp công tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 (ba) năm liên tục tính đến năm 2015.
 4. Bản sao các văn bằng; chứng chỉ (Ngoại ngữ, Tin học, Quản lý hành chính nhà nước,…) và các giấy cam kết hoặc giấy chứng nhận, chứng chỉ khác (nếu có) có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo điều kiện, tiêu chuẩn chuyên viên chính đã nêu;
 5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;
 6. Bản kê khai tên công trình nghiên cứu khoa học hoặc đề án theo quy định của ngạch chuyên viên chính (thông tin nêu rõ tên công trình, đề án, kết quả nghiệm thu và phải được cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức xác nhận) hoặc Văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành và phải được cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức xác nhận là người soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo;
 7. Bản photo Quyết định lương gần nhất (có công chứng);
 8. Bản photo quyết định tuyển dụng vào công chức (có công chứng);
 9. Bản photo Sổ Bảo hiểm xã hội.
Thông tin về điều kiện thi chuyên viên chính mới nhất

Điều kiện thi chuyên viên chính

Từ ngày 1/8/2021 trình độ chuyên môn; nghiệp vụ của công chức sẽ thực hiện theo Thông tư 02/2021/TT-BNV và sửa đổi bởi TT 06/2022/TT-BNV. Trong đó có những điểm mới thay đổi về trình độ đào tạo của chuyên viên chính như sau:

Quy định về thi chuyên viên chính trước khi Thông tư 02/2021 có hiệu lực

Quy định sau khi Thông tư 02/2021, TT 06/2022/TT-BNV có hiệu lực

 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành phù hợp trở lên
 • Có chứng chỉ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính

Có thể thấy, có rất nhiều văn bằng được bãi bỏ, cụ thể:

1. Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trong tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thì trừ công chức ngạch nhân viên và cán sự, các ngạch khác phải có:

 • Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
 • Ngoại ngữ ở trình độ tương đương với bậc 3 KNLNN 6 Bậc Việt Nam hoặc tiếng dân tộc với công chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số.

2. Không còn được sử dụng bằng thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công thay thế cho chứng chỉ Quản lý Nhà nước ngạch tương đương; Ngoài ra, yêu cầu nâng ngạch kể từ 01/8/2021 về thời gian tập sự sẽ được thay đổi như sau:

 • Người dự thi phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên.
 • Người dự thi có thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

Tiêu chuẩn thi chuyên viên chính

Tiêu chuẩn thi nâng ngạch chuyên viên chính được Bộ Nội vụ quy định rất rõ ràng tại Thông tư 02/2021/TT-BNV. Cụ thể, tiêu chuẩn về phẩm chất bao gồm:

 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và hiểu sâu sắc đường lối, nguyên tắc, chính sách của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của quê hương và con người;
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; tận tâm thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao; chấp hành pháp luật, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; thể hiện việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan;
 • Tận tụy, trách nhiệm, liêm chính, trung thực, khách quan, công bằng, gương mẫu trong thực thi công vụ; tác phong văn hóa, ứng xử văn hóa, ứng xử chuẩn mực trong giao tiếp và phục vụ nhân dân;
 • Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; không lợi dụng công vụ, vụ lợi; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
 • Thường xuyên học tập, rèn luyện ý thức để nâng cao phẩm chất, trình độ và năng lực.
Quy định thi chuyên viên chính chính gồm những gì?

Tiêu chuẩn thi chuyên viên chính về năng lực chuyên môn

 • Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;
 • Có khả năng tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình hành động và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương công tác;
 • Nắm được tình hình và xu thế phát triển của ngành, lĩnh vực công tác trong nước và thế giới; có khả năng tổ chức nghiên cứu để phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý;
 • Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có các kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu;
 • Có kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm

Tiêu chuẩn chuyên viên chính về trình độ đào tạo

Cán bộ cần đáp ứng những điều kiện để thi chuyên viên chính theo quy định mới như sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp về quy định, tiêu chuẩn và điều kiện chuyên viên chính sẽ có ích cho học viên. Chúc quý học viên ôn tập tốt và tham gia kỳ thi đạt kết quả mong muốn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *