Tài liệu thi chuyên viên chính, giáo trình chuyên viên chính file docs

Câp nhật: 14/05/2023
  • Người đăng: admin
  • |
  • 928 lượt xem

Tài bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính gồm những gì?

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2018 trở về trước được sử dụng theo tài liệu ban hành kèm Quyết định 2367/QĐ-BNV năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tới ngày 28/12/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 2720/QĐ-BNV để thay thế cho tài liệu cũ đi kèm Quyết định 2367.

Quy định tài liệu bồi dưỡng chuyên viên chính của Bộ Nội vụ

Yêu cầu đối với việc biên soạn tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên Bộ Nội vụ được quy định rõ ràng tại chương V. Quyết định 421/QĐ-BNV như sau:

  • Các chuyên đề lý thuyết phải được cập nhật, nâng cao những kiến thức liên quan đến nhà nước và pháp luật, quản lý nhà nước.
  • Các chuyên đề kỹ năng phải bám sát nhiệm vụ, quyền hạn của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương.
  • Các chuyên đề được thiết kế theo cấu trúc “mở”, để giảng viên có thể cập nhật, cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng hiện đại, phù hợp nhiệm vụ, quyền hạn, tính chất công việc ngạch chuyên viên chính và tương đương.
  • Nội dung tài liệu không được chồng chéo, trùng lặp với các chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước khác. Các chuyên đề phải được bố cục logic, hài hòa về mặt kiến thức và thời lượng.
  • Tài liệu bồi dưỡng: Phải có câu hỏi gợi ý thảo luận, danh mục tài liệu tham khảo sau mỗi chuyên đề.
Quy định về tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính của Bộ Nội vụ

Khung chuyên đề tài liệu chuyên viên chính

Tính đến thời điểm từ 2018 đến cuối năm 2022, Bộ Nội vụ chưa ban hành thông văn bản nào về sự thay đổi nội dung tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2018, do đó tài liệu này vẫn được sử dụng. Nội dung cơ bản của tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2022 bao gồm:

Chuyên đề Nội dung
Chuyên đề 1 Lý luận về hành chính nhà nước
Chuyên đề 2 Pháp luật trong hành chính nhà nước
Chuyên đề 3 Quyết định hành chính nhà nước
Chuyên đề 4 Tổng quan về chính sách công
Chuyên đề 5 Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước
Chuyên đề 6 Quản lý tài chính công
Chuyên đề 7 Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công
Chuyên đề 8 Chính phủ điện tử
Chuyên đề 9 Văn hoá công sở
Chuyên đề báo cáo Cải cách hành chính nhà nước ở bộ, ngành và địa phương
Chuyên đề báo cáo Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương
Chuyên đề 10 Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ
Chuyên đề báo cáo Thực tiễn kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ
Chuyên đề 11 Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ
Chuyên đề 12 Kỹ năng phân tích công việc
Chuyên đề 13 Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức
Chuyên đề 14 Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ
Chuyên đề 15 Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp
Chuyên đề 16 Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Chuyên đề 17 Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ

Mời bạn tham khảo chi tiết nội dung tại Tài liệu bồi dưỡng chuyên viên chính 2018-2023 chuẩn Bộ Nội Vụ.

Tổng hợp tài liệu thi chuyên viên chính

Ngoài tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2021 – 2022 của Bộ Nội vụ, cán bộ công chức có thể tham khảo thêm một số tài liệu bộ đề thi chuyên viên chính, giáo trình chuyên viên chính cho kỳ thi nâng ngạch. Cấu trúc kỳ thi sẽ bao gồm 4 môn thi bao gồm: Kiến thức chung, tiếng anh, tin học và kiến thức chuyên ngành. Do đó việc chọn lọc tài liệu và ôn tập bài bản rất quan trọng để học viên có thể vượt qua kỳ thi.

Tài liệu chuyên viên chính môn kiến thức chung

Kiến thức chung là môn thi đầu tiên tại vòng 1 của kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính. Phần thi này sẽ tập trung vào những kiến thức hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước.. Dưới đây là một số tài liệu thi chuyên viên chính môn kiến thức chung mà chúng tôi tổng hợp được:

Câu hỏi 1: Hệ thống chính trị là gì? Hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm những tổ chức nào?

Câu hỏi 2: Bản chất và đặc điểm của hệ thống chính trị ở nước ta là gì?

Câu hỏi 3: Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị ở nước ta như thế nào?”

Câu hỏi 4: Vì sao phải tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị?

Câu hỏi 5: Nội dung, phương hướng cơ bản nhằm đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị?

Câu hỏi 6: Đoàn viên, thanh niên cần làm gì để xây dựng hệ thống chính trị?

Với những kiến thức trong phần thi này, người học nên ghi nhớ một cách có hệ thống bởi lượng kiến thức rất dài. Có thể sử dụng phương pháp lên đề cương và vắt tắt nội dung ngắn gọn theo luận điểm. Tham khảo thêm:

Xem thêm: Cập nhật điều kiện miễn thi ngoại ngữ chuyên viên chính

Tổng hợp tài liệu thi chuyên viên chính

Xem thêm: Hướng dẫn viết tiểu luận chuyên viên chính kèm gợi ý bài mẫu miễn phí

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn tiếng anh, tin học

Ngoại ngữ là môn thi thứ 2 của vòng 1, chủ yếu về tiếng anh. Trình độ bài thi sẽ phụ thuộc vào yêu cầu vị vị tuyển dụng, có thể tương đương A2 hoặc B1. Do đó, học viên có thể tham khảo phần kiến thức tương đương các trình độ này để ôn tập.

Phần bài thi công chức môn này đều là trắc nghiệm nên cách làm bài và định dạng đề cũng không quá phức tạp. Chỉ cần ôn tập tương đối kết hợp một số mẹo làm bài thi trắc nghiệm là học viên có thể vượt qua phần thi. Dưới đây là một số đề thi chuyên viên chính môn ngoại ngữ mà học viên có thể tham khảo:

Câu hỏi 1. The replacement of shops such as groceries’ and chemist’s by cafes _______ the housewives with insufficient facilities for shopping.

A.leave    

B.have left    

C.has left    

D.to have left

Câu hỏi 2. Mr. Simpkims is the big ______ in the company as he has just been promoted to the position of Managing Director.

A.bread    

B.meat    

C.cheese    

D.apple

Câu hỏi 3. Your father is very kind ________ David.

A.with   

B.to    

C.for    

D.of

Câu hỏi 4. She is so ______ to her children that she has decided to quit her job to stay at home and look after Them.

A.persistent    

B.kind    

C.responsible    

D.devoted

Câu hỏi 5. What were some of the things that brought ______ the Resolution?

A.around    

B.up    

C.on    

D.about

Xem thêm:

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn tin học: Đối với bài thi này cũng khá đơn giản, nếu kỳ thi thực hiện thi trên máy tính thì học viên sẽ không phải làm bài thi này. Nếu thi trên giấy thì mới cần làm phần thi này. Nội dung chủ yếu về những kỹ năng tin học cơ bản, nên học viên chỉ cần ôn tập kết hợp thực hành là có thể nắm được kiến thức.

Câu hỏi 1. Hãy cho biết cấu trúc của địa chỉ tương đối là gì?

 A) $Tên cột Dòng.

 B) Tên cột $ Dòng.

 C) $Tên cột $ Dòng.

 D) Tên cột Dòng.

Câu hỏi 2. Sao chép đối tượng vào bộ nhớ đệm?

 A) Ctrl + C

 B) Ctrl + X

 C) Ctrl + V

 D) Tất cả đều đúng

Câu hỏi 3. Muốn xoá thư mục, ta thao tác thế nào?

 A) Chọn thư mục\ chuột phải\ Delete.

 B) Chọn thư mục, ấn phím Delete trên bàn phím.

 C) Chọn thư mục\ Menu File\ Delete.

 D) Tất cả các đáp án đều đúng.

Câu hỏi 4. Microsoft Excel là thuộc dạng phần mềm nào sau đây?

 A) Phần mềm ứng dụng.

 B) Phần mềm miễn phí (Freeware).

 C) Phần mềm hệ thống.

 D) Phần mềm chia sẻ (Shareware).

Câu hỏi 5. Muốn khởi động lại hệ điều hành Windows, bạn thực hiện những thao tác nào sau đây?

 A) Nhấn nút Start – chọn lệnh Restart.

 B) Nhấn nút Start – chọn lệnh Shut down.

 C) Nhấn nút Start – chọn lệnh Log off.

 D) Nhấn nút Start – chọn lệnh Cancel.

Sau đây là một số tài liệu ôn thi tin học chuyên viên chính:

Tài liệu bồi dưỡng chuyên viên chính kiến thức chuyên ngành

Đối với kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính sẽ áp dụng hình thức thi viết hoặc thi phỏng vấn theo yêu cầu của ngạch dự thi. Học viên cần nắm vững kiến thức chuyên môn để mới có thể hoàn thành tốt phần thi này. Dưới đây là một số tài liệu, giáo trình chuyên viên chính cho một số chuyên ngành mà chúng tôi tổng hợp được:

Trên đây là tổng hợp những thông tin về giáo trình quản lý nhà nước chuyên viên chính, tài liệu ôn thi và các chương trình chuyên viên chính. Hy vọng những tài liệu này sẽ hữu ích với học viên trong quá trình ôn tập. Chúc học viên đạt kết quả tốt!

Xem thêm: Viên chức có được thi chuyên viên chính không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *