Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng bản PDF

Câp nhật: 28/10/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 1077 lượt xem

Tài liệu lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng gồm những gì? Tải miễn phí tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2020, 2021 ở đâu? Mời học viên theo dõi nội dung bài viết.

Biên soạn tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng được biên soạn theo từng chuyên đề gắn với thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý và được quy định chi tiết tại Quyết định số 1037/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ có quy định cụ thể về các chuyên đề giảng dạy và các chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế. Theo đó, yêu cầu biên soạn tài liệu bồi dưỡng cấp phòng được quy định cụ thể như sau:

Đối với các chuyên đề giảng dạy

 • Việc biên soạn tài liệu chuyên đề cần được đơn giản hóa, mô hình hóa, dễ hiểu, dễ nhớ. Tài liệu được thiết kế, biên soạn trên cơ sở lý luận tiên tiến về phát triển nguồn nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước trên thế giới, vận dụng sáng tạo, hợp lý đặc điểm của đội ngũ công chức Việt Nam, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuẩn mực quốc tế và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay.
 • Nội dung chuyên đề phải phù hợp với chức danh bổ nhiệm, đảm bảo cung cấp cho người học những kiến ​​thức mới, trau dồi kiến ​​thức hiện có; rèn luyện và phát triển các kỹ năng cơ bản để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức vụ lãnh đạo cấp phòng.
 • Các chuyên đề được biên soạn theo cấu trúc mở, tạo điều kiện bổ sung, cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới của Bộ và địa phương, bổ sung kiến ​​thức, kinh nghiệm mới, lồng ghép nội dung bài giảng phù hợp với đối tượng là lãnh đạo cấp phòng.

Đối với các chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế

 • Các chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế được chuẩn bị phù hợp với đối tượng học, trình bày theo mục đích và yêu cầu của chuyên đề, trình bày kết hợp với các lý thuyết liên quan đến thực tiễn lãnh đạo và quản lý cấp phòng.
 • Các bộ, địa phương có thể lựa chọn, xây dựng nội dung chuyên đề, báo cáo kinh nghiệm thực tế theo tình hình thực tế của từng bộ, địa phương.
Biên soạn tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Tổng hợp tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Khi học viên việc học viên tìm kiếm tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2020, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2021, 2022 thường bị trùng lặp về nội dung. Bởi tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2019 đến nay vẫn được sử dụng vì Bộ GD&ĐT chưa có thông báo, thông tư thay đổi gì về chương trình học. Khung chương trình chung của tài liệu vẫn được xây dựng theo những chuyên đề sau:

Phần I – Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng

 • Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch
 • Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng
 • Kỹ năng áp dụng pháp luật
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Kỹ năng tham mưu
 • Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện
 • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông

Phần II – Báo cáo kinh nghiệm thực tế

 • Kinh nghiệm quản lý lãnh đạo cấp phòng trên thế giới
 • Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng
 • Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới trong vấn đề hội nhập quốc tế
 • Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
 • Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công.

Phần II – Chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế

 • Kinh nghiệm quản lý lãnh đạo cấp phòng trên thế giới
 • Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng
 • Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới trong vấn đề hội nhập quốc tế
 • Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
 • Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công.
Tổng hợp tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Đề cương tài liệu bồi dưỡng cấp phòng

Dưới đây là một số câu hỏi được tổng hợp trong đề cương ôn thi lớp Lãnh đạo cấp phòng. Học viên có thể tham khảo nội dung để bổ sung tài liệu cho quá trình học:

Câu 1: Anh/chị hãy phân tích trách nhiệm của lãnh đạo quản lý cấp phòng trong quản lý và phát triển nhân sự. Để thực hiện trách nhiệm đó lãnh đạo quản lý cấp phòng phải có những kỹ năng nào ?

Câu 2: Từ thực tế công việc, hãy phân tích chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng? Câu 3:Bạn cần rèn luyện những gì để trở thành một lãnh đạo cấp phòng có năng lực? Nêu một số kinh nghiệm rút ra được trong quá trình lãnh đạo và quản lý đơn vị.

Câu 4: “Quản lý” và “lãnh đạo” là gì? Phân biệt sự khác nhau về nội dung giữa hai khái niệm này?

Câu 5: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động lãnh đạo cấp phòng

Câu 6: Người lãnh đạo, quản lý bộ phận cần có những năng lực gì?

Câu 7: Để trở thành một nhà lãnh đạo và quản lý có năng lực cần làm những gì?

Một số câu hỏi hình thức trắc nghiệm

Dưới đây là tổng hợp 270 câu hỏi thi trắc nghiệm lãnh đạo cấp phòng. Quý học viên có thể tham khảo và sử dụng để ôn tập trước kỳ thi.

Câu 1. Năng lực lãnh đạo, quản lý cấp phòng sẽ phản ánh điều gì?

a.Dấu ấn cá nhân, gắn bó với tổ chức, sự sáng tạo

b.Dấu ấn cá nhân, vai trò của tổ chức, sự quan sát

c.Dấu ấn thời gian, vai trò cá nhân, sự học hỏi

d.Dấu ấn thời gian, vai trò tập thể và sự lắng nghe

Câu 2. Nhà lãnh đạo, quản lý cấp phòng giỏi là người như thế nào?

a.Xác định và dẫn dắt tầm nhìn

b.Xác định và dẫn dắt mục tiêu

c.Xác định và dẫn dắt mục đích

d.Xác định và dẫn dắt cá nhân

Câu 3. Tầm nhìn trong lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong giao việc cho nhân viên được thể hiện ở?

a.Định hướng và có niềm tin ở tương lai

b.Lựa chọn và sử dụng nhân sự hiệu quả

c.Chọn người giỏi của phòng

d.Chọn người có thâm niên

Câu 4. Con đường hình thành năng lực lãnh đạo, quản lý cấp phòng là gì?

a.Đào tạo, bồi dưỡng

b.Luân chuyển

c.Tăng lương

d.Điều động

Câu 5. Tìm đáp án sai trong số những đáp án dưới đây:

a.Bản mô tả công việc được suy ra từ bản tiêu chuẩn nhân viên

b.Chiến lược nguồn nhân lực phải hỗ trợ cho kế hoạch thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

c.Giảm biên chế không phải là biện pháp luôn luôn đúng khi dư thừa lao động

d.Quản lý nguồn nhân lực là nhiệm vụ của phòng nhân sự và quản trị viên các cấp

Câu 6. Gặp gỡ định kỳ giữa cán bộ quản lý trực tiếp và nhân viên để cùng nhau đánh giá mức độ thực hiện công việc là phương pháp:

a.Quan sát hành vi

b.Quản lý theo mục tiêu

c.So sánh cấp

d.Xếp hạng luân phiên

Câu 7. Tổ chức hội thảo hay các cuộc tư vấn về định hướng nghề nghiệp là những hoạt động để:

a.Hội nhập nhân viên

b.Phát triển nhân viên

c.Động viên nhân viên

d.A, B, C đều đúng

Câu 8. Nhân viên muốn trong tổ chức, ai làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, tức là họ muốn có:

a.Công bằng cá nhân

b.Công bằng trong nội bộ

c.Công bằng với bên ngoài

d.Không câu nào đúng

Mong rằng với những thông tin và tài liệu lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng mà chúng tôi chia sẻ, bạn đã có thêm thông tin và sưu tầm được những tài liệu phù hợp. Mọi thông tin về khóa đào tạo chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng, học viên vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!