Văn bằng tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Câp nhật: 19/11/2022
  • Người đăng: admin
  • |
  • 1482 lượt xem

Những văn bằng chứng chỉ tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên gồm những loại nào? Quy định về các văn bằng tương đương chứng chỉ chuyên viên có thay đổi gì không? Mời học viên theo dõi bài viết để cập nhật thông tin mới nhất.

Những văn bằng chứng chỉ tương đương chứng chỉ ngạch chuyên viên trước 2021

Chứng chỉ Quản lý nhà nước là giấy tờ quan trọng để giúp cho các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thi nâng ngạch công chức.

Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, các cán bộ, công chức, viên chức đã có đủ điều kiện bổ nhiệm ngạch chuyên viên, chuyên viên chính thì không cần nộp thêm Chứng chỉ Quản lý nhà nước nếu có những văn bằng như sau:

  • Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chuyên ngành có giá trị sử dụng phạm vi toàn quốc.
  • Bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học, Thạc sĩ quản lý hành chính công, Tiến sĩ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý hành chính công, Tiến sĩ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính.
  • Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nước; chứng chỉ bồi dưỡng ở nước ngoài là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của công chức.
  • Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức là một trong những điều kiện để công chức được cử dự thi nâng ngạch, bổ nhiệm vào ngạch đã học và được học chương trình theo tiêu chuẩn ngạch cao hơn liền kề.
  • Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cao hơn được thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch thấp hơn.
  • Chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý là một trong những điều kiện để công chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, trên thực tế, có ít cán bộ tham dự kỳ thi nâng ngạch có Bằng thạc sĩ và Tiến sĩ các chuyên ngành như trên. Do đó, hầu hết các chứng chỉ quản lý nhà nước vẫn được sử dụng chủ yếu trong hồ sơ thi.

Những văn bằng chứng chỉ tương đương chứng chỉ ngạch chuyên viên trước 2021

Xem thêm: Tải trọn bộ câu hỏi và đáp án ngạch chuyên viên có đáp án

Văn bằng tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 2022

Có thể thấy, trước thời điểm năm 2022, có rất nhiều những văn bằng chứng chỉ tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Tuy nhiên, kể từ khi Thông tư 02/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành (01/08/2021), các quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức ngạch hành chính đã có nhiều thay đổi. Cụ thể, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng ngạch chuyên viên bao gồm:

Theo đó, yêu cầu đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên là: Có thời gian giữ ngạch cán sự và tương đương từ 03 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc). Nếu công chức có thời gian tương đương với ngạch cán sự thì thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu là 01 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký nâng ngạch.

Như vậy, đến năm 2022, không có văn bằng chứng chỉ nào tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Vì thế, để đáp ứng điều kiện thi nâng ngạch, chuyển ngạch thì bắt buộc phải có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Văn bằng tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 2022

Xem thêm: Chứng chỉ quản lý nhà nước có những loại nào

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp, học viên đã cập nhật được những quy định mới nhất. Từ đó có kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi công chức sắp tới. Chúc bạn thành công!

Xem thêm: Tải đề cương thi nâng ngạch chuyên viên miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *