Chứng chỉ quản lý giáo dục còn được tổ chức đào tạo không?

Câp nhật: 07/06/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 2590 lượt xem

Chứng chỉ quản lý giáo dục là tài liệu quan trọng giúp viên chức đáp ứng yêu cầu của cơ quan, đơn vị khi ứng tuyển.

 • Các quy định về bồi dưỡng và cấp chứng chỉ được quy định tại Thông tư 28/2014/TT-BGDĐT.
 • Từ 2022, Bộ Giáo dục ban hành Quyết định 1496/QĐ – BGDĐT về việc dừng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

Chứng chỉ quản lý giáo dục là gì?

Chứng chỉ quản lý giáo dục là tài liệu quan trọng giúp viên chức đáp ứng yêu cầu của cơ quan, đơn vị khi ứng tuyển vào trị này. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông;

Học viên học chứng chỉ quản lý giáo dục online, bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông gồm có:

 • Hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông và trường mầm non;
 • Giám đốc, Phó Giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên;
 • Hiệu phó, Phó hiệu trưởng, trưởng khoa, phó trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng phòng trong cơ sở giáo dục đại học;
 • Trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng thuộc sở giáo dục và đào tạo, trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh;
 • Công chức, viên chức dự nguồn đã được quy hoạch cho các chức danh quản lý…
 • Cán bộ quản lý, giáo viên hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, Tiểu học, THCS;
 • Sinh viên hiện đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng.
 • Các đối tượng khác có nhu cầu.
Mẫu chứng chỉ quản lý giáo dục

Quy định bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trước 2022

Các quy định về bồi dưỡng và cấp chứng chỉ quản lý giáo dục trước đây được quy định tại Thông tư 28/2014/TT-BGDĐT. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục, bao gồm: các trường sư phạm, cơ sở giáo dục đại học có khoa, ngành quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng chứng chỉ quản lý giáo dục;

Áp dụng đối với cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX, TCCN; cán bộ quản lý khoa, phòng cơ sở giáo dục đại học; cán bộ quản lý sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT; công chức, viên chức dự nguồn đã được quy hoạch cho các chức danh quản lý trên và tổ chức, cá nhân liên quan.

Thông tư bao gồm những nội dung chính như sau:

 • Điều kiện cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng
 • Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ bồi dưỡng
 • Chương trình, thời lượng bồi dưỡng
 • Hình thức tổ chức bồi dưỡng
 • Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng
 • Xếp loại kết quả bồi dưỡng
 • Cấp chứng chỉ bồi dưỡng
 • Kinh phí bồi dưỡng
 • Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
 • Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có học viên tham gia bồi dưỡng
 • Trách nhiệm của cơ sở bồi dưỡng
 • Xử lý vi phạm
 • Chế độ thông tin, báo cáo
 • Hiệu lực thi hành

Theo đó, khung chương trình học quản lý giáo dục được chia thành 09 học phần với tổng thời lượng 360 tiết. Sau khi hoàn thiện chương trình đào tạo, học viên sẽ làm một bài đánh giá dài 60 phút được chấm theo thang điểm 10. Điểm bài kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên, học viên sẽ được cấp chứng chỉ quản lý giáo dục theo quy định.

Chứng chỉ quản lý giáo dục còn tổ chức đào tạo không?

Quy định về chứng chỉ quản lý giáo dục sau 2022

Ngày 7/6/2022, Bộ Giáo dục ban hành Quyết định số 1496/QĐ – BGDĐT về việc dừng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, cụ thể như sau:

 1. Dừng việc tổ chức chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình bồi dưỡng ban hành tại Quyết định 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
 2. Chấm dứt hiệu lực các Quyết định của Bộ GD&ĐT về giáo nhiệm vụ cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (Danh sách kèm theo)
 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 07/06/2022. Đối với các khóa bồi dưỡng bằng quản lý giáo dục đã tuyển sinh trước ngày này thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc khóa học.

Kèm theo Quyết định này là danh sách các đơn vị được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục.

Trên đây là những cập nhật mới nhất về chương trình bồi dưỡng chứng chỉ quản lý giáo dục. Nếu bạn đang quan tâm đến chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm khác và muốn đăng ký tham gia khóa học, hãy liên hệ ngay đến Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam để được tư vấn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *