Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Câp nhật: 20/04/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 138 lượt xem

Thông báo: Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỐNG NHẤT GIAO NHIỆM VỤ CHO 15 CƠ SỞ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

– Căn cứ công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Nội vụ về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho Trường ĐHSP Hà Nội gồm: Giảng viên (hạng II, III), Giáo viên Trung học phổ thông (hạng I, II, III), giáo viên Trung học cơ sở (hạng I, II, III), giáo viên Tiểu học (hạng II, III, IV), giáo viên Mầm non (hạng II, III, IV).

– Căn cứ công văn số 2675/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập cho trường ĐHSP Hà Nội cho Giảng viên (hạng II, III), Giáo viên Trung học phổ thông (hạng I, II, III), giáo viên Trung học cơ sở (hạng I, II, III), giáo viên Tiểu học (hạng II, III, IV), giáo viên Mầm non (hạng II, III, IV).

Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy các cơ sở giáo dục công lập:

  1. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II, III
  2. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I, II, III
  3. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I, II, III
  4. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, III, IV
  5. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, III, IV

* Đối tượng tuyển sinh: Giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập/Giáo viên các cấp hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông hoặc mầm non công lập đã được bổ nhiệm và đang làm ở vị trí công tác phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/giáo viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

* Hồ sơ tuyển sinh:   Theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội

* Chương trình bồi dưỡng:  240 tiết (theo các chương trình bồi dưỡng ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

I. Với các lớp học được tổ chức tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (136, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội):

* Thời gian học:  Các buổi trong tuần và ngày thứ Bảy, Chủ Nhật; Thời gian nghỉ hè của học sinh sẽ học tập trung liên tục.

* Kinh phí bồi dưỡng:   2.100.000đ/1người

* Dự kiến thời gian bắt đầu học tập: Đầu tháng 8/2017 (Cho những lớp đủ 50 người đăng ký trở lên)

Người học sau khi hoàn thành chương trình được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng đăng ký học.

II. Với các lớp học được tổ chức tại cơ sở liên kết đào tạo:

* Thời gian học:  Các ngày cuối tuấn, thời gian hè hoặc học tập trung liên tục.

* Kinh phí bồi dưỡng: 

            1. Đối với các lớp tổ chức tại các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên và Nam trung Bộ (từ Huế trở vào)

+ Lớp từ 50 người đến 70 người:               3.300.000đ/người

+ Lớp từ 71 người đến 100 người:             3.000.000đ/người

+ Lớp từ 101 người đến 120 người:           2.700.000đ/người

            Ghi chú: Kinh phí trên chưa bao gồm kinh phí khai giảng, bế giảng.

            2. Đối với các lớp tổ chức tại các tỉnh miền Trung (từ Nghệ An trở vào đến Quảng Trị), các tỉnh miền núi phía Bắc (khoảng cách đến ĐHSP Hà Nội >300km)

+ Lớp từ 50 người đến 70 người:               3.100.000đ/người

+ Lớp từ 71 người đến 100 người:             2.800.000đ/người

+ Lớp từ 101 người trở lên:                       2.500.000đ/người

            Ghi chú: Kinh phí trên chưa bao gồm kinh phí khai giảng, bế giảng.

            3. Đối với các lớp ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và một số tỉnh vùng núi phía Bắc khác:

+ Lớp từ 50 người đến 70 người:               2.900.000đ/người

+ Lớp từ 71 người đến 100 người:             2.600.000đ/người

+ Lớp từ 101 người trở lên:                       2.300.000đ/người

Người học sau khi hoàn thành chương trình được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng đăng ký học.

Kính đề nghị các đơn vị giáo dục xác định nhu cầu bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập và gửi văn bản đề nghị về trường ĐHSP Hà Nội để phối hợp tổ chức

Mọi thông tin học viên thắc mắc hoặc đăng kí thi vui lòng liên hệ :

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)