Quy định chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực mới nhất 2022

Câp nhật: 03/12/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 3494 lượt xem

Chứng chỉ tiếng anh là điều kiện xét đầu ra/đầu vào trong công tác tuyển dụng, tốt nghiệp đại học, cao đẳng, thi công chức, nâng ngạch, thi thạc sĩ, tiến sĩ… Hiện nay, bạn cần quan tâm đến những quy định chứng chỉ tiếng anh nào? Thông tư quy định về trình độ ngoại ngữ nào còn hiệu lực? Quy định về chứng chỉ ngoại ngữ nào vẫn còn hiệu lực? Hãy cùng chúng tôi tham khảo thông tin sau.

Quy định về chứng chỉ ngoại ngữ mới nhất

Trong tiến trình hội nhập hóa, toàn cầu hóa đất nước, ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh) đã trở thành công cụ giao tiếp, làm việc quan trọng. Nhờ có kỹ năng sử dụng tiếng Anh, cơ hội nghề nghiệp của chúng ta ngày một mở rộng hơn, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên trường quốc tế. Chứng chỉ tiếng Anh là thước đo trình độ sử dụng tiếng Anh của một cá nhân, chứng minh năng lực tiếng Anh của người này đối với cá nhân hoặc tổ chức khác, là điều kiện xét đầu ra/đầu vào trong công tác tuyển dụng, tốt nghiệp đại học, cao đẳng, thi công chức, nâng ngạch, thi thạc sĩ, tiến sĩ…

Quyết định 177 về chứng chỉ tiếng anh

Quyết định 177 – Quyết định bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên. Quyết định 177 về chứng chỉ tiếng anh có hiệu lực từ ngày 15/01/2020 đã đưa ra quy định bãi bỏ các quy định về việc kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) có trong Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình GDTX.

Như vậy, tính đến thời điểm này, các chứng chỉ đã cấp tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT vẫn có giá trị sử dụng nhưng những khóa đào tạo, đánh giá và cấp theo chương trình GDTX triển khai sau 15/01/2020 sẽ không còn hiệu lực.

cách tính điểm thi tiếng anh a2
Quy định về chứng chỉ ngoại ngữ mới nhất

Quy định về cấp chứng chỉ ngoại ngữ và thời hạn sử dụng

Quy định về chứng chỉ tiếng anh mới tại Điều 3 Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT:

 • Chứng chỉ ngoại ngữ được cấp cho người dự thi đạt yêu cầu tương ứng với KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam từ bậc 1 đến bậc 6.
 • Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. Quy định về thời hạn của chứng chỉ tiếng anh do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định tùy theo mục đích, yêu cầu của từng công việc cụ thể.

Đồng thời, theo mục 1 Công văn 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) có quyền xem xét, quyết định thời hạn áp dụng chứng chỉ tiếng Anh dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc cụ thể.

Đối với quy định về trình độ tiếng Anh trong công tác đào tạo thạc sĩ, quy định tại Điều 5, Điều 27 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 đã cho phép các thủ trưởng cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ quy định về trình độ ngoại ngữ cần đạt của ứng viên theo đề nghị của hội đồng khoa học đào tạo nhưng yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu phải từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Quy định về trình độ ngoại ngữ tương đương

Quy định về trình độ tiếng Anh tương đương với các cấp bậc trong KNLNN 6 bậc dành cho Việt Nam tại Công văn 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có đề cập về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Theo đó:

 • Trình độ A tại Quyết định 177/QĐ.TCBT ngày 30/01/1993 và trình độ A1 tại Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ B tại Quyết định 177 và trình độ A2 tại Quyết định 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ C tại Quyết định 177 và trình độ B1 tại Quyết định 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ B2 tại Quyết định 66 tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ C1 tại Quyết định 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ C2 tại Quyết định 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.
Quy định về trình độ ngoại ngữ tương đương

Quy định về trình độ ngoại ngữ đối với công chức, viên chức

Từ ngày 20/03/2021, chùm thông tư mới của Bộ GD&ĐT về tiêu chuẩn, xếp lương của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã thay đổi nhiều quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ đối với giáo viên các cấp. Cụ thể:

 • Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được thay thế bằng Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, trình độ CDNN giáo viên mầm non
 • Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được thay thế bằng Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, trình độ CDNN giáo viên tiểu học
 • Thông tư 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được thay thế bằng Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, trình độ CDNN giáo viên THCS
 • Thông tư 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được thay thế bằng Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, trình độ CDNN giáo viên THPT

Các thông tư mới này đã bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho thầy cô giáo trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Như vậy, yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đã không còn quy định bắt buộc phải đạt bậc 1, bậc 2, bậc 3 theo KNLNN 06 bậc dùng cho Việt Nam hay bắt buộc phải đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Tuy nhiên, giáo viên vẫn phải đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trong quy định về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

 • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tương ứng với hạng, cấp học.

Hy vọng bài viết đã giúp anh/chị học viên nắm được những quy định mới về chứng chỉ tiếng anh và có kế hoạch thi đạt chứng chỉ phù hợp. Mọi thắc mắc quy định mới về trình độ ngoại ngữ, học viên vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *