Quy định, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên 01.003 mới nhất

Câp nhật: 04/03/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 1347 lượt xem

Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên được quy định tại Thông tư số 2/2021/TT-BNV. Bao gồm:

 • Tiêu chuẩn ngạch công chức về phẩm chất đạo đức
 • Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
 • Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, công chức là gì?

Chuyên viên là chức vụ thuộc ngạch công chức hành chính dành cho cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ bậc đại học, có nhiệm vụ hỗ trợ lãnh đạo cơ quan, tổ chức nhà nước tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ nào đó.

Để trở thành chuyên viên, công chức phải có trình độ đại học hoặc tương đương, đồng thời, có trình độ ngoại ngữ và ứng dụng tin học phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Ngạch chuyên viên sẽ có những quy định về điều kiện, tiêu chuẩn giữ ngạch riêng và quy định cụ thể chi tiết trong thông tư quy định của Bộ Nội Vụ.

Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, công chức là gì?

Cập nhật tiêu chuẩn ngạch chuyên viên mới nhất

Quy định về tiêu chuẩn chuyên viên được quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV. Tới 2021, Bộ Nội vụ đã có những thay đổi về tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên viên tại Thông tư số 2/2021/TT-BNV.

Tiêu chuẩn chung về phẩm chất đạo đức của chuyên viên

Tại điều 4. Thông tư 02/2021/TT-BNV đã nêu rõ tiêu chuẩn chung về phẩm chất đạo đức của các ngạch công chức như sau:

 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng HCM, nắm vững, hiểu sâu đường lối, chính sách của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc và người dân;
 • Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của một công chức theo quy định của pháp luật; tận tâm chấp hành nhiệm vụ cấp trên giao; chấp hành pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan hành pháp;
 • Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, vô tư, gương mẫu trong thi hành công vụ; lịch sự, văn hóa, chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân;
 • Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không sử dụng công vụ để tư lợi; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
 • Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.
Học viên cần nắm rõ các tiêu chuẩn ngạch chuyên viên

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên viên

Tại Mục 3. Điều 7. Thông tư 02/2021/TT-BNV có quy định về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên viên như sau:

 • Hiểu rõ về các quy định, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật liên quan đến ngành và lĩnh vực công tác cụ thể, bao gồm cả mục tiêu, đối tượng quản lý, và cơ chế quản lý nghiệp vụ.
 • Có khả năng tham gia vào quá trình xây dựng các chế độ, chính sách, và quy định liên quan đến quản lý nhà nước trong ngành và lĩnh vực công tác. Đồng thời, cũng phải có khả năng hướng dẫn thực hiện các chế độ và chính sách này.
 • Có khả năng làm việc một cách độc lập hoặc làm việc trong nhóm, phối hợp với các đồng nghiệp khác để đạt được mục tiêu chung. Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình cũng là yếu tố quan trọng, để có thể trình bày ý kiến, đề xuất, và tham mưu một cách rõ ràng và hiệu quả.
 • Có khả năng sử dụng các công nghệ thông tin cơ bản để hỗ trợ công việc, cũng như có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) hoặc tiếng dân tộc thiểu số (nếu làm việc ở vùng dân tộc thiểu số).

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên viên

Tại Mục 4. Điều 7. Thông tư 02/2021/TT-BNV có quy định về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

 • Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

Công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên khi có thời gian giữ ngạch cán sự và tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trong trường hợp công chức có thời gian tương đương với ngạch cán sự thì thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu là 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp, học viên đã nắm được những quy định ngạch chuyên viên mới nhất. Để đăng ký lớp đào tạo ngạch chuyên viên tại uy tín Hà Nội, vui lòng để lại thông tin liên hệ để được hỗ trợ nhanh chóng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *