Cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức

Câp nhật: 02/11/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 40 lượt xem

Các vấn đề về lương, phụ cấp thâm niên vượt khung là mối bận tâm của rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức. Để hiểu rõ hơn về các quy định xoay quanh vấn đề này, mời Quý Khách cùng Trangtuyensinh24h tham khảo thông tin sau. Chúng tôi sẽ giải đáp các trường hợp hệ số lương của ngạch mới thấp hơn/bằng/cao hơn ngạch cũ như sau.

++ Nên đăng ký học chứng chỉ chuyên viên chính Hà Nội ở đâu?

Quy định về tiền lương khi chuyển ngạch công chức, viên chức

Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 05 năm 2007 đã đưa ra quy định cụ thể về cách xếp lương khi chuyển ngạch chuyên viên chính với 03 trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Bổ nhiệm vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ

Nếu sau khi chuyển ngạch chuyên viên chính mà ngạch mới có cùng hệ số bậc lương với ngạch cũ thì bậc lương ngạch mới sẽ xếp ngang với bậc lương và phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ).

Trường hợp 2: Bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số lương cùng bậc cao hơn ngạch cũ

Ví dụ cán bộ, công chức được chuyển từ ngạch thuộc A2.2 sang ngạch thuộc A2.1 thì cách xếp lương ngạch chuyên viên chính sẽ thực hiện theo Khoản 1 Mục II của Thông tư này.

hoc-chung-chi-chuyen-vien-chinh-o-dau

Trường hợp 3: Bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số lương cùng bậc thấp hơn ngạch cũ

Ví dụ cán bộ, công chức được chuyển từ ngạch thuộc A2.1 sang ngạch thuộc A2.2 thì sẽ được xếp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 của thông tư này, tức là được “xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) sang ngạch mới” và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm nhiên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ.

Trong đó, hệ số chênh lệch bảo lưu đã được hướng dẫn tại điểm c Khoản 1 mục II Thông tư như sau:

Hệ số chênh lệch bảo lưu được hưởng trong suốt thời gian cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch mới và được tính tròn số sau dấu phẩy 2 số. Nếu sau đó cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng ngạch hoặc chuyển ngạch khác, hệ số chênh lệch bảo lưu sẽ được cộng vào hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm nhiên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào ngạch được bổ nhiệm khi nâng ngạch hoặc chuyển ngạch và dừng hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu này kể từ ngày cán bộ, công chức được hưởng lương ở ngạch mới.

++ Đăng ký ngay chương trình tuyển sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cán bộ, công chức, viên chức hãy tham khảo ví dụ như sau:

hoc-chung-chi-chuyen-vien-chinh-o-dau

Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2007, ông B đảm nhận ngạch kiểm ngân viên có mã số 07.047 có hệ số lương 3,63 và hưởng thêm 15% phụ cấp thâm niên vượt khung (VK).

Tổng hệ số lương đang hưởng = Hệ số lương + %VK = 3,63 + 15%VK của 3,63 = 4,17

Ngày 01 tháng 10 năm 2007, ông B được cơ quan có thẩm quyền nâng lên ngạch cán sự có mã số 01.004, hưởng hệ số lương 4,06 ở bậc cuối cùng của ngạch cán sự.

Vì tổng hệ số lương ông B đang hưởng cao hơn hệ số lương ngạch mới nên ông được hưởng hệ số lương 4,06 và hệ số chênh lệch bảo lưu:

Hệ số chênh lệch bảo lưu = tổng hệ số lương đang hưởng – hệ số lương ngạch mới = 4,17 – 4,06 = 0,11

Đến ngày 01 tháng 10 năm 2009, ông B đủ điều kiện nhận thêm 5% phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cán sự. Lúc này, ông tiếp tục được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,11.

Tổng hệ số lương đang hưởng = Hệ số lương + hệ số chênh lệch bảo lưu + %VK = 4,06 + 0,11 + 5%VK của 4,06 = 4,37

Đến ngày 01 tháng 3 năm 2010, ông B đủ điều kiện nâng lên ngạch chuyên viên có mã số 01.003 có hệ số lương cao hơn gần nhất ở ngạch chuyên viên là 4,65 bậc 8. Lúc này, hệ số lương ngạch mới đã cao hơn hệ số lương ngạch cũ, do đó, ông sẽ thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,11 kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2010.

Trường hợp hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ sẽ dựa vào quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II của thông tư như sau:

Ông B đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cán sự nên thời gian hưởng lương ở ngạch chuyên viên và thời gian xét nâng bậc lương lần sau của ngạch chuyên viên sẽ được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên.

Trên đây là những thông tin chính về cách xếp lương khi chuyển/nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức, hy vọng sẽ giải đáp được điều mà Quý Khách đang băn khoăn.

hoc-chung-chi-chuyen-vien-chinh-o-dau

Cán bộ, công chức, viên chức hãy liên hệ đến Trangtuyensinh24h để tìm hiểu thêm về các khóa học bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính để đáp ứng điều kiện thi/xét bổ nhiệm nâng ngạch. Chúng tôi là đơn vị hàng đầu phối hợp cùng các cơ sở được cấp phép, tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng uy tín, thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ, cấp chứng chỉ chuẩn, đúng hạn và hỗ trợ hết mình để học viên thuận lợi hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Form đăng ký

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY
  Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

  Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

  Hotline: 02466609628, 0961189663 (Cô Thúy), 0964488720 (Cô Mến), 0981871011 (Cô Nhung)

  ++ Học chứng chỉ kế toán trưởng bao lâu?