Lãnh đạo cấp phòng là gì? Vai trò, vị trí, điều kiện bổ nhiệm

Câp nhật: 10/04/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 1422 lượt xem

Lãnh đạo cấp phòng là những cán bộ, công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng.

 • Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng được quy định tại Chương II, Nghị định 29/2024/NĐ-CP
 • Chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng được quy định trong Luật Cán bộ, Công chức năm 2008

Lãnh đạo cấp phòng là gì?

Lãnh đạo cấp phòng là cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng trong các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân từ cấp huyện trở lên.

Vị trí và vai trò của lãnh đạo cấp phòng

Trong nền hành chính Việt nam thì vai trò của người lãnh đạo là nơi trực tiếp truyền tải, tổ chức thực hiện các quyết định của cấp trên. Đây được xem là nơi đầu nguồn trong quy trình; quản lý; vận hành; hoạt động giải trí của phòng ban. Vai trò của lãnh đạo cấp phòng là:

 • Là người quản lý cấp dưới; quản trị những hoạt động thuộc phòng ban mình.
 • Là nơi phản ánh các yêu cầu, nguyện vọng; đề xuất của công chức đơn vị với lãnh đạo cấp trên.
 • Là người đưa ra kế hoạch, quản lý việc làm; phân công trách nhiệm cho nhân viên cấp dưới.
 • Vai trò tham mưu; giúp thủ trưởng cơ quan quản lý những ngành nghề dịch vụ công làm việc ở trình độ, nhiệm vụ được phân công…
 • Điều tiết công việc, truyền cảm hứng; động lực cho mọi người thuộc phòng ban của mình.
Lãnh đạo cấp phòng là gì?

Chức năng nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng

Nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng được quy định tại Luật cán bộ Công chức năm 2008. Cụ thể như sau:

 • Xây dựng và báo cáo Thủ trưởng cơ quan để Thủ trưởng cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền các dự án, lĩnh vực kinh doanh.
 • Xây dựng và trình các văn bản hướng dẫn người phụ trách các cơ quan, đơn vị được giữ chức vụ theo quy định của pháp luật.
 • Xây dựng và trình thủ trưởng cơ quan, chức năng quyết định hành động; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm thuộc phạm vi quản lý của Sở.
 • Tổ chức công việc của bộ phận; Giám sát, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của từng bộ phận công việc; Công việc của bộ phận hành chính.
 • Quản lý con người; Cơ sở hạ tầng; Kinh tế ngành.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Tiêu chuẩn lãnh đạo cấp phòng

Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước được quy định tại Nghị định 29/2024/NĐ-CP. Trong nghị định này đã nêu rõ tiêu chuẩn đối với chức danh công chức lãnh đạo, quản lý bao gồm:

 • Tiêu chuẩn chung đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý.
 • Tiêu chuẩn đối với từng chức danh công chức lãnh đạo, quản lý thuộc bộ.
 • Tiêu chuẩn đối với từng chức danh công chức lãnh đạo, quản lý thuộc tổng cục.
 • Tiêu chuẩn đối với từng chức danh công chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Lãnh đạo cấp phòng có nhiệm vụ được quy định tại Luật cán bộ Công chức năm 2008

Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

Bổ nhiệm cán bộ là hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức nhà nước mà lãnh đạo cấp cao nhất đề cử và quyết định cử cá nhân đảm nhận nhiệm vụ mới.

Cán bộ, công chức phải được phê duyệt quyết định bổ nhiệm thì mới đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý và nâng ngạch theo quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức chỉ được bổ nhiệm nếu có đủ điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo sở và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo sở. Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng như sau:

 • Bước 1: Xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ
 • Bước 2: Xác định tiêu chí cụ thể
 • Bước 3: Tiến hành sắp xếp nhân sự trước khi bổ nhiệm
 • Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự
 • Bước 5: Tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự

Điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

Lãnh đạo cấp phòng giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý nhân viên, quản lý các hoạt động trong phòng ban, lập kế hoạch, điều hành công việc, và phân công nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch điều tiết, điều hoà công việc, đào tạo và truyền cảm hứng, động lực cho nhân viên, được xem là nơi đầu nguồn trong quá trình vận hành, hoạt động của phòng, ban. Chính vì tầm quan trọng này, cán bộ, công chức cần đáp ứng những điều kiện sau đây để được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp phòng:

 • Đáp ứng các tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm;
 • Được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác;
 • Đáp ứng điều kiện về hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập;
 • Đủ độ tuổi theo quy định;
 • Có sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật.

Đăng ký cập nhật các quy định mới nhất về chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

 

Quy định về số lượng lãnh đạo cấp phòng

Quy định về số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc sởNghị định 24/2014/NĐ-CP chỉ quy định về việc bổ nhiệm trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở, không quy định cụ thể số lượng cấp phó. Nghị định 107/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy định về số lượng Phó Trưởng phòng như sau:

 • Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và TPHCM có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I (Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng..) có dưới 09 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II (Cao Bằng, Hà Giang..) và loại III (Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên…) có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng;
 • Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và TPHCM có từ 10 đến 14 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 09 đến 14 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 08 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng;
 • Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.

Quy định về bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng đơn vị sự nghiệp công lập: Mỗi phòng ban sẽ có 01 Trưởng phòng, còn lại phó trưởng phòng sẽ được quy định như sau:

 • Số lượng cấp phó phòng được bố trí bình quân không quá ba người trên một đơn vị.
 • Số lượng từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng.
 • Số lượng người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Hy vọng với những thông tin mà bài viết vừa cung cấp, quý học viên đã có thêm thông tin về lãnh đạo cấp phòng. Để có được chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, học viên vui lòng liên hệ với chúng tôi để đăng ký tham gia khóa học trực tuyến!

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng: Lưu hồ sơ gốc chính quy – Chứng chỉ chuẩn Bộ Bội Vụ

Liên hệ tư vấn ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *