Hướng dẫn chuyển ngạch viên chức theo quy định mới

Câp nhật: 03/04/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 1787 lượt xem

Các hình thức chuyển ngạch viên chức bao gồm:

 • Viên chức muốn chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác tương đương cùng hạng
 • Viên chức chuẩn bị thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành.

Quy định chuyển ngạch viên chức

Viên chức được tuyển dụng theo vị trí việc làm phải là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đủ 18 tuổi trở lên; Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng lao động, nhưng trong quá trình làm việc, viên chức có thể chuyển ngạch viên chức hoặc đổi thành công chức.

Các hình thức chuyển ngạch viên chức

Viên chức được thay đổi chức danh nghề nghiệp thông qua thi hoặc xét tuyển chức danh nghề nghiệp. Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

Việc xét chuyển CDNN thực hiện khi viên chức muốn thay đổi vị trí việc làm trong khi CDNN đang giữ không phù hợp với yêu cầu mà vị trí việc làm mới đưa ra.

Để được xét chuyển CDNN, viên chức phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn CDNN được chuyển. Hình thức chuyển ngạch viên chức được quyết định dựa trên 2 trường hợp bao gồm:

 1. Viên chức muốn chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác tương đương cùng hạng thì viên chức sẽ được chuyển chức danh nghề nghiệp theo hình thức xét tuyển chức danh nghề nghiệp không cần thông qua thi tuyển. Lúc này, viên chức chỉ cần nộp hồ sơ theo tiêu chuẩn quy định để được xét tuyển là hoàn tất.
 2. Viên chức chuẩn bị thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, cùng lĩnh vực thì viên chức phải được xét nâng hạng thông qua hình thức thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Cơ quan chịu trách nhiệm chính và phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi hoặc xét điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp là các Bộ quản lý CDNN viên chức.

Trình tự thủ tục chuyển ngạch viên chức

Hàng năm, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức được phân cấp tổ chức xét nâng ngạch công chức hoặc tổ chức thi nâng ngạch công chức xây dựng kế hoạch, chương trình xét hoặc tổ chức thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Sau đó tổng hợp các yêu cầu đối với tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, cũng như danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển hoặc xét bổ sung CDNN viên chức.

 • Hội đồng có chức năng nhiệm vụ thông báo về kế hoạch, thông báo về nội dung, hình thức cũng như nội quy thi hoặc xét, thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức thi nâng hạng viên chức hoặc xét nâng hạng; Thành lập ban giúp việc để ra đề thi, bộ phận coi thi, thực hiện phách, chấm thi và ban phúc khảo, thẩm định hồ sơ.
 • Hội đồng thực hiện thu phí của các thí sinh tham gia dự thi hay xét nâng hạng CDNN viên chức. Tham gia tổ chức chấm thi của thí sinh, xét hồ sơ nâng ngạch, nếu có phúc khảo sẽ thực hiện tổ chức phúc khảo bài thi của viên chức đó.
 • Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng CDNN công nhận kết quả kỳ thi hoặc xét thăng hạng CDNN.
 • Nếu trong quá trình tổ chức thi hoặc xét nâng hạng mà có khiếu nại hay tố cáo về vi phạm pháp luật hay quy chế thi thì Hội đồng xét/ tổ chức thi có thẩm quyền để giải quyết.
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức CDNN sẽ tự giải thể.

Hồ sơ xét hoặc thi nâng hạng viên chức được quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

 • Sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành (nộp chậm nhất 30 ngày trước thời hạn nộp hồ sơ)
 • Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự thi hoặc xét thăng hạng;

Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học tương ứng với yêu cầu của CDNN dự thi/ xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học theo quy định thì được miễn chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học;

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn CDNN dự thi hoặc xét thăng hạng.

Hình thức chuyển ngạch viên chức được quyết định dựa trên 2 trường hợp

Hướng dẫn chuyển ngạch viên chức sang công chức

Bên cạnh hai trường hợp trên, quy định tại Điều 4. Nghị định 115/2020/NĐ-CP có quy định về viên chức được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển.

Điều kiện chuyển từ viên chức sang công chức

Tại Luật Cán bộ, công chức sửa đổi 2019, Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập được tiếp nhận vào làm công chức nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có thời gian công tác 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian làm việc không liên tục thì được cộng dồn, nếu có thời gian làm việc trước đó ở vị trí việc làm thì tính cả thời gian làm việc). Các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 18 Nghị định-Luật số 138/2020
 • Thực hiện công việc yêu cầu được đào tạo chuyên môn theo vị trí đang ứng tuyển.
 • Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời hạn quy định để thi hành kỷ luật.
Viên chức thi thăng hạng cần đáp ứng các yêu cầu về điều kiện, hồ sơ

Thủ tục, hồ sơ chuyển ngạch viên chức sang công chức

Sau đây là hướng dẫn thủ tục chuyển từ viên chức sang công chức:

Bước 1: Lập hồ sơ thuyên chuyển viên chức. Hồ sơ được lập theo quy định về quản lý hồ sơ công chức.

Bước 2: Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch (Căn cứ khoản 11. Điều 1. Nghị định 161/2018/NĐ-CP). Hội đồng bao gồm có 05 – 07 thành viên, gồm: Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng; Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng; Các ủy viên khác…

Trong đó, nhiệm vụ của hội đồng này là rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của cán bộ công chức; kiểm tra hiểu biết chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ…

Bước 3: Hình thức, nội dung thi căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

 • Hồ sơ chuyển ngạch viên chức sang công chức bao gồm:
 • Sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu

Đối với trường hợp người thi tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp người thi tuyển đáp ứng yêu cầu miễn phần thi ngoại ngữ, tin học thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

 • Giấy chứng nhận sức khỏe;
 • Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

Hy vọng với những nội dung mà chúng tôi đề cập, quý học viên đã hiểu hơn về quá trình chuyển ngạch, chuyển loại viên chức theo quy định mới. Mọi thắc mắc về các chương trình bồi dưỡng, chứng chỉ ngoại ngữ tin học thi viên chức, các lớp chứng chỉ chuyên viên, chuyên viên chính…vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *