Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương

Câp nhật: 02/04/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 1634 lượt xem

Quy định những văn bằng chứng chỉ tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên có sự thay đổi từ 2021. Cụ thể:

 • Trước 2021 có nhiều văn bằng chứng chỉ tương đương chứng chỉ ngạch chuyên viên.
 • Sau 2021, không có văn bằng chứng chỉ nào tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Những văn bằng chứng chỉ tương đương chứng chỉ ngạch chuyên viên trước 2021

Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ. Cụ thể:

Thí sinh không cần nộp thêm Chứng chỉ Quản lý nhà nước nếu có những văn bằng như sau:

 • Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức;
 • Chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý.
 • Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chuyên ngành có giá trị sử dụng phạm vi toàn quốc.
 • Bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học, Thạc sĩ quản lý hành chính công, Tiến sĩ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên;
 • Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý hành chính công, Tiến sĩ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính.
 • Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nước; chứng chỉ bồi dưỡng ở nước ngoài là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của công chức.
 • Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức.
 • Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cao hơn được thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch thấp hơn.
 • Chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý là một trong những điều kiện để công chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Những văn bằng chứng chỉ tương đương chứng chỉ ngạch chuyên viên trước 2021

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương mới nhất

Khi Thông tư 02/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành, các quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức ngạch hành chính đã có nhiều thay đổi. Cụ thể tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng ngạch chuyên viên bao gồm:

Dựa vào nội dung thông tư 02/2021: Không có văn bằng chứng chỉ nào tương đương chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Vì thế, để đáp ứng điều kiện thi nâng ngạch, chuyển ngạch thì bắt buộc phải có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Chiêu sinh khóa bồi dưỡng chứng chỉ ngạch chuyên viên chuẩn Bộ Nội Vụ

Liên hệ tư vấn ngay

Hy vọng với những thông tin mà bài viết cung cấp, học viên đã cập nhật được những quy định mới nhất. Từ đó có kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi công chức sắp tới. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *