Tổng hợp 675 câu hỏi thi chuyên viên chính có đáp án file docs

Câp nhật: 11/05/2023
  • Người đăng: Phong Tuyen Sinh
  • |
  • 1215 lượt xem

Phần mềm thi trắc nghiệm chuyên viên chính sử dụng như thế nào? Tải câu hỏi đáp án thi chuyên viên chính ở đâu? Câu hỏi thi chuyên viên chính trong các bài thi thường về những nội dung gì? Mời quý học viên theo dõi qua bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn dùng phần mềm thi trắc nghiệm chuyên viên chính

Nhằm hỗ trợ thí sinh làm quen với hình thức thi chuyên viên chính, Bộ Nội vụ đã triển khai phần mềm thi trắc nghiệm chuyên viên chính. Thí sinh tham dự kỳ thi có thể tham khảo và tải phần mềm về máy tính để thực hành là đề thi chuyên viên chính. Để có thể tải và sử dụng phần mềm thi chuyên viên chính, thí sinh cần làm theo những hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Thí sinh nhập thông tin: Tên đăng nhập và Mật khẩu. Sau đó bấm “Đăng nhập”

Bước 2: Thí sinh chọn nút “Bắt đầu làm bài” để xem các hướng dẫn, thời gian làm bài thi

  • Thí sinh xem các hướng dẫn về cách làm bài thi.
  • Chọn nút “Làm bài” để bắt đầu thực hiện bài thi trắc nghiệm trên máy tính
  • Thí sinh chọn đáp án cho các câu hỏi.
  • Bấm “Trang tiếp” để chuyển sang danh sách các câu hỏi tiếp theo.

Bước 3: Hoàn thành bài thi

  • Sau khi hoàn thành các câu hỏi thí sinh bấm nút “Nộp bài” (lần thứ 1) để kiểm tra lại các câu hỏi trước khi nộp bài.
  • Chọn “Nộp bài” (lần thứ 2) để kết thúc phần thi.

Giao diện sau khi kết thúc phần thi

Thi sinh muốn nộp bài trước khi hết giờ, bắt buộc phải trả lời hết tất cả các câu hỏi. Sau khi nộp bài phần mềm hiển thị kết quả làm bài thi trắc nghiệm. Hệ thống sẽ thông báo kết quả Đạt hoặc Không Đạt cho thí sinh

Bộ tài liệu 675 câu hỏi thi chuyên viên chính

Phần nội dung tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi tới quý học viên tổng hợp những bộ câu hỏi trắc nghiệm thi nâng ngạch chuyên viên theo từng phần thi.

400 câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính phần kiến thức chung

Phần thi kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên chính.

Học viên tham khảo một số tài liệu câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính phần kiến thức chung dưới đây:

Câu 1: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước ta theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN là:

a. Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

b. Không ngừng mở rộng, bảo đảm và bảo vệ các quyền tự do, lợi ích của công dân.

c. Thiết lập mối quan hệ trách nhiệm qua lại giữa công dân với Nhà nước và giữa Nhà nước với công dân.

d. Nhà nước pháp quyền Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 2: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

b. Tổ chức, chỉ đạo công tác xét xử ở địa phương.

c. Soạn thảo Hợp đồng kinh tế với các tổ chức kinh tế quốc tế.

d. Quyết định những chủ trương, biện pháp lớn để xây dựng và phát triển địa phương về mọi mặt.

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?

a. Quan điểm nhân văn.

b. Quan điểm lịch sử

c. Quan điểm Đảng lãnh đạo.

d. Quan điểm gắn lý luận với thực tiễn.

Câu 4: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?

a. Quyết định chung ( Quyết định hành chính).

b. Quyết định quy phạm.

c. Quyết định xét xử của toà án.

d. Quyết định hành chính cá biệt.

Câu 5: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?

a. Văn bản được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực.

b. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

c. Văn bản được áp dụng từ ngày đăng công báo.

d. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

>> Tải đầy đủ: 400 câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính

Xem thêm:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm chuyên viên chính

Xem thêm: Ngạch chuyên viên cao cấp là gì? Tiêu chuẩn, điều kiện thi nâng ngạch ra sao?

Bộ câu hỏi đáp án thi chuyên viên chính phần tiếng anh, tin học

Phần thi tiếng anh: Gồm 30 câu hỏi về năm ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của ngạch dự thi (phần lớn là tiếng Anh). Dưới đây là một số câu hỏi thi ngoại ngữ chuyên viên chính trình độ tương đương tiếng anh B1 KNLNN 6 Bậc:

Câu 1: The price of his car is ………………….. that of my car.

A. twice as much than

B. as twice as

C. twice as much as

D. more twice than

Câu 2: My new laptop costs me ……………………….. the old one I bought last year.

A. as much as three times as

B. three times more than

C. three times as much as

D. times three

Câu 3: American spends more money on fast food ……………….. country in the world.

A. while other

B. than any other  

C. than other

D. other than

Câu 4: This jacket is ………………….. the others we’ve just seen.

A. far most expensive

B. father more expensive than

C. further more expensive

D. far more expensive

Câu 5: Laser discs provide images of ………………………. than those of either television signals or video tapes.

A. best quality

B. the best quality

C. better quality

D. good quality

Xem thêm:

Phần thi Tin học: Chủ yếu sẽ là phần kiến thức công nghệ thông tin cơ bản. Tuy nhiên phần thi này chỉ áp dụng nếu bạn tham dự kỳ thi chuyên viên chính trên giấy. Tham khảo một số câu hỏi ôn thi môn tin học dưới đây:

Đăng ký nhận trọn bộ tài liệu ôn tập lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

 

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ chuyên viên chính

Đối với kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính sẽ áp dụng hình thức thi viết thời gian 120 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch dự thi.

Bạn có thể tham khảo một số câu hỏi sau đây để nắm được thông tin sơ bộ về các câu hỏi trong phần thi này:

Câu 1. Anh (chị) trình bày nội dung: Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra hành chính quy định tại Điều 46 Luật Thanh tra năm 2010?

Câu 2. Anh (chị) trình bày nội dung: Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra hành chính quy định tại Điều 47, Luật Thanh tra năm 2010; kết luận thanh tra hành chính quy định tại Điều 50, Luật Thanh tra năm 2010?

Câu 3. Anh (chị) trình bày nội dung: Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra hành chính quy định tại Điều 48, Luật Thanh tra năm 2010?

Câu 4. Anh (chị) trình bày nội dung: Báo cáo kết quả thanh tra hành chính quy định tại Điều 49 Luật Thanh tra năm 2010?

Câu 5. Anh (chị) trình bày nội dung: Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành quy định tại Khoản 1, Điều 53 Luật Thanh tra năm 2010?

Xem thêm:

Trên đây là tất cả những thông tin về câu hỏi đáp án thi chuyên viên chính. Bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về các khóa học thi chứng chỉ chuyên viên, chứng chỉ chuyên viên chính… vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

Đăng ký nhận lịch học lớp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính – Chứng chỉ chuẩn Bộ Nội Vụ

Liên hệ tư vấn ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *