Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025

Câp nhật: 06/05/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 2096 lượt xem

Tại Quyết định số 2080/QĐ-TTg, Chính phủ đã phê duyệt và điều chỉnh Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025”. Theo đó, đề án đã đổi mới mục tiêu dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân và đã được triển khai ở các cấp học, trình độ đào tạo, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ. Giáo dục ngoại ngữ là biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập kinh tế, tạo nền tảng để phổ cập giáo dục phổ thông vào năm 2025.

thi-chuyen-vien-chinh-cap-toc

Mục tiêu của đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025 là gì?

Theo điều 1 của Quyết định số 2080/QĐ-TTg, mục tiêu của đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025” là:

“Đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiếp tục triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc; tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tạo nền tảng phổ cập ngoại ngữ cho giáo dục phổ thông vào năm 2025.”

Trong đó,

“Đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (không bao gồm đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ), ưu tiên các chương trình tự bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (không bao gồm đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ).”

Trong quá trình thực hiện đề án, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra các hướng dẫn về quy chế chính sách tuyển dụng, sử dụng định mức biên chế giáo viên, giảng viên ngoại ngữ phù hợp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ

hoc-tieng-anh-cap-toc

++ Học lớp chuyên viên quản lý nhà nước bao lâu?

Học ngoại ngữ quan trọng như thế nào?

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa đã khiến cho ngoại ngữ trở thành năng lực không thể thiếu cho bất kỳ người dân ở ngành nghề kinh tế nào, trong đó có các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cần có kỹ năng ngoại ngữ để hoàn thành nhiệm vụ và làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế.

Do đó, những chứng chỉ ngoại ngữ sẽ là thước đo quan trọng để thể hiện năng lực, kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ của mỗi người. Nhận chứng chỉ thôi chưa đủ, mỗi người cần phải không ngừng rèn luyện và nâng cao năng lực ngoại ngữ hơn nữa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học – Tổ Chức Giáo Dục Đào Tạo CITI Việt Nam là đơn vị nhận đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học uy tín tại Hà Nội, cấp chứng chỉ chứng nhận có giá trị toàn quốc, vĩnh viễn.

khoa-hoc-tieng-anh-b2

Để hỗ trợ học viên tham gia học tiếng anh cấp tốc và thi lấy chứng chỉ, Trung tâm liên tục mở khóa tuyển sinh và cung cấp giờ giấc học tập linh hoạt cũng như lớp học online qua Zoom thuận tiện.

Thông tin liên hệ chi tiết:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)