Các chủ đề viết bài luận tiếng anh B2 kèm bài mẫu gợi ý

Câp nhật: 15/03/2024
 • Người đăng: Phong Tuyen Sinh
 • |
 • 1086 lượt xem

Bài viết luận tiếng anh B2 thường viết về các chủ đề khoa học, xã hội nên có 4 dạng bài thường gặp bao gồm:

 • Problem/cause – solution essay
 • Opinion essay
 • Discussion essay
 • Advantage – disadvantage essay

Bài viết sẽ được chấm theo 4 tiêu chí: Task achievement, Organization, Vocabulary, Grammar.

Thông tin về bài viết luận tiếng anh B2

Bài luận tiếng Anh B2 là phần thi thứ 2 của bài thi tiếng Anh Vstep. Trong phần thi viết Vstep B2, yêu cầu bài viết khoảng 250 từ về một chủ đề cho sẵn, có sử dụng lý do và ví dụ cụ thể để minh họa cho lập luận của mình.

Tiêu chí chấm điểm bài viết luận B2 tiếng anh

Giống như bài viết thư, bài luận tiếng Anh B2 được chấm điểm dựa theo những tiêu chí sau:

 • Task achievement: Bài viết cần trình bày rõ ràng những quan điểm với ý tưởng và ví dụ kèm theo. Quan điểm bài nêu ra phải trả lời trực tiếp câu hỏi mà đề bài đặt ra.
 • Organization: Sự mạch lạc và liên kết là những tiêu chí quan trọng trong bài viết luận. Các ý trong bài cần được thể hiện một cách logic và có ý nghĩa. Sự liên kết sẽ phụ thuộc vào các từ nối, đại từ, liên từ để liên kết các ý lại với nhau.
 • Vocabulary: Việc sử dụng đa dạng từ vựng thể hiện khả năng diễn đạt ý chính xác và hiệu quả. Do đó cần tránh lặp từ, thể hiện sự đa dạng của từ vựng bằng cách sử dụng cả những từ phổ biến và ít phổ biến.
 • Grammar: Tiêu chí ngày đánh giá khả năng sử dụng ngữ pháp đa dạng và chính xác của người viết. Cụ thể hơn là việc sử dụng nhiều cấu trúc câu khác nhau như câu đơn, câu ghép, câu phức, câu phức ghép…
Tiêu chí chấm điểm bài viết luận B2 tiếng anh

Các dạng bài luận tiếng anh B2 thường gặp

Các chủ đề viết luận tiếng anh B2 thường xoay quanh những chủ đề khoa học, xã hội. Với những chủ đề này, dạng bài viết luận có thể chia thành 4 dạng bài sau:

Problem/cause – solution essay Bài luận về một vấn đề cụ thể trong xã hội và trình bày giải pháp có thể thực hiện được để giải quyết vấn đề đó. Người viết cần phân tích vấn đề và xác định nguyên nhân, sau đó đề xuất giải pháp
Opinion essay Người viết đưa ra quan điểm đồng tình/ không đồng tình về một vấn đề cụ thể/ là một bài viết yêu cầu quan điểm của người viết về một chủ đề. Ý kiến của người viết cần được nêu rõ và phải đưa ra nhiều lập luận/ quan điểm khác nhau về chủ đề và những lập luận/ quan điểm này sẽ được hỗ trợ bằng các dẫn chứng/ ví dụ.
Discussion essay Dạng bài yêu cầu người viết trình bày các quan điểm về một vấn đề/ chủ đề. Với dạng bài này người viết phải phân tính cả 2 mặt của vấn đề kèm theo dẫn chứng/ ví dụ.
Advantage – disadvantage essay thí sinh thảo luận cả về ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề/Thí sinh thảo luận về cả khía cạnh tích cực và tiêu cực (hoặc ưu điểm và nhược điểm) của một chủ đề hoặc vấn đề cụ thể.

Hướng dẫn viết bài luận tiếng anh B2

Để hoàn thiện một bài viết luận tiếng anh B2, học viên nên tham khảo hướng dẫn dưới đây:

1/ Phân tích đề bài

Đầu tiên người viết cần đọc và hiểu rõ yêu cầu của đề bài. Cần xác định bài viết thuộc dạng bài nào trong 4 dạng bài luận kể trên. Điều này sẽ giúp người viết xác định ý chính để phát triển ý tưởng bài viết.

2/ Xây dựng dàn ý

 • Sau khi nắm được yêu cầu đề bài, người viết cần tạo một dàn ý cho bài viết. Một bài luận hoàn chỉnh cần phải đầy đủ 3 phần: Mở bài, thân bài và kết bài.
 • Phần thân bài có thể chia thành nhiều đoạn nhỏ, mỗi đoạn là một ý chính. Sau đó xác định những lập luận, ý tưởng muốn đề cập trong đoạn và sắp xếp các ý này theo một trình tự hợp lý.

3/ Viết mở bài

 • Phần mở bài sẽ là thông tin báo quát, sau đó tập trung vào chủ đề. Người viết cần tạo điểm nhấn cho phần này, chỉ 2-3 câu nhưng phải giúp người đọc hình dung được bài viết muốn truyền đạt những gì.
 • Nên có 1 câu mở đầu, 1 câu viết lại và 1 câu tóm tắt hoặc giới thiệu chung về ý chính của bài viết.

4/ Viết thân bài

 • Nên viết từ 2-4 đoạn văn ngắn, mỗi đoạn mang một ý khác nhau nhưng có liên kết để bài văn được liền mạch, trôi chảy.
 • Cần cung cấp các ví dụ, dẫn chứng có liên quan để hỗ trợ ý chính của bài viết. Cần phân tích và giải thích các dẫn chứng, ví dụ để làm sáng tỏ ý chính. Tránh việc đưa dẫn chứng một cách đơn giản, hãy chỉ ra tầm quan trọng và sự liên quan của nó tới chủ đề chính của bài.

5/ Viết kết bài

Để tạo ấn tượng tốt với người đọc, ở phần kết luận người viết nên phát triển nó bằng cách tóm tắt ý mà mình đã triển khai, nhắc lại quan điểm của mình.

6/ Đọc lại bài viết và soát lỗi chính tả

Kiểm tra bố cục sau khi viết cũng là một bước cực kỳ quan trọng mà nhiều người thường bỏ quên. Hãy xem lại toàn bộ bài viết tiếng, kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp, từ vựng… và sửa những chỗ thấy sai hoặc chưa hợp lý.

Ví dụ với đề bài: Some people believe that unpaid community service should be compulsory part of high school programs (for example working for a charity, improving the neighborhood or teaching sports to younger children). To what extent do you agree or disagree? (Một số người tin rằng hoạt động công ích không được trả lương phải là một phần bắt buộc trong các chương trình trung học (ví dụ như làm việc cho tổ chức từ thiện, cải thiện khu phố hoặc dạy thể thao cho trẻ nhỏ). Bạn đồng ý hay không đồng ý trong mức độ nào?)

1) Người đọc cần xác định đây là bài luận dạng Opinion essay, cần đưa ra quan điểm đồng tình/ không đồng tình rằng hoạt động công ích là một phần bắt buộc trong chương trình trung học.

2) Sau khi đã xác định được dạng bài, người viết cần tiến hành tìm ý, liệt kê các ý có thể triển khai, chọn 2-3 ý lớn (mỗi ý sẽ dùng để viết 1 câu chủ đề cho đoạn văn). Các ý còn lại có thể gộp lại làm câu hỗ trợ cho câu chủ đề hoặc ví dụ.

Cụ thể với trường hợp người viết đồng tình với ý kiến của đề bài, các ý có thể sử dụng làm câu chủ đề cho đoạn văn là:

 • Học sinh có thể kỹ năng sống: Cách giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian…
 • Phát triển khả năng sáng tạo: Có cơ hội để làm nhiều điều sáng tạo mà môi trường giáo dục không đáp ứng được.
 • Phát triển lối sống lành mạnh: Biết lao động, không gây rắc rối cho xã hội.

Từ các ý chính là, người viết có thể xây dựng một dàn ý sơ bộ bao gồm 3 phần như sau:

Introduction: Tóm tắt vấn đề, nếu ra quan điểm cá nhân (Đồng tình với quan điểm) (1)

Body paragraph: Triển khai các ý có kèm theo dẫn chứng với trình tự của các đoạn như sau:

 • Students can learn life skills: How to communicate, work in groups, time management… (2)
 • Develop creativity: There are opportunities to do many creative things that the educational environment cannot provide. (3)
 • Develop a healthy lifestyle: Know how to work, do not cause trouble for society.. (4)

Conclusion: Tóm tắt lại ý chính và nhắc lại quan điểm.(5)

3) Sau khi đã có dàn ý cho bài viết, người viết tiến hành viết bài theo hướng dẫn phía trên. Dưới đây là bài viết mẫu tham khảo:

It has been proposed that community service projects should be required of high school students as a means of providing unpaid labor. Although they are not required, the majority of universities currently offer chances for students to obtain job experience. I think it’s a wonderful idea to send kids to work in community services since it may teach them many useful skills. I wholeheartedly concur with this viewpoint for the reasons listed below (1).

First and foremost, volunteering and developing life skills are crucial. Along with learning how to collaborate and interact with others, students may also gain time management and organizing skills (2). Teenagers regrettably don’t have a lot of after-school activities these days. Currently, most students go home and spend their time watching TV, surfing the Internet, or playing video games instead of participating in after-school organizations.

Second, they will be inspired to undertake more creative work and foster innovation if they are required to work with nonprofit or community groups (3). Compulsory job experience not only enhances a person’s resume but also makes them more employable. Because they will understand that money is not something that is easily earned and will hopefully learn to use it more wisely, they will also develop a greater appreciation for labor and money. These kids have a significant edge over other kids who don’t get the opportunity to volunteer.

Lastly, it is believed that engaging in volunteer activity during downtime helps kids lead healthy lives and stay out of trouble (4). Participating in volunteer and social work is an exercise that is said to improve one’s physical and emotional well-being. It could also lessen problems for those in the high school age bracket. When pupils have something to occupy their free time, they won’t be bored and won’t come up with absurd notions that might endanger themselves or those around them.

In conclusion, I believe this is a great concept and I hope that high schools will soon implement this curriculum (5). But it’s ideal for schools to plan age-appropriate activities for the kids so that too much unpaid volunteer labor doesn’t interfere with their education and health.

Ngoài hướng dẫn làm bài trên, học viên có thể tham khảo thêm mẫu các bài viết luận tại Tổng hợp 30 bài viết luận tiếng anh Vstep. Ngoài ra còn có một số tài liệu luyện thi tiếng anh B2 dưới đây:

Đăng ký nhận trọn bộ tài liệu luyện thi kỹ năng Viết – Writing Vstep B1 cập nhật định dạng đề thi mới nhất từ Giảng viên

Nhận trọn bộ tài liệu

Thông qua bài viết này, hy vọng học viên đã có thêm thông tin về các chủ đề viết bài luận tiếng anh B2 kèm hướng dẫn hoàn thiện phần thi viết Vstep B2 hiệu quả. Chúc học viên đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới!

Xem thêm: Tổng hợp mẫu viết thư bằng tiếng anh B2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *