Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng bản PDF

Câp nhật: 10/04/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 1818 lượt xem

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng được biên soạn theo quy định tại Quyết định số 1037/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Bao gồm:

 • Phần I – Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng
 • Phần II – Báo cáo kinh nghiệm thực tế
 • Phần II – Chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng được biên soạn theo từng chuyên đề gắn với thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý và được quy định chi tiết tại Quyết định số 1037/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

Tài liệu có quy định cụ thể về các chuyên đề giảng dạy và các chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế. Khung chương trình chung của tài liệu đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng được xây dựng theo những chuyên đề sau:

Phần I – Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng

 • Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch
 • Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng
 • Kỹ năng áp dụng pháp luật
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Kỹ năng tham mưu
 • Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện
 • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông

Phần II – Báo cáo kinh nghiệm thực tế

 • Kinh nghiệm quản lý lãnh đạo cấp phòng trên thế giới
 • Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng
 • Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới trong vấn đề hội nhập quốc tế
 • Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
 • Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công.

Phần II – Chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế

 • Kinh nghiệm quản lý lãnh đạo cấp phòng trên thế giới
 • Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng
 • Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới trong vấn đề hội nhập quốc tế
 • Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
 • Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công.

Mời học viên tham khảo chi tiết nội dung tại Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2021-2023 chuẩn Bộ Nội Vụ.

Tổng hợp tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Tham khảo tài liệu lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Ngoài tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng của Bộ Nội Vụ, học viên có thể tham khảo thêm các đề cương, tài liệu của khóa bồi dưỡng. Những câu hỏi, đề thi khóa bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng chính là bài tập ứng dụng sát nhất với tài liệu của Bộ:

Mong rằng với những thông tin và tài liệu lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng mà bài viết chia sẻ, học viên đã có thêm thông tin và sưu tầm được những tài liệu phù hợp. Mọi thông tin về khóa đào tạo chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng, học viên vui lòng liên hệ để được hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *