Quy định về chứng chỉ tiếng Anh thi công chức của Bộ Nội vụ

Câp nhật: 27/11/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 26979 lượt xem

Điều kiện hồ sơ thi công chức gồm những gì? Thi công chức có cần chứng chỉ tiếng Anh không? Thi công chức cần bằng tiếng anh gì? Đối tượng nào được miễn yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh? Để nắm rõ những thông tin này và có sự chuẩn bị tốt cho kỳ thi công chức sắp tới, bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin sau.

Quy định về điều kiện thi công chức, viên chức

Điều 35 Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Để đủ điều kiện đăng ký dự thi công chức, ứng viên cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

 • Là người có quốc tịch Việt Nam
 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Có đầy đủ đơn dự tuyển và hồ sơ lý lịch rõ ràng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự…
 • Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo quy định hiện hành bao gồm bằng cấp tiếng Anh thi công chức.
 • Là người có phẩm chất đạo đức tốt.

Trường hợp không đủ điều kiện thi công chức bao gồm:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

(Theo quy định tại khoản 2 điều 22 luật cán bộ công chức năm 2010)

Quy định về điều kiện thi công chức, viên chức

Yêu cầu chứng chỉ tiếng anh thi công chức, viên chức

Quy định về các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh sẽ phụ thuộc vào những thông tư, những quy định về tiêu chuẩn cho các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của mỗi bộ ngành. Trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức sẽ phù hợp với yêu cầu về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức, tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp…

Thi công chức cần chứng chỉ tiếng anh gì?

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam là căn cứ để thực hiện các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ thi công chức, chứng chỉ tiếng Anh thi viên chức trong năm nay. Theo đó, các ứng viên chuẩn bị thi công chức cần có:

 • Chứng chỉ tiếng Anh; hoặc
 • Giấy xác nhận kết quả thi TOEFL ITP tương đương chứng chỉ tiếng Anh A2 theo khung tham chiếu Châu Âu (tiếng anh A2 thi công chức, viên chức).

Quy định về các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh sẽ phụ thuộc vào những thông tư, những quy định về tiêu chuẩn cho các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của mỗi bộ ngành. Trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức sẽ phù hợp với yêu cầu về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức, tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp…

Quy định miễn yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh sẽ thực hiện theo Nghị định 24/2010/NĐ-CP về thi tuyển công chức và Nghị định 29/2012/NĐCP về thi tuyển viên chức về các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ. Đối tượng được miễn thi tiếng Anh bao gồm:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
 • Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận (Quy định bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP).
Yêu cầu chứng chỉ tiếng anh thi công chức, viên chức

Thi viên chức cần chứng chỉ tiếng anh gì?

Quy định về trình độ ngoại ngữ thi viên chức được nêu tại thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đồng thời, điều kiện tiếng anh thi công chức tương đương được thực hiện theo Hướng dẫn số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cụ thể như sau:

Đối với chứng chỉ tiếng Anh A, B, C được cấp theo Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Chứng chỉ tiếng anh B có được thi công chức?

Sau khi thông tin hủy chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C được đưa ra, nhiều người đã rất lo lắng và lầm tưởng chứng chỉ A, B, C được cấp đã hết hạn sử dụng.

Mặc dù Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 15/01/2020) đã bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT nhưng các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo Quyết định 30/2008 vẫn có giá trị sử dụng và được quy đổi theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam như sau:

 • Trình độ A (Quyết định 177/QĐ.TCBT ngày 30/01/1993) và trình độ A1 (Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT) tương đương bậc 1 của KNLNN 6 bậc.
 • Trình độ B (Quyết định 177) và trình độ A2 (Quyết định 66) tương đương bậc 2 của KNLNN 6 bậc.
 • Trình độ C (Quyết định 177) và trình độ B1 (Quyết định 66) tương đương bậc 3 của KNLNN 6 bậc.
 • Trình độ B2 (Quyết định 66) tương đương bậc 4 của KNLNN 6 bậc.
 • Trình độ C1 (Quyết định 66) tương đương bậc 5 của KNLNN 6 bậc.
 • Trình độ C2 (Quyết định 66) tương đương bậc 6 của KNLNN 6 bậc.

Đối với các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEIC, TOEFL, IELTS, nếu các loại chứng chỉ này đã được cấp và còn thời hạn thì có giá trị thay thế trình độ A2, B1, B2, C1, C2 và quy đổi theo quy định tại mục 4 Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT như sau:

TOEIC TOEFL

Paper

TOEFL 

Computer

TOEFL Internet IELTS QĐ 66 KNLNN 6 bậc
150       3.0 A2 Bậc 2
350 450 133 45 3.5 – 4.0 B1 Bậc 3
477 153 53 4.5
625 500 173 61 5.0 B2 Bậc 4
700
527 197 71 5.5
750
800 550 213 80 6.0 C1 Bậc 5
825
577 233 91 6.5
850
 

 

600 250 100 7.0 – 7.5 C2 Bậc 6
8.0

Bỏ chứng chỉ tiếng anh tin học thi công chức 

Theo quy định mới nhất tại Thông tư 02/2021/TT-BNV – chứng chỉ tiếng anh thi công chức 2021 về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư của Bộ Nội Vụ, chứng chỉ tiếng anh và tin học thi công chức được bãi bỏ khỏi tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của công chức chuyên ngành hành chính và chuyên ngành văn thư. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/08/2021.

Như vậy, ngạch công chức hành chính và văn thư chỉ cần đáp ứng 03 điều kiện bao gồm:

 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp trở lên;
 • Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị;
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

Ngoài ra, còn một số các chức danh công chức, viên chức cũng được bộ GD&ĐT bỏ quy định bắt buộc phải cho chứng chỉ tiếng anh tin học như sau:

STT Công chức, viên chức Văn bản quy định
1 Giáo viên
2 Công chức hành chính, văn thư Thông tư 2/2021/TT-BNV
3 Công chức thi hành án dân sự Thông tư 06/2021/TT-BTP
4 Viên chức ngành di sản văn hóa Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL
5 Công chức Quản lý thị trường Thông tư 02/2022/TT-BCT
6 Viên chức ngành y tế Thông tư 03/2022/TT-BYT
7 Công chức kế toán, thuế, hải quan Thông tư 29/2022/TT-BTC
8 Viên chức thư viện Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL
9 Viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin Thông tư 08/2022/TT-BTTTT
10 Viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Thông tư 07/2022/TT-BTTTT
11 Viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL
12 Viên chức ngành nông nghiệp Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT
13 Công chức ngành nông nghiệp Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT 
14 Viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình Thông tư 13/2022/TT-BTTTT
15 Viên chức chuyên ngành lưu trữ Thông tư 07/2022/TT-BNV
16 Viên chức trợ giúp viên pháp lý Thông tư 05/2022/TT-BTP
17 Viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ Thông tư 14/2022/TT-BKHCN
18 Viên chức chuyên ngành thể dục thể thao Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL
19 Viên chức ngành tài nguyên và môi trường Thông tư 12/2022/TT-BTNMT
20 Công chức chuyên ngành Ngân hàng Thông tư 14/2022/TT-NHNN
Thi viên chức cần chứng chỉ tiếng anh gì?

Khóa ôn thi chứng chỉ tiếng anh thi công chức 2022

Để giúp bạn hoàn thành chứng chỉ tiếng Anh cần thiết cho kỳ thi tuyển công chức, viên chức sắp tới, Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam tự hào là nơi học thi chứng chỉ tiếng anh uy tín, chất lượng tại Hà Nội. Với đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, môi trường đào tạo chuyên nghiệp và luôn tạo những điều kiện học tập tốt cho học viên, chúng tôi sẽ giúp bạn ôn thi hiệu quả.

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh Khóa ôn chứng chỉ tiếng anh thi viên chức 2022

1.Đối tượng: Những người cần xét đầu vào, đầu ra đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Chuyên viên, công chức viên chức các tỉnh; Những người có nhu cầu, cán bộ ngân hàng Agribank, giáo viên, bệnh viện…

2. Thời gian học: Thời gian học bằng từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc thứ 7 & chủ nhật. Khai giảng liên tục trong tuần

3. Địa điểm học: Luyện thi trực tuyến qua phần mềm Zoom, học viên không cần tới lớp.

4. Hồ sơ bao gồm:

 • Phiếu đăng ký dự thi
 • Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân
 • 02 ảnh 3×4 (Mặt sau ghi rõ địa chỉ, họ tên và chụp rõ nét không quá 6 tháng)

5. Lệ phí luyện thi: Theo niêm yết của trung tâm. Học viên đăng ký luyện thi nộp đầy đủ hồ sơ, lệ phí theo yêu cầu và đúng thời hạn để tham gia học tập.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ – Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 20A, Ngõ 9 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *