Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng bản PDF

Câp nhật: 07/05/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 1783 lượt xem

Tài liệu lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng gồm những gì? Tải miễn phí tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2020, 2021 ở đâu? Mời học viên theo dõi nội dung bài viết.

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng gồm những gì?

Khi học viên việc học viên tìm kiếm tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2020, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2021, 2022 thường bị trùng lặp về nội dung. Bởi tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2019 đến nay vẫn được sử dụng vì Bộ GD&ĐT chưa có thông báo, thông tư thay đổi.

Quy định về tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng được biên soạn theo từng chuyên đề gắn với thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý và được quy định chi tiết tại Quyết định số 1037/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ có quy định cụ thể về các chuyên đề giảng dạy và các chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế.

Theo đó, yêu cầu biên soạn tài liệu bồi dưỡng cấp phòng đối với các cơ sở đào tạo được quy định cụ thể như sau:

Đối với các chuyên đề giảng dạy

 • Việc biên soạn tài liệu chuyên đề cần được đơn giản hóa, mô hình hóa, dễ hiểu, dễ nhớ.
 • Nội dung chuyên đề phải phù hợp với chức danh bổ nhiệm, đảm bảo cung cấp cho người học những kiến ​​thức mới, trau dồi kiến ​​thức hiện có.
 • Các chuyên đề được biên soạn theo cấu trúc mở, tạo điều kiện bổ sung, cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới.

Đối với các chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế

 • Các chuyên đề được chuẩn bị phù hợp với đối tượng học, trình bày theo mục đích và yêu cầu của chuyên đề. Trình bày kết hợp với các lý thuyết liên quan đến thực tiễn lãnh đạo và quản lý cấp phòng.
 • Các bộ, địa phương có thể lựa chọn, xây dựng nội dung chuyên đề, báo cáo kinh nghiệm thực tế theo tình hình thực tế của từng bộ, địa phương.
Biên soạn tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Xem thêm: Kiến thức kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng

Chuyên đề chính của tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Khung chương trình chung của tài liệu đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng được xây dựng theo những chuyên đề sau:

Phần I – Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng

 • Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch
 • Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng
 • Kỹ năng áp dụng pháp luật
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Kỹ năng tham mưu
 • Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện
 • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông

Phần II – Báo cáo kinh nghiệm thực tế

 • Kinh nghiệm quản lý lãnh đạo cấp phòng trên thế giới
 • Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng
 • Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới trong vấn đề hội nhập quốc tế
 • Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
 • Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công.

Phần II – Chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế

 • Kinh nghiệm quản lý lãnh đạo cấp phòng trên thế giới
 • Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng
 • Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới trong vấn đề hội nhập quốc tế
 • Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
 • Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công.

Mời bạn tham khảo chi tiết nội dung tại Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2021-2023 chuẩn Bộ Nội Vụ.

Xem thêm: Tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng phó phòng gồm những gì?

Tham khảo tài liệu lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Ngoài tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng của Bộ Nội Vụ, bạn có thể tham khảo thêm các đề cương, tài liệu của khóa bồi dưỡng. Những câu hỏi, đề thi khóa bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng chính là bài tập ứng dụng sát nhất với tài liệu của Bộ.

Đề cương tài liệu bồi dưỡng cấp phòng

Dưới đây là một số câu hỏi được tổng hợp trong đề cương ôn thi lớp Lãnh đạo cấp phòng. Học viên có thể tham khảo nội dung để bổ sung tài liệu cho quá trình học:

Câu 1: Anh/chị hãy phân tích trách nhiệm của lãnh đạo quản lý cấp phòng trong quản lý và phát triển nhân sự. Để thực hiện trách nhiệm đó lãnh đạo quản lý cấp phòng phải có những kỹ năng nào ?

Câu 2: Từ thực tế công việc, hãy phân tích chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng? Câu 3: Bạn cần rèn luyện những gì để trở thành một lãnh đạo cấp phòng có năng lực? Nêu một số kinh nghiệm rút ra được trong quá trình lãnh đạo và quản lý đơn vị.

Câu 4: “Quản lý” và “lãnh đạo” là gì? Phân biệt sự khác nhau về nội dung giữa hai khái niệm này?

Câu 5: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động lãnh đạo cấp phòng

Câu 6: Người lãnh đạo, quản lý bộ phận cần có những năng lực gì?

Câu 7: Để trở thành một nhà lãnh đạo và quản lý có năng lực cần làm những gì?

Câu 8: Phân tích các nguyên nhân của công tác đánh giá cán bộ ở cơ sở. Theo Anh (chị) nguyên tắc nào là quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay, tại sao?

Câu 9: Phân tích kỹ năng thu thập và xử lý thông tin bằng một ví dụ cụ thể mà anh chị từng biết hoặc từng thực hiện ở cơ sở

Câu 10: Trình bày, phân tích quy trình tổ chức thực hiện một quyết định quản lý ở cơ sở qua một ví dụ cụ thể mà anh chị đã tham gia tổ chức hoặc thực hiện quyết định này.

Câu 11: Trình bày quy trình chuẩn bị và thực hiện một buổi diễn thuyết trước công chúng nhằm tuyên truyền thuyết phục qua một ví dụ cụ thể phù hợp với hoạt động thực tiễn của đơn vị.

Câu 12: Phân tích một số yếu tố tâm lý cần chú ý khi ban hành các quyết định quản lý trình bày ví dụ nói lên hệ quả của việc người lãnh đạo đưa ra quyết định mà không chú ý đến yếu tố tâm lý.

Câu 13: Theo anh (chị) hiện nay phong cách lãnh đạo nào là phù hợp nhất đối với người lãnh đạo ở cơ sở ? Trình bày phương hướng và cách thức hình thành một phong cách lãnh đạo phù hợp cho lãnh đạo ở đơn vị.

Câu 14: Phân biệt mục tiêu của người LĐQL với mục tiêu của cấp dưới (người thừa hành) trong hoạt động của đơn vị? Cho ví dụ.

Câu 15: Giải thích đặc điểm về tính phi không gian, phi thời gian của hoạt động LĐQL ở cơ sở? Nêu ví dụ.

Xem chi tiết:

Tổng hợp tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Tài liệu lãnh đạo cấp phòng phần thi trắc nghiệm

Dưới đây là tổng hợp 270 câu hỏi thi trắc nghiệm lãnh đạo cấp phòng. Quý học viên có thể tham khảo và sử dụng để ôn tập trước kỳ thi.

Câu 1. Có 3 loại phong cách: độc đoán, dân chủ và tự do là nghiên cứu của ai?

A. Mô hình trường ĐH Bang Ohio
B. R Likert
C. Kurt Lewin
D. Nghiên cứu ĐH Michigan

Câu 2. Quyền tham chiếu của người lãnh đạo với người dưới quyền phụ thuộc vào:

A. Sức thu hút và hấp dẫn
B. Tài năng chuyên môn
C. Sự thân thiện và lòng trung thành
D. Cả 3 đều sai

Câu 3. Theo Mintzberg (1973) vai trò quyết định gồm:

A. Đại diện , lãnh đạo, liên lạc
B. Giám sát, phổ biến, phát ngôn.
C. Phát ngôn, khởi xướng, liên lạc
D. Khởi xướng, giải quyết xung đột, phân bổ nguồn lực, thương thuyết

Câu 4. Theo thuyết đường dẫn đến mục tiêu có các phong cách lãnh đạo chính là:

A. Phong cách chỉ đạo, hỗ trợ
B. Phong cách tham gia, phong cách định hướng thành tựu
C. Cả a,b đều đúng
D. Cả a,b đều sai

Câu 5. Theo P.Hersey và K.Blanchard người lao động trong tổ chức sẽ phát triển, trưởng thành qua:

A. 3 giai đoạn
B. 4 giai đoạn
C. 5 giai đoạn
D. 6 giai đoạn

Câu 6. Theo các nhà nghiên cứu theo thuyết đường dẫn đến các mục tiêu thì có:

A. Có 4 phong cách lãnh đạo
B. Có 5 phong cách lãnh đạo
C. Có 6 phong cách lãnh đạo
D. Có 7 phong cách lãnh đạo

Câu 7. Theo P.Hersey và K.Blanchard với người tham gia miễn cưỡng thì người lãnh dạo nên có:

A. Phong cách chỉ đạo
B. Phong cách kèm cặp
C. Phong cách hỗ trợ
D. Phong cách ủy quyền

Câu 8. Theo P.Hersey và K.Blanchard phong cách ủy quyền phù hợp với:

A. Người bắt đầu nhiệt tình
B. Người tham gia miễn cưỡng
C. Người thực hiện tuyệt đỉnh
D. Người học việc vỡ mộng

Câu 9. P.Hersey và K.Blanchard cho rằng, người lao động trong tổ chức sẽ phát triển và trưởng thành theo một chu kỳ và trải qua 4 giai đoạn theo thứ tự là:

A. Người bắt đầu nhiệt tình, Người học việc vỡ mộng, Người thực hiện tuyệt đỉnh, Người tham gia miễn cưỡng
B. Người bắt đầu nhiệt tình, Người tham gia miễn cưỡng, Người học việc vỡ mộng, Người thực hiện tuyệt đỉnh
C. Người bắt đầu nhiệt tình, Người tham gia miễn cưỡng, Người thực hiện tuyệt đỉnh, Người học việc vỡ mộng
D. Cả 3 câu đều sai

Câu 10. Theo Bass người lãnh đạo có thể thay đổi những người dưới quyền bằng cách:

A. Làm cho họ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng, những giá trị của những kết cục
B. Khơi dậy năng lực cá nhân và nhu cầu tự thể hiện
C. Thúc đẩy họ vượt qua những lợi ích cá nhân để đạt tới những mục tiêu cao cả của tổ chức
D. a và c đúng

Câu 11. Chức năng lãnh đạo trong quyết định nhóm:

A. Định hướng nhiệm vụ và duy trì nhóm
B. Kiểm soát và định hướng hoạt động của nhóm
C. Cả a,b đều đúng
D. Cả a,b đều sai

Câu 12. Chỉ đạo và hướng dẫn thảo luận là mục tiêu của hành vi:

A. Kiểm nghiệm sự nhất trí
B. Điều hòa
C. Tổ chức quá trình
D. Thiết lập tiêu chuẩn

Câu 13. Khám phá và giải quyết các vấn đề của quá trình là mục tiêu của hành vi:

A. Thiết lập tiêu chuẩn
B. Kiểm soát và duy trì
C. Tổ chức quá trình

Câu 14. Chọn câu đúng. Theo Boyatzis người lãnh đạo thành công là:

A. Dám nhận lỗi
B. Dám nhận trách nhiệm, lịch thiệp
C. Quản trị việc xây dựng và phát triển nhóm
D. Dám nhận lỗi, định hướng hiệu suất

Câu 15. Người lãnh đạo tham gia ít nhất vào công việc của nhóm, giao hết quyền hạn và trách nhiệm cho mọi người (theo nghiên cứu của Kurt Lewin) là phong cách lãnh đạo?

A. Phong cách độc đoán
B. Phong cách dân chủ
C. Phong cách tự do
D. Cả ba phong cách

Mong rằng với những thông tin và tài liệu lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng mà chúng tôi chia sẻ, bạn đã có thêm thông tin và sưu tầm được những tài liệu phù hợp. Mọi thông tin về khóa đào tạo chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng, học viên vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

Xem thêm: Tải mẫu tiểu luận lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *