Tổng hợp các dạng trắc nghiệm tiếng anh B1 kèm bài tập có đáp án

Câp nhật: 14/03/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 3652 lượt xem

Trắc nghiệm tiếng anh B1 thường xuất hiện trong các phần thi từ vựng, ngữ pháp, nghe và đọc. Các dạng trắc nghiệm tiếng anh B1 thường gặp trong bài thi bao gồm:

 • Câu hỏi chọn đáp án đúng Multiple Choice
 • Câu hỏi dạng đúng sai True – False
 • Câu hỏi điền từ vào chỗ trống Cloze test

Các dạng trắc nghiệm tiếng anh B1 thường gặp

Trình độ tiếng anh B1 là bậc ngoại ngữ đáp ứng nhiều nhu cầu học tập và làm việc. Do đó các chứng chỉ B1 được sử dụng khá phổ biến. Hầu hết các bài thi chứng chỉ tiếng anh B1 đều có các câu hỏi dạng trắc nghiệm. Những câu hỏi trắc nghiệm thường xuất hiện nhiều trong các bài thi nghe, đọc (Phần viết thường là tự luận, phần nói sẽ là thảo luận tương tác).

Những dạng trắc nghiệm tiếng anh B1 thường gặp là:

 • Chọn câu trả lời đúng (Multiple Choice Question): Dạng câu hỏi chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án cho trước.
 • Đúng sai (True – False): Dạng câu hỏi xác định vấn đề, thông tin mà đề bài nhắc tới là đúng hoặc sai.
 • Chọn từ đúng điền vào chỗ trống (Cloze test): Dạng câu hỏi điền từ, sắp xếp câu (Có thể là điền từ cho trước hoặc không cho trước đáp án).
Luyện thi qua bài tập trắc nghiệm tiếng anh B1
Những câu hỏi trắc nghiệm thường xuất hiện trong các phâng thi nghe, đọc

Hướng dẫn làm trắc nghiệm tiếng anh B1

Với mỗi dạng câu hỏi trắc nghiệm sẽ có những cách xử lý khác nhau. Do đó việc đầu tiên khi đọc một câu hỏi là cần xác định đúng dạng câu hỏi, từ đó có hướng xử lý phù hợp. Học viên có thể tham khảo hướng dẫn làm từng dạng câu hỏi trắc nghiệm dưới đây:

Câu hỏi Multiple Choice

Đây là dạng câu hỏi khá phổ biến trong đề thi tiếng anh B1. Khi gặp dạng câu hỏi này, học viên nên áp dụng phương pháp làm bài dưới đây:

 • Xác định thông tin mà đề bài đặt ra, tìm key chính của câu hỏi.
 • Từ key chính khoanh vùng đoạn nội dung cần tập trung nghe/ đọc lại. Áp dụng các kỹ năng nghe, đọc phù hợp để tìm đúng thông tin liên quan tới từ khóa.
 • Các đáp án cho trước sẽ gồm các dạng: Đáp án đối lập, đáp án gây nhiễu và đáp án đúng. Học viên có thể dựa vào thông tin nghe/ đọc được, áp dụng phương pháp loại trừ để chọn ra đáp án đúng.

Tham khảo mô phỏng trắc nghiệm tiếng anh B1 dạng Multiple Choice dưới đây:

Read the passage and answer these following questions

Strictly speaking, cartography is the drawing or compiling of maps. The explorers and surveyors go out and make the measurements and gather the information from which the cartographers draw their maps. Sometimes the fieldwork and the creation of the map are done by the same person. But when the scope is broad and the sources of information many, maps are more often a compilation of that information. They represent the accumulated work of many people, brought together under the supervision of one person, the compiler. The value of the map depends, of course, on the expertise of the compiler, who must sift through available information, select the most accurate data, and come up with a thoughtful and accurate synthesis of the geographic knowledge of the region.

(Nói đúng ra, bản đồ học là việc vẽ hoặc biên soạn bản đồ. Các nhà thám hiểm và khảo sát tiến hành đo đạc và thu thập thông tin từ đó những người vẽ bản đồ vẽ bản đồ của họ. Đôi khi việc nghiên cứu thực địa và lập bản đồ được thực hiện bởi cùng một người. Nhưng khi phạm vi rộng và nguồn thông tin nhiều, bản đồ thường là sự tổng hợp các thông tin đó. Chúng đại diện cho công trình tích lũy của nhiều người, được tập hợp lại dưới sự giám sát của người biên soạn. Tất nhiên, giá trị của bản đồ phụ thuộc vào chuyên môn của người biên soạn, người phải sàng lọc thông tin có sẵn, chọn dữ liệu chính xác nhất và đưa ra sự tổng hợp chu đáo và chính xác về kiến thức địa lý của khu vực.)

1. What is the main idea of the passage?

A. The definition of cartography is the drawing or compiling of maps.
B. Maps are the product of a group effort brought together usually by one person.
C. Not all of the information initially compiled for maps is accurate.
D. The compiler’s task is more important than that of the explorers and surveyors.

Hướng dẫn làm bài: Nội dung câu hỏi “Ý chính của đoạn văn là gì?”

 • Dựa vào nội dung bài dịch, có thể xác định chủ đề bài viết được tóm gọn trong câu “They represent the accumulated work of many people, brought together under the supervision of one person, the compiler.” (Chúng đại diện cho công trình tích lũy của nhiều người, được tập hợp lại dưới sự giám sát của người biên soạn).
 • Trong các đáp án, đáp án C là đáp án đối lập, đáp án A và D là đáp án gây nhiễu bởi nó có thông tin trong bài đọc nhưng không thực sự phản ánh toàn bộ nội dung của bài đọc.
 • Đáp án chính xác là B. B. Maps are the product of a group effort brought together usually by one person.

Câu hỏi True – False

True – False là dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh xác định thông tin trong câu hỏi là Đúng hoặc Sai. Để xử lý dạng câu hỏi này, học viên có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

 • Đọc trước câu hỏi để xác định thông tin mà câu hỏi truyền đạt. Xác định key chính và đoạn nội dung cần nghe/ đọc trong nguồn.
 • Đối chiếu thông tin với đoạn nội dung từ nguồn nghe/ đọc có chứa key chính để xác nhận xem thông tin ở câu hỏi có đúng với thông tin từ nguồn không.

Tham khảo mô phỏng trắc nghiệm tiếng anh B1 dạng True – False dưới đây:

Read the passage and answer these following questions

On weekdays, I usually wake up at 7 am to prepare for work. I will do personal hygiene and then go to work by motorbike. On the way to work, I will buy breakfast and enjoy it before 8 o’clock – the time I start work. I will leave work at 5 o’clock and arrive home at 5:30. Then I will rest, have dinner and work on my personal computer for about 2 hours, then I will go to bed at about 11 o’clock. That’s my working day schedule.

1. The character in the article wakes up at 8 a.m. every day

A. True
B. False

Hướng dẫn làm bài: Nội dung câu hỏi “Nhân vật trong bài thức dậy vào lúc 8 giờ”.

 • Key chính của câu hỏi là “wake up”, có thể xác định nó nằm ở câu đầu tiên của đoạn văn.
 • Nội dung trong câu có chứa key “On weekdays, I usually wake up at 7 am to prepare for work” (Vào các ngày trong tuần, tôi thường thức dậy lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị đi làm.) đã xác nhận thời gian thức dậy của nhân vật là 7 giờ sáng. Do đó nhận định ở câu hỏi là không đúng.
 • Đáp án chính xác: B. False

Câu hỏi Cloze test

Dạng câu hỏi Cloze test thường xuất hiện trong các phần thi đọc. Đề bài thường cho trước nhiều câu hỏi hoặc đoạn văn có nhiều chỗ trống. Đáp án sẽ được cho trước hoặc không cho trước để thí sinh tự tư duy điền từ phù hợp. Để xử lý dạng câu hỏi này, học viên cần:

 • Đọc toàn bộ câu/ đoạn văn để hiểu được chủ đề chính, dự đoán ngữ cảnh mà câu/ đoạn văn đang đề cập tới.
 • Sau đó xác định ngữ cảnh ở câu có chỗ trống, đọc hiểu ý của câu và mối quan hệ giữa từ còn thiếu và các từ xung quanh nó.
 • Dựa vào đáp án hoặc nếu không có đáp án cho sẵn, học viên dự đoán đáp án phù hợp với cấu trúc câu, từ loại, thì… phù hợp.

Tham khảo mô phỏng trắc nghiệm tiếng anh B1 dạng Cloze test dưới đây:

Fill in the missing words to complete the passage based on the given answers

1. Something extremely strange ________ yesterday while we were out jogging.

A. was happened
B. happened
C. has been happening
D. has happened

Hướng dẫn làm bài: Để hoàn thành câu này, học viên cần chọn từ hoặc cụm từ phù hợp nhất để điền vào chỗ trống.

 • Hãy xem xét nội dung và ngữ cảnh của câu đang nói về một sự việc xảy ra vào một thời điểm cụ thể trong quá khứ do có từ “yesterday “ trong câu,
 • Do đó, từ cần điền vào chỗ trống cũng phải chia ở thì quá khứ.
 • Đáp án đúng là: B. happened. Câu hoàn chỉnh sẽ là “Something extremely strange happened yesterday while we were out jogging.” (Có điều gì đó rất kỳ lạ đã xảy ra ngày hôm qua khi chúng ta đang chạy bộ.)

Một số mẹo tối ưu điểm số khi làm bài thi trắc nghiệm tiếng anh B1

Ngoài những hướng dẫn trên, học viên có thể áp dụng thêm một số kỹ năng làm bài trắc nghiệm tiếng anh dưới đây để nâng cao điểm số bài thi:

 • Chú ý thời gian làm bài, phân bổ thời gian làm bài cho từng câu hỏi để đảm bảo bạn có đủ thời gian để làm hết tất cả các câu hỏi.
 • Khi nhận đề, hãy đọc lướt qua tất cả các câu hỏi để xác định phần nào dễ thì làm trước, dành thời gian để làm những câu hỏi khó sau/
 • Đọc kỹ đề và làm theo hướng dẫn để tránh nhầm lẫn.
 • Nên làm theo từng phần, những câu hỏi chưa làm được thì đánh dấu lại để làm sau, tránh bỏ sót câu.
 • Không tập trung quá lâu vào một câu hỏi vì các câu đều được tính điểm như nhau.
 • Nên trả lời trực tiếp vào đề để tiết kiệm thời gian, không được để trống, có thể “đánh lụi” nếu không còn thời gian để tối đa điểm số.

Download bài tập trắc nghiệm B1 tiếng anh

Để giúp học viên có thêm tài liệu ôn tập những phương pháp làm bài trên, dưới đây là tổng hợp một số đề thi, bài tập trắc nghiệm tiếng anh B1. Học viên có thể tải về miễn phí:

Trắc nghiệm chọn đáp án đúng Multiple Choice

Bài tập trắc nghiệm B1 phần thi Đọc

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp, từ vựng trình độ B1

Đăng ký nhận trọn bộ tài liệu luyện thi Vstep B1 – 4 kỹ năng cập nhật định dạng đề thi mới nhất từ Giảng viên

Nhận trọn bộ tài liệu

Hy vọng với những nguồn tài liệu mà bài viết vừa chia sẻ, học viên đã có thêm sự chuẩn bị cho kỳ thi B1 sắp tới. Chúc học viên ôn tập tốt và thi đạt chứng chỉ mong muốn!

Xem thêm: Tổng hợp đề thi tiếng anh công chức trình độ B1

One thought on “Tổng hợp các dạng trắc nghiệm tiếng anh B1 kèm bài tập có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *