Bài tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng (bản PDF)

Câp nhật: 22/10/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 215 lượt xem

Bài thu hoạch bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng là phần kiểm tra cuối cùng trước khi học viên kết thúc chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Đây cũng là phần thi khiến nhiều học viên lo lắng nhất. Để hỗ trợ học viên chuẩn bị bài tiểu luận cuối khóa tốt hơn, Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam xin cung cấp một số thông tin về tình huống lãnh đạo quản lý cấp phòng và gợi ý xử lý.

Yêu cầu về bài tiểu luận lớp lãnh đạo cấp phòng

Trước khi đi vào đề tài tiểu luận, học viên cần nắm rõ những yêu cầu cơ bản về bài tiểu luận. Theo đó, học viên cần đáp ứng các yêu cầu về:

Hình thức:

 • Bài tiểu luận cần có trang bìa chính, trang bìa phụ, mục lục, phần mở đầu, nội dung, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và cuối cùng là phụ lục.
 • Đối với số trang: Học viên cần hoàn thành từ 10 – 20 trang giấy khổ A4 (chưa bao gồm trang bìa, mục lục và tài liệu tham khảo)
 • Font chữ chọn Time New Roman với cỡ chữ 14; giãn dòng 1,5 line; lề trên 2cm; lề dưới 2cm; lề trái 3cm; lề phải 1,5 cm.
 • Ngoài ra, nếu đơn vị giảng dạy có yêu cầu khác về hình thức thì học viên cần linh hoạt thay đổi theo yêu cầu của đơn vị giảng dạy. Trên đây là yêu cầu chung về bài tiểu luận.

Nội dung: Học viên cần viết bài luận về tình huống nào đó trong quản lý lãnh đạo cấp phòng, tình huống thực tiễn từ trải nghiệm thực tế của học viên sẽ được đánh giá cao hơn. Trong nội dung bài tiểu luận, học viên cần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học được để phân tích, đánh giá tình huống, sau đó đề xuất giải pháp, phương án xử lý cho tình huống đó.

Yêu cầu về bài tiểu luận lớp lãnh đạo cấp phòng

Hướng dẫn viết tiểu luận lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Học viên có thể xem lại một số mẫu bài tiểu luận quản lý lãnh đạo cấp phòng để hiểu rõ yêu cầu về hình thức, nội dung và cách tìm đề tài cho bài tiểu luận. Tiếp đến, học viên cần nắm rõ mục đích của bài tiểu luận để đáp ứng đúng yêu cầu mà chương trình bồi dưỡng đã đề ra.

Mục đích của bài thu hoạch cuối khóa là kiểm tra, đánh giá mức độ kết quả mà học viên tiếp thu được từ chương trình bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, hành vi thái độ, đồng thời, chỉ ra khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn khi học viên đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp phòng.

Dựa theo mục đích này, học viên cần nêu bật những kiến thức, kỹ năng mà mình tiếp thu được trong chương trình học sao cho phù hợp vào bài tiểu luận, sau đó vận dụng vào thực tiễn để đề xuất giải pháp cho tình huống. Ngoài ra, để bài tiểu luận có sức thuyết phục cao, học viên cần đưa ra phân tích, đánh giá, số liệu minh chứng rõ ràng để bảo vệ ý kiến và quan điểm của mình. Lưu ý sử dụng văn phong, ngôn ngữ hành chính cho toàn bài tiểu luận.

Các bước viết bài tiểu luận bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng:

 • Chọn đề tài trong lĩnh vực công tác, thuộc phạm vi xử lý của lãnh đạo cấp phòng
 • Lập dàn ý cho 3 phần mở đầu, nội dung, kết luận và yêu cầu của từng phần
 • Viết bài thu hoạch dựa trên dàn ý
 • Làm danh sách tài liệu tham khảo và phụ lục
 • Xây dựng mục lục cho bài tiểu luận
 • Kiểm tra lại bài tiểu luận

Gợi ý cấu trúc bài tiểu luận: Khi triển khai bài thu hoạch quản lý lãnh đạo cấp phòng cho từng phần, học viên có thể hoàn thành bài thi như sau:

Mục lục

Mở đầu: Học viên cần giới thiệu tiểu luận tình huống lãnh đạo cấp phòng sao cho ngắn gọn, súc tích để giám khảo biết được bạn đang hướng đến vấn đề nào.

 • Mô tả tình huống
 • Phân tích tình huống
 • Cơ sở lý luận
 • Phân tích tình huống

Phần nội dung: Đề xuất phương án giải quyết tình huống. Bạn cần chia dàn bài thành các mục nhỏ như sau:

1.Mô tả tình huống:

 • Tình huống đã xảy ra trong thực tiễn công tác lãnh đạo quản lý cấp phòng hoặc trong lĩnh vực công tác như thế nào? Hãy trình bày lại sự việc một cách chặt chẽ, logic về mặt thời gian, không gian và nhân vật.
 • Lưu ý, sự kiện, vụ việc mà bạn đề cập trong tiểu luận lãnh đạo cấp phòng phải có thật trong thực tế, tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật, bạn có thể thay đổi tên địa danh, nhân vật.
 • Những vấn đề mở đặt ra cho cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp phòng phải suy nghĩ, tìm ra phương hướng giải quyết là gì? Nêu ở phần kết thúc mô tả tình huống.

2.Phân tích nguyên nhân và hậu quả của tình huống: Đây được xem là phần quan trọng nhất của bài tiểu luận cấp phòng vì phần này yêu cầu học viên phải vận dụng kiến thức và kinh nghiệm đúc kết trong khóa học để phân tích, đánh giá các sự kiện, vụ việc diễn ra. Đây cũng là nội dung tiền đề để học viên xây dựng phương án giải quyết cho phần sau.

 • Nêu nguyên nhân của tình huống: Nguyên nhân chủ quan là gì? Nguyên nhân khách quan ra sao?
 • Nêu hậu quả của tình huống: Những nguyên nhân trên đã dẫn đến hậu quả như thế nào?

3. Xác định mục tiêu giải quyết tình huống – Hướng giải quyết tình huống phải đảm bảo những mục tiêu nào? Bạn có thể tham khảo một số mục tiêu như sau:

 • Đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả quản lý, điều hành theo đúng chức năng và phân cấp quản lý
 • Bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức, tập thể và cá nhân
 • Cách giải quyết hài hòa, cân bằng giữa tính pháp lý, lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội
 • Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

4. Xây dựng phương án giải quyết tình huống:Phương án giải quyết tình huống mà học viên đưa ra ở đây là gì? Học viên cần nêu ít nhất 2 phương án giải quyết và phân tích 2 chiều cho mỗi phương án. Nêu rõ ưu điểm, nhược điểm và hạn chế của từng phương án.Sau đó chọn phương án tối ưu nhất trong những phương án đã đề xuất.

5. Lập kế hoạch thực hiện phương án giải quyết tình huống: Để lập ra kế hoạch, bạn cần đi theo trình tự 4 bước để bài viết chặt chẽ, logic.

 • B1: Xác định công việc cần làm và thời gian cần thực hiện
 • B2: Thiết lập tổ chức và phân công công việc, cũng như trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân
 • B3: Triển khai công việc
 • B4: Tổng kết và đúc kết kinh nghiệm

Phần kết luận

 • Bạn cần nêu khái quát lại một cách tổng quan các kết quả đã giải quyết được của tình huống mà mình đã nêu ở trên với vai trò là lãnh đạo quản lý cấp phòng.
 • Ở phần này, bạn cũng có thể nêu thêm một số đề xuất cho các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi hoặc các kiến nghị khác có liên quan đến công tác tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hay công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết thực hiện… của lãnh đạo cấp phòng.
 • Dựa vào kiến thức đã đúc kết trong quá trình học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cùng kinh nghiệm công tác trong nhiều năm, học viên sẽ có đủ cơ sở nền tảng kiến thức, kỹ năng để hoàn thành bài thi thuận lợi.
Hướng dẫn viết tiểu luận lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Đề tài tiểu luận lãnh đạo quản lý cấp phòng

Đề tài tiểu luận giống như kim chỉ nam giúp cho học viên có hướng đi và có đích đến để thuận lợi thu thập thông tin, triển khai ý và hoàn thành bài tiểu luận. Chính vì thế, nên viết đề tài nào, tình huống như thế nào là câu hỏi nan giải của rất nhiều học viên. Tìm ra được đề tài giống như đã hoàn thành một nửa bài tiểu luận.

Học viên nên chọn các tình huống liên quan đến sự kiện, sự việc thực tế trong đơn vị mà mình đã gặp phải trong quá trình làm việc. Tình huống này phải thuộc thẩm quyền xử lý của quản lý cấp phòng như:

 • Hành vi vi phạm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước của tổ chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức cần được xử lý theo quy định.
 • Khiếu nại, tố cáo, phản ánh về các vấn đề tranh chấp liên quan đến tài sản, nhân thân… của tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.
 • Các hành vi vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước trong công tác thực hiện chính sách, chế độ, công tác cán bộ…
 • Các sai phạm, khuyết điểm của cán bộ, công chức viên chức thuộc phòng quản lý như suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; cố tình chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ; chống đối, không thực hiện chỉ đạo từ cấp trên; che giấu khuyết điểm; báo cáo sai sự thật… gây ra hậu quả nghiêm trọng cần có các biện pháp cụ thể để xử lý.

Nếu chọn đề tài theo hướng trên, học viên cần lưu ý một số điểm quan trọng như:

 • Các tình huống phải thuộc thẩm quyền giải quyết cấp phòng hoặc vị trí tương đương.
 • Ưu tiên chọn các tình huống xảy ra trong tổ chức, đơn vị mà học viên đang công tác.
 • Chọn tình huống có cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để bài tiểu luận có tính thuyết phục cao
 • Hạn chế chọn các tình huống quá đơn giản, ít tình tiết, khó phân tích, bình luận, khó đưa ra nhiều phương án giải quyết.

Ngoài ra, trước khi triển khai đề tài, học viên nên trình bày ý tưởng và đề tài với giảng viên để tham khảo ý kiến trước khi thực hiện. Khi đề tài tình huống tiểu luận được thông qua, học viên có thể an tâm bắt tay vào hoàn thành bài thi.

Đề tài tiểu luận lãnh đạo quản lý cấp phòng

Tham khảo bài thu hoạch lãnh đạo cấp phòng miễn phí

Ngoài những hướng dẫn về yêu cầu của một bài tiểu luận bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng. Phần này, chúng tôi sẽ gợi ý cho quý học viên một số bài mẫu xử lý tình huống lãnh đạo cấp phòng. Những tài liệu này được tổng hợp từ các khóa học trước nên nội dung rất thực tế và bám sát yêu cầu bài tiểu luận kỹ năng lãnh đạo cấp phòng.

Hy vọng bài viết đã giúp học viên có thêm thông tin để viết bài tiểu luận về lãnh đạo quản lý cấp phòng. Để được hướng dẫn viết tiểu luận và tham gia bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng trực tuyến, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 20A, Ngõ 9 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)