Giải đáp một số câu hỏi về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên

Câp nhật: 27/07/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 691 lượt xem

Những quy định về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên trong nền hành chính Việt Nam đã được quy định tại Thông tư số 2/2021/TT-BNV về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ Nội Vụ ban hành. Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/08/2021.

++ Khóa bồi dưỡng chuyên viên chính ở đâu uy tín Hà Nội?

Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên trong nền hành chính Việt Nam

Chức trách của công chức giữ ngạch chuyên viên là gì?

hoc-boi-duong-chuyen-vien-chinh-cong-nhan-toan-quoc

Tại điều 7 của Thông tư có quy định, công chức giữ ngạch chuyên viên phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

Công chức giữ ngạch chuyên viên cần thực hiện những nhiệm vụ nào?

 1. a) Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương; tham gia xây dựng cơ chế, các quyết định cụ thể của từng nội dung quản lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế;
 2. b) Tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý các vấn đề cụ thể; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, các công chức khác trong việc thực hiện công việc đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao;
 3. c) Tham gia kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu nhằm phục vụ công tác;
 4. d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp để thực hiện các quy định hoặc quyết định quản lý đạt kết quả;

đ) Trực tiếp thực thi công vụ và các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

(Theo điều 7 tại Thông tư số 2/2021/TT-BNV)

Thông tư quy định như thế nào và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyên viên?

Công chức giữ ngạch chuyên viên cần đáp ứng những tiêu chuẩn sau về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ:

 1. a) Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác, các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý nghiệp vụ thuộc phạm vi công tác;
 2. b) Có khả năng tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương công tác; có khả năng tham gia nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý;
 3. c) Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất;
 4. d) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Như vậy, kể từ ngày 01/8/2021 khi Thông tư 02/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành, không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính, văn thư. Tuy nhiên, cán bộ, công chức, viên chức vẫn cần đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan đến khả năng sử dụng tin học cơ bản và ngoại ngữ phù hợp với vị trí công việc, tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyên viên.

mo-lop-hoc-chuyen-vien-chinh-toan-quoc

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên được quy định như thế nào?

Để đáp ứng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, cán bộ, công chức, viên chức cần có:

 1. a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;
 2. b) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

Khi nào công chức có thể dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên?

Công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên khi có thời gian giữ ngạch cán sự và tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trong trường hợp công chức có thời gian tương đương với ngạch cán sự thì thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu là 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Ngạch chuyên viên được xếp lương như thế nào?

Theo quy định tại điều 14 của Thông tư, Ngạch Chuyên viên (mã số 01.003) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Để đăng ký lớp đào tạo ngạch chuyên viên tại uy tín Hà Nội, bạn hãy liên hệ ngay đến chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về thời gian tổ chức khóa đào tạo, thời gian học và học phí. Nhân viên tư vấn sẽ luôn hỗ trợ bạn nhiệt tình từ khi đăng ký học đến khi được cấp chứng chỉ.

Thông tin liên hệ chi tiết:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)