Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng là gì? Chương trình đào tạo ra sao?

Câp nhật: 22/10/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 2165 lượt xem

Khóa học lãnh đạo cấp phòng ở đâu uy tín? Ở đâu cấp chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng? Lệ phí thi là bao nhiêu? Học trong bao lâu? Để giải đáp tất cả những thắc mắc trên, mời bạn cùng chúng tôi tham khảo thông tin sau.

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng là gì?

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý khi muốn nắm giữ vị trí công tác này, đây là chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý. Chứng chỉ này sẽ là văn bằng quan trọng để chứng minh cán bộ đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, hoàn thành một trong những tiêu chuẩn về giáo dục, đào tạo và chuyên môn cho vị trí này.

Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn, là điều kiện quan trọng để công chức, viên chức tham gia xét bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại vị trí cán bộ quản lý cấp phòng.

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng là gì?

Xem thêm: Năng lực lãnh đạo quản lý cấp phòng và các yếu tố cản trở lãnh đạo cấp phòng

Học chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng để làm gì?

Yêu cầu về trình độ chuyên môn của lãnh đạo cấp phòng bao gồm:

 • Tốt nghiệp đại học hoặc tốt nghiệp thạc sĩ;
 • Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.
 • Đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên.
 • Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên.

Vì thế, có thể thấy vai trò của chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý:

 • Là điều kiện cần để xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp phòng tại cơ quan;
 • Cung cấp, trang bị và cập nhật những kiến thức chung về lãnh đạo, quản lý phù hợp cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng;
 • Bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng lãnh đạo, quản lý cần thiết liên quan đến chức danh và đáp ứng yêu cầu vị trí công tác của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng;
 • Xây dựng hành vi, thái độ làm việc phù hợp cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng dành cho đối tượng nào?

Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng dành cho những đối tượng cán bộ sau:

 • Công chức, viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc tương đương đang làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ đang trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương;
 • Công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng dành cho đối tượng nào?

Xem thêm: Tổng hợp tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng (bản PDF)

Học lớp bồi dưỡng chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng ở đâu?

Khóa bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để giúp công chức, viên chức nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Học viên có thể đăng ký tham chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng tại các đơn vị sau:

 • Trường Học viện quản lý giáo dục 
 • Học Viện Hành Chính Quốc Gia; 
 • Trường Đại học văn hóa và du lịch
 • Trường đào tạo cán bộ quản lý thông tin và truyền thông

Đây đều là những đơn vị đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Nội vụ. Hình thức đào tạo chương trình này cũng rất linh hoạt, bao gồm:

Hình thức học tập trung dành cho đối tượng là các cán bộ, công chức viên chức muốn đăng ký học trực tiếp tại các trường vào các ngày cuối tuần theo lịch đào tạo cụ thể do trường quy định;

 • Hình thức học trực tuyến (học từ xa) dành cho đối tượng là các cán bộ, công chức, viên chức đang ở ngoài tỉnh, không thể sắp xếp thời gian trực tiếp. Học trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom, trao đổi trực tiếp với giáo viên, học theo khung chương trình học quy định là vào buổi tối các ngày trong tuần hoặc vào 2 ngày cuối tuần.
 • Hình thức học bán tập trung, tức là kết hợp giữa học online và học tập trung để tạo điều kiện linh hoạt cho học viên tham gia khóa học.

Hình thức học có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm và nhu cầu đăng ký học tại cơ quan, đơn vị. Hiện nay, hình thức học trực tuyến rất phổ biến vì phương pháp này giúp tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian di chuyển cũng như tạo điều kiện học tập cho học viên ở xa

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng dành cho đối tượng nào?

Xem thêm: Cập nhật tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng, phó phòng theo quy định mới

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Từ 2022, quy định về bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng đã được cập nhật và thay như sau. Dựa theo quyết định số Quyết định số 423/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Quyết định này sẽ thay thế Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Theo đó, chương trình đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng sẽ bao gồm 80 tiết, trong đó bao gồm 08 chuyên đề giảng dạy, 2 chuyên đề báo cáo kiểm tra, đi thực tế. Nội dung của 3 phần khóa học sẽ bao gồm:

 • Phần I: Kiến thức có 02 chuyên đề nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, kiến thức về văn hóa lãnh đạo, quản lý và 01 chuyên đề báo cáo;
 • Phần II: Kỹ năng có 06 chuyên đề kỹ năng gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, qua đó phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 01 chuyên đề báo cáo;
 • Phần III: Đi thực tế, kiểm tra.
TT Hoạt động Số tiết
1 Kiến thức chung 32
2 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 32
3 Báo cáo 08
4 Đi thực tế 06
5 Kiểm tra (trắc nghiệm) 02
Tổng số 80

Cấu trúc chương trình

STT Nội dung chuyên đề
Phần I: Kiến thức chung (08 tiết/01 chuyên đề)
1 Chuyên đề 1: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp phòng
2 Chuyên đề 2: Văn hóa lãnh đạo, quản lý
3 Chuyên đề báo cáo thực tế (tùy theo lớp học, chọn 01 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng
Phần II: Kỹ năng (08 tiết/01 chuyên đề)
1 Chuyên đề 1: Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng
2 Chuyên đề 2: Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp phòng
3 Chuyên đề 3: Kỹ năng phân công, kiểm tra, giám sát công việc
4 Chuyên đề 4: Kỹ năng áp dụng pháp luật
5 Chuyên đề 5: Kỹ năng tổ chức, điều hành họp
6 Chuyên đề 6: Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ
7 Chuyên đề báo cáo kinh nghiệm (tùy theo lớp học, chọn 01 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng
Phần III: Đi thực tế, kiểm tra
1 Đi thực tế
2 Kiểm tra (trắc nghiệm): 01 bài

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, công chức, viên chức sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng online

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong việc liên kết cùng những cơ quan, đơn vị được cấp phép tổ chức khóa học trực tuyến chất lượng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ, tuyển sinh trên toàn quốc và tạo điều kiện tốt nhất để học viên học tập. Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ học viên trong suốt thời gian diễn ra khóa học, cho đến khi học viên nhận được chứng chỉ.

 • Chương trình đào tạo theo hình thức học bán tập trung, kết hợp giữa học từ xa và học tại trường linh hoạt, giúp công chức, viên chức ở khắp mọi miền đều có thể đăng ký tham gia khóa học để hoàn thành chứng chỉ đúng thời hạn.
 • Nhận học viên và mở lớp liên tục hàng tháng, tuyển sinh trên toàn quốc. Thời gian học ngoài giờ hành chính, thuận lợi để học viên sắp xếp thời gian học tập. Khung chương trình giảng dạy và đào tạo lãnh đạo cấp phòng theo chuẩn của Bộ Nội vụ.
 • Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, đã và đang giảng dạy tại các trường hàng đầu, đem lại những chuyên đề học thuật bổ ích cho học viên, nâng cao kiến thức và kỹ năng theo đúng yêu cầu của vị trí công tác.
 • Cấp chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng phôi chuẩn, có giá trị vĩnh viễn. Luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn tận tình cho học viên cho đến khi hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ.

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng 2022

1.Đối tượng tham dự:

 • Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.
 • Công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

2.Nội dung đào tạo: Theo Quyết định Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

3.Học phí: 1.800.000đ/khóa học

4.Hình thức học: Học trực tuyến qua phần mềm, tương tác trực tiếp với giảng viên

5.Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng theo quy định của Bộ Nội Vụ.

6.Hồ sơ nhập học:

 • 01 phiếu đăng ký
 • 02  hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
 • 01 bản CMND photo

Hy vọng những thông tin về chương trình bồi dưỡng chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng sẽ hữu ích đối với nhu cầu tìm hiểu và đăng ký khoá học của quý học viên. Mọi thắc mắc về khóa học, học viên hãy liên hệ đến chúng tôi để chúng tôi tư vấn, giải đáp cụ thể.

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 20A, Ngõ 9 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *