Hướng dẫn phân biệt cán bộ công chức viên chức

Câp nhật: 01/12/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 99 lượt xem

Cán bộ, công chức, viên chức chính là các chức vụ thường gặp nhất của những người đang làm việc tại các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được bản chất, công việc, biên chế… của 3 loại chức danh đã nêu. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt được các chức danh này một cách dễ dàng theo quy định của Luật công chức, viên chức hiện hành.

Cán bộ, công chức viên chức là gì?

Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bên cạnh nguồn nhân lực người lao động trên các lĩnh vực, đối với những người làm việc trong bộ máy nhà nước, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, chẳng hạn là cán bộ, công chức cấp cơ sở trong nền kinh tế – xã hội có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển mọi mặt của đời sống.

Trên thực tế, cán bộ, công chức, viên chức đều là những người làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước. Cán bộ công nhân viên là viết tắt của cán bộ nhà nước, công chức nhà nước, viên chức nhà nước. Hiện chưa có văn bản nào định nghĩa chính xác cho cụm từ trên. Các văn bản mới chỉ định nghĩa tách riêng cán bộ là gì, công chức và viên chức là gì.

Căn cứ quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008, Luật Viên chức 2010 (đã được sửa đổi bởi Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức 2019 sửa đổi bổ sung) thì cán bộ, công chức, viên chức được hiểu như sau:

 • Cán bộ: Là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, CDNN theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
 • Công chức: Là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, CDNN tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
 • Viên chức: Là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng lao động, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
công chức và viên chức khác nhau chỗ nào
Công chức và viên chức khác nhau chỗ nào?

Phân biệt cán bộ công chức viên chức ra sao?

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, có thể phân biệt cán bộ, công chức, viên chức dựa trên các tiêu chí sau đây:

Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức qua nơi công tác

 • Đối với cán bộ – Quy định tại Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008: Cán bộ làm việc  trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, cán bộ xã sẽ làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Đối với công chức – Quy định tại Điều 4 Luật Cán bộ, công chức được làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân
 • Đối với viên chức – Quy định tại Điều 2 Luật Viên chức năm 2010, viên chức là người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phân biệt công chức và viên chức cán bộ qua điều kiện tuyển dụng

 • Cán bộ được được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ.
 • Công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, CDNN tương ứng với vị trí việc làm.
 • Viên chức được tuyển dụng theo vị trí việc làm

Phân biệt cán bộ với công chứ, viên chức qua thời gian tập sự

 • Cán bộ không phải trải qua chế độ tập sự.
 • Công chức phải trải qua tập sự theo quy định tại Điều 40 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Điều 20 Nghị định 24/2010/NĐ-CP là: 12 tháng đối với tuyển dụng công chức loại C; 06 tháng đối với tuyển dụng công chức loại D.
 • Viên chức phải trải qua thời gian tập sự theo quy định tại Điều 27 Luật Viên chức năm 2010 và Nghị định 161/2018/NĐ-CP như sau: 12 tháng đối với việc tuyển dụng vào CDNN có yêu cầu trình độ Đại học, riêng với CDNN bác sĩ là 09 tháng; 09 tháng đối với tuyển dụng CDNN có yêu cầu trình độ Cao đẳng; 06 tháng đối với tuyển dụng CDNN có yêu cầu trình độ trung cấp.

Phân biệt cán bộ với công chứ, viên chức qua chế độ làm việc

 • Cán bộ không không làm việc theo chế độ hợp đồng và không phải đóng về bảo hiểm thất nghiệp.
 • Công chức không không làm việc theo chế độ hợp đồng và không phải đóng về bảo hiểm thất nghiệp.
 • Viên chức làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập và phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Về chế độ tiền lương:

 • Cán bộ được hưởng lương từ ngân sách nhà nước
 • Công chức được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Riêng công chức lãnh đạo, quản lý hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Viên chức được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Phân biệt cán bộ với công chứ, viên chức qua hình thức kỷ luật

 • Đối với cán bộ vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật bao gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Bãi nhiệm.
 • Đối với công chức vi phạm quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật bao gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc.
 • Đối với viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc.
Viên chức và công chức khác gì nhau?

Trên đây chúng tôi đã đề cập đến những điều cần biết và hướng dẫn cách phân biệt 3 loại chức danh trong bộ máy nhà nước. Liên hệ đến chúng tôi nếu bạn đang có thắc mắc thêm về các lớp bồi dưỡng chuyên viên quản lý nhà nước, tư vấn viên sẽ hỗ trợ và giải đáp chi tiết.