Tổng hợp chủ đề viết kèm mẫu bài luận tiếng anh B2 miễn phí

Câp nhật: 29/01/2023
 • Người đăng: Phong Tuyen Sinh
 • |
 • 738 lượt xem

Các chủ đề viết bài luận tiếng anh b2 thường gặp nhất là gì? Làm thế nào để bài thi viết luận đạt điểm cao? Phần viết luận trong bài thi Vstep là nội dung được nhiều thí sinh đánh giá là khó ăn điểm yêu cầu chấm điểm khá cao. Cùng chúng tôi theo dõi bài viết để có thể ôn tập tốt phần thi này nhé!

Các chủ đề viết bài luận tiếng anh B2 thường gặp

Bài luận tiếng Anh B2 là phần thi thứ 2 của bài thi tiếng Anh Vstep. Trong phần thi viết Vstep B2, yêu cầu bài viết khoảng 250 từ về một chủ đề cho sẵn, có sử dụng lý do và ví dụ cụ thể để minh họa cho lập luận của mình. Giống như bài viết thư, bài luận tiếng Anh B2 được chấm điểm dựa theo những tiêu chí sau:

 • Bài viết phải đủ dài (tối thiểu 250 từ).
 • Xác định đúng loại đề và giải thích rõ ràng cách giải quyết vấn đề một cách logic.
 • Có ý chính đáp ứng yêu cầu của bài văn, mỗi chủ đề viết thành đoạn văn, câu chủ đề rõ ràng, mạch lạc.
 • Chia các đoạn một cách hợp lý: mở đầu, thân bài thành 2 hoặc 3 đoạn và cuối cùng là kết luận.
 • Sử dụng các công cụ (từ, cụm từ) để liên kết các ý và đoạn văn lại với nhau.
 • Sử dụng các cụm từ để làm giàu vốn từ vựng của bạn và tránh lặp lại quá nhiều từ trong một bài luận.
 • Không mắc quá nhiều lỗi từ vựng và ngữ pháp (chọn lọc từ vựng, chính tả).

Một số dạng bài luận thường gặp:

 • Ưu và nhược điểm của việc thảo luận một vấn đề – Discussion.
 • Thảo luận về điểm mạnh và điểm yếu, thuận lợi, khó khăn –  Discuss the advantages, disadvantages.
 • Lợi ích, bất lợi là gì – What are the benefits, drawbacks
 • Câu hỏi về ý kiến ​​của bạn về một vấn đề – Opinion
 • Bạn có đồng ý hay không đồng ý – Do you agree or disagree
 • Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào – To what extent do you agree or disagree
 • Đây là hướng phát triển tiêu cực hay tích cực. – Is this a positive or negative development
 • Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào – How far do you agree or disagree
 • Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào – What are your views on this
 • Nêu vấn đề và giải pháp – Problem, Solution
 • Những câu hỏi này là gì – What are some of these problems
 • Bạn có thể đề xuất những giải pháp nào để giải quyết những vấn đề này – What solutions can you suggest for solving these problems
 • Trình bày nguyên nhân và hậu quả của một vấn đề. Một câu hỏi có thể yêu cầu chỉ viết một khía cạnh (nguyên nhân hoặc hậu quả của vấn đề) và giải pháp – Cause, Effect
Các chủ đề viết bài luận tiếng anh B2 thường gặp

Hướng dẫn viết bài luận tiếng anh B2

Dưới đây, các bạn có thể tham khảo một số chủ đề luyện thi tiếng Anh B1 thông dụng do đội ngũ giáo viên của chúng tôi biên soạn. Với những chủ đề thường gặp trong bài thi viết luận Vstep, bạn có thể tham khảo bài viết Một số chủ đề viết tiếng anh B1

Bài viết đã cung cấp khá đầy đủ các chủ đề thường gặp trong bài thi viết luận Vstep kèm hướng dẫn trình tự hoàn thiện một bài viết luận.

Một bài luận hoàn chỉnh cần phải đầy đủ 3 phần: Mở bài, thân bài và kết bài. Cụ thể các hoàn thiện từng phần sao cho thật hoàn chỉnh và dễ dàng “ăn trọn” điểm bạn có thể tham khảo hướng dẫn của chúng tôi.

1 – Mở bài: Bạn cần tạo điểm nhấn cho người đọc. Chỉ 2-3 câu thôi nhưng bạn phải giúp người đọc hình dung được bạn định nói gì. Nên có 1 câu mở đầu, 1 câu viết lại và 1 câu tóm tắt hoặc giới thiệu chung về ý chính của bài viết. Các mẫu câu như:

 • It is often said that…
 • Many people claim that…
 • It appears that…
 • In this day and age…

2 – Thân bài: Nên viết từ 2-4 đoạn văn ngắn, mỗi đoạn mang một ý khác nhau nhưng có liên kết để bài văn được liền mạch, trôi chảy. Khi viết, hãy sử dụng nhiều từ và cụm từ trong suốt bài luận.

Luận điểm 1

 • Firstly,…
 • First of all…
 • To begin with…
 • Initially…

Luận điểm 2,3:

 • Second (Thirdly),…
 • Besides / Beside that,…
 • In addition…
 • Moreover,…

Đưa ví dụ:

 • For instance,…
 • To show an example…
 • As evidence…
 • To illustrate…

Nguyên nhân Kết quả:

 • As a result…
 • Consequently…
 • Hence…
 • For this reason…
 • On account of…

Các ý tương phản:

 • Although / Even Though…
 • Despite / In spite of…
 • On the one hand / On the other hand…
 • Nevertheless…

3 – Kết bài: Để tạo ấn tượng tốt với người đọc, hãy kết thúc bài viết tiếng Anh B2 của bạn, ở phần kết luận bạn nên phát triển nó bằng cách tóm tắt ý mà bạn đã triển khai, nhắc lại quan điểm của mình.

 • To sum up,…
 • All things considered,…
 • Generally speaking,…
 • Given these points,… 

Kiểm tra bố cục sau khi viết cũng là một bước cực kỳ quan trọng mà nhiều người thường bỏ quên. Hãy xem lại toàn bộ bài viết tiếng Anh B2 của mình, kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp, từ vựng… và sửa những chỗ bạn thấy sai hoặc chưa hợp lý.

Hướng dẫn viết bài luận tiếng anh B2

Tổng hợp các bài luận tiếng anh B2 miễn phí

Bài thi viết luận tiếng Anh B2 yêu cầu bạn phải có vốn từ vựng vững vàng, nắm vững nội dung chủ đề muốn nói, biết cách phát biểu ý kiến ​​và bày tỏ quan điểm để bảo vệ quan điểm của mình. Phần này chúng tôi gửi đến các bạn các bài mẫu luận tiếng Anh B2 để các bạn tham khảo:

Đề 1: 

You should spend about 40 minutes on this task.

Read the following text from an article about television addiction.

If you watch more than 30 hours of television a week, some psychologists would consider you to be a television addict. Television addict may show some of the following symptoms. They may not be selective in what they watch; in other words, they will watch anything. They may feel a loss of control when viewing. They may feel angry with themselves for watching so much, but are not able to stop watching, and they may feel miserable when they are stopped from watching.

Now, write an essay to an educated reader to discuss your opinions about consequences of television addiction. Include reasons and any relevant examples to support your answer.

The primary form of entertainment in today’s society is television, which is also a basic need like food, clothing, and a place to live. People gradually spend more time watching, which leads to addiction. Some psychologists classify those who watch television for more than 30 hours a week as television addicts. However, excessive television use and addiction can have the following negative effects on our health and way of life.

Mass physical deterioration in society is the first and most dangerous result of excessive television viewing. People who spend a lot of time watching television run an extremely high risk of developing diabetes and obesity. People frequently eat a lot of high-calorie fast food and fizzy beverages while watching television and neglect to exercise. According to a recent study from the Harvard School of Public Health, excessive television viewing dramatically raises the risk of type 2 diabetes and obesity.

Another negative effect that can result from a television addiction is linked to potential mental illnesses or depression. The majority of people have a persistent feeling of fatigue and weariness after watching television for hours. According to several studies, watching television really upsets people’s brains and wears them out within the first few minutes of their viewing session by bringing the effects of relaxation into their heads. Long-term television viewing has also been connected to depression. People with this depression might not be able to stop watching television because doing so might make them feel unhappy. As a result, a vicious cycle of despair and television addiction emerges.

Lack of attention, insomnia, restlessness, bad thoughts, etc. are some issues that people who are television addicts face. The time spent watching television is time that could be spent talking to friends and family, traveling, playing sports, or joining a political or community group. Additionally, children who are addicted to television may experience the negative effects of television viewing, such as violence or sexual abuse, which can result in academic failure, a delay in intellectual development, a lack of social skills, etc. Many people lose control of their direction because they watch every program and channel they come across. It may lead to a false sense of life’s realities.

In conclusion, the issue with television addiction is that it might not seem as risky as drug or nicotine addiction, but when individuals take a closer look, they will discover that it has several negative effects on their lives, including health problems, cognitive decline, and emotional issues.

Đề 2: 

You should spend 40 minutes on this task.

Read the following extract from an article:

Smoking is the biggest cause of preventable deaths in England, accounting for more than 80,000 deaths each year. One in two smokers will die from a smoking-related disease. It can also cause fatal diseases such as pneumonia, emphysema and lung cancer. It causes 84% of deaths from lung cancer and 83% of deaths from chronic obstructive lung disease, including bronchitis. As a result, some people agree that world governments should conduct serious campaigns against smoking.

Write an essay to an educated reader to show you opinion about the consequences of smoking and possible solutions. Include reasons and any relevant examples to support your answer. You should write at least 250 words.

On the list of the major problems facing the world today, smoking continues to be a recurrent concern. The origins and effects of smoking are regularly addressed in our culture, and more and more proposals for remedies are emerging from all over the world. The effects of smoking will be covered in this essay, along with potential remedies.

First off, smoking is bad for your health in the long run. Lung, mouth, kidney, and esophageal cancers are only a few of the many malignancies that smoking causes. Smoking causes many different breathing diseases, including chronic bronchitis. Each year, smoking causes more than 80,000 fatalities in England.

Second, smoking has negative impacts that go beyond only those that are long-term. Along with information on the components of a cigarette, there are details about the harm secondhand smoke does to those who breathe it. Anybody would want to give up just from the chemicals. Despite being present in minute amounts, these compounds are harmful to both smokers and non-smokers’ health.

We need to find specific measures to stop this issue. Stopping the sale of cigarettes is one strategy to stop cigarette-related deaths. People will profit because they can save their own money and lives. It will be really beneficial. Additionally, it gains and stores energy for work or playing with their children. Your children’s college or clothing expenses could be covered through savings. So, giving up smoking can benefit your entire family.

Electric cigarettes should be used instead of traditional ones. Because smokers only need to purchase them once and charge them, this will also be a more affordable alternative. Thus, a lot of money will be saved. Smokers are free to smoke anywhere they like since it has no negative effects on those nearby. Because there are no harsh chemicals involved, the body will be saved.

In conclusion, smoking is extremely damaging to both smokers and others around them. We need to stop selling cigarettes or switch to the electric variety in order to save people from dying from smoking.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số tài liệu luyện thi viết phần bài luận tiếng anh B2 do chúng tôi tổng hợp dưới đây:

Tổng hợp các bài luận tiếng anh B2 miễn phí

Thông qua bài viết này, hy vọng bạn đã có thêm thông tin về các chủ đề viết bài luận tiếng anh B2 kèm hướng dẫn hoàn thiện phần thi viết Vstep B2 hiệu quả. Chúc bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *