Hướng dẫn thi nói tiếng anh A1 về các chủ đề thường gặp

Câp nhật: 04/03/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 3248 lượt xem

Bài thi nói tiếng anh A1 bao gồm 1 câu hỏi thi vấn đáp về các chủ đề thường gặp với thời gian 5 phút. Thí sinh được nói một lần qua microphone về một trong những dạng đề:

 • Miêu tả một bức tranh
 • Trả lời câu hỏi
 • Trả lời câu hỏi sử dụng những thông tin được cung cấp
 • Đưa ra giải pháp
 • Trình bày quan điểm

Cấu trúc phần thi nói tiếng anh A1

Tiếng anh A1 là trình độ ngoại ngữ không có tính ứng dụng cao, do đó các bài thi tiếng anh A1 cho người lớn thường không còn được tổ chức thi. Tại Việt Nam, hiện chỉ còn bài thi tiếng anh A1 khung châu Âu (A1 CEFR) là còn được tổ chức thi và cấp bằng. Do đó chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn phần thi nói theo định dạng bài thi này.

Cụ thể bài thi Nói tiếng anh A1 bao gồm 1 câu hỏi theo chủ đề. Thí sinh chỉ được nói một lần và sẽ trả lời qua microphone trong suốt thời gian dự thi là 5 phút. Câu hỏi xoay quanh các dạng đề:

 1. Miêu tả một bức tranh – Describe a Picture: Đánh giá phát âm, trọng âm, ngữ điệu, ngữ pháp, từ vựng, tính liên quan phù hợp với bức tranh được đưa ra.
 2. Trả lời câu hỏi – Respond to questions: Đưa ra đánh giá, quan điểm, trả lời câu hỏi mà đề bài yêu cầu.
 3. Trả lời câu hỏi sử dụng những thông tin được cung cấp – Respond to questions using information provided: Trả lời câu hỏi dựa theo thông tin cho trước.
 4. Đưa ra giải pháp – Propose solution: Đưa ra giải pháp cho một vấn đề mà đề bài đưa ra.
 5. Trình bày quan điểm – Express an Opinion: Trình bày ý kiến, nhận định cá nhân về quan điểm cho trước.

Các chủ đề thường gặp trong phần thi vấn đáp tiếng anh A1

tiếng anh A1 là trình độ sơ cấp nên yêu cầu các kỹ năng cũng ở mức giao tiếp thông thường. Các chủ đề thường gặp trong phần thi vấn đáp tiếng anh A1 chủ yếu xoay quanh các hoạt động trong đời sống thường ngày. Bạn có thể tham khảo một số đề thi nói tiếng anh A1 theo từng chủ đề sau đây:

 • Yourself – Bản thân;
 • Education – Giáo dục;
 • Purchase – Mua bán;
 • Food and beverage – Thực phẩm, đồ uống;
 • Fun, entertainment, free time – Vui chơi, giải trí, thời gian rỗi
 • Travel, travel – Đi lại, du lịch;
 • Home, family, environment – Nhà cửa, gia đình, môi trường
 • Daily life – Cuộc sống hàng ngày
 • Relationships with people around – Mối quan hệ với những người xung quanh;
 • Health and body care – Sức khỏe và chăm sóc thân thể;
 • Services – Các dịch vụ;
 • Locations and landmarks – Các địa điểm, địa danh;
 • Language – Ngôn ngữ;
 • Weather – Thời tiết.

Hướng bài mẫu thi nói tiếng anh A1

Bạn nên chuẩn bị một số câu hỏi dựa theo những chủ đề thường gặp trong bài thi nói tiếng anh A1. Tham khảo và học nói theo những chủ đề này cũng là một cách giúp bạn hoàn thành phần thi này tốt hơn. Chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn đọc một số đề thi tiếng anh A1 với phần nói mô phỏng xoay quanh 5 dạng đề trên:

1/ Miêu tả một bức tranh – Describe a Picture

SPEAKING

Look at the picture. Please describe the image in the picture.

Bài nói mẫu:

It is a beautiful view of a beach with golden sand and clear blue water. In the foreground, there is a family enjoying an outing. The children are building sand castles with their parents. In the background, you can see people swimming in the sea. Overall, it was a peaceful and sunny day at the beach.

2/ Trả lời câu hỏi – Respond to questions

SPEAKING

“What is your favorite hobby?
Consider pronunciation, stress, intonation, grammar, and vocabulary in your response.

Bài nói mẫu:

Well, I really enjoy reading. I find it relaxing and it takes me to different worlds. My favorite genre is mystery, and I often spend my evenings with a good book. Reading helps me unwind after a busy day, and I love the thrill of solving a mystery along with the characters.

3/ Trả lời câu hỏi sử dụng những thông tin được cung cấp – Respond to questions using information provided

SPEAKING

Would you like to visit this city?
Consider pronunciation, stress, intonation, grammar, and vocabulary in your response.

Bài nói mẫu:

Based on the information provided, I think it would be a fascinating place to visit. It mentions historical landmarks, vibrant cultural events, and beautiful parks. I’m particularly interested in exploring the historical sites and trying the local cuisine. So, yes, I would definitely like to visit this city someday.

4/ Đưa ra giải pháp – Propose solution

SPEAKING

Here’s a situation: Your friend is always late when you make plans. What would you suggest to your friend?
Consider pronunciation, stress, intonation, grammar, and vocabulary in your response.

Bài nói mẫu:

Well, I think open communication is key. I would suggest having an honest conversation with my friend about the importance of punctuality and how it affects our plans. Maybe we could find a solution together, like setting specific meeting times or using reminders. It’s important to find a compromise that works for both of us.

5/ Trình bày quan điểm – Express an Opinion

SPEAKING

The topic is ‘Is it better to live in the city or the countryside?
Consider pronunciation, stress, intonation, grammar, and vocabulary in your response.

Bài nói mẫu:

In my opinion, it depends on personal preferences. Living in the city offers a fast-paced lifestyle, numerous job opportunities, and cultural experiences. On the other hand, the countryside provides a peaceful environment, fresh air, and a close-knit community. Personally, I prefer the tranquility of the countryside as it allows for a more relaxed and nature-oriented lifestyle.

Hy vọng với những chia sẻ về bài thi nói tiếng anh A1 của chúng tôi sẽ có ích với bạn trong quá trình ôn thi. Chúc bạn ôn tập tốt và thi đạt chứng chỉ mong muốn!

Xem thêm: Hướng dẫn luyện nghe tiếng anh A1 kèm tài liệu có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *