Khóa học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT

Câp nhật: 07/06/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 2292 lượt xem

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT là chương trình dành cho những đối tượng chưa tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT.

 • Nội dung chương trình đào tạo được quy định tại TT 12/2021/TT-BGDĐT
 • Thời lượng chương trình là 34 tín chỉ, thời gian đào tạo tối thiểu từ 1-1,5 năm

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THPT, THCS là gì?

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT là chứng chỉ xác nhận cá nhân đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT và dành cho đối tượng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm muốn trở thành giáo viên THCS, THPT.

Chứng chỉ này là yếu tố cần thiết để đáp ứng yêu cầu chung về kiến ​​thức và kỹ năng khi đi xin việc. Ngày nay, chứng chỉ không còn là điều kiện bắt buộc nhưng vẫn khá cần thiết đối với nhiều người.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THPT, THCS là gì?

Đối tượng học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT. Cụ thể, những đối tượng nên học chứng chỉ này là:

 • Học viên chưa tham gia giảng dạy tại trường phổ thông cần có bằng cử nhân các ngành Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn học, Ngôn ngữ học, Lịch sử, Địa lý có điểm trung bình chung học tập toàn khóa từ 6.5 trở lên, có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT.
 • Học viên đang là giáo viên phổ thông, cần có bằng cử nhân các ngành Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn học, Ngôn ngữ học, Lịch sử, Địa lý và xác nhận của đơn vị đang công tác trong đơn đăng ký.
 • Học viên muốn trở thành giáo viên dạy các môn Ngữ văn, môn Lịch sử và Địa lý, hoặc môn Khoa học tự nhiên cần phải học bổ sung kiến thức chuyên môn thuộc chương trình đào tạo cử nhân ngành tương ứng còn thiếu theo chương trình bổ sung kiến thức của trường Đại học Giáo dục trước khi tham gia khóa bồi dưỡng NVSP giáo viên THCS/THPT

Thời gian, điều kiện học nghiệp vụ sư phạm THPT, THCS

Sau khi TT 12/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực, các trường đang triển khai đào tạo ngành sư phạm THCS, THPT bắt đầu xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình đào tạo, trong đó hình thức đào tạo là một trong những trọng điểm, ưu tiên.

Điều kiện học lớp nghiệp vụ sư phạm THPT, THCS là nghiệp đại học, cao đẳng. Hình thức đào tạo đối với chương trình này được đổi mới bằng đào tạo online kết hợp học trực tiếp.

Thời lượng đào tạo giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông là 34 tín chỉ, để đảm bảo thời gian học, thời lượng đào tạo trung học cơ sở tối thiểu từ 1-1,5 năm.

Thời gian, điều kiện học nghiệp vụ sư phạm THPT, THCS

Chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT

Căn cứ Thông tư số 12/2021, nội dung chương trình sẽ giúp học viên sẽ có những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học, giáo dục ở trường THCS/THPT.

Thời lượng chương trình

 • Khối học phần chung: 17 tín chỉ (TC).
 • Khối học phần nhánh: 17 TC nhánh THCS, 17 TC nhánh THPT

Khối học phần chung (phần A)

Thời lượng: 17 tín chỉ, gồm 15 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn.

(01 TC tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
Học phần bắt buộc (15 TC)
A1 Tâm lý học giáo dục 2
A2 Giáo dục học 2
A3 Lý luận dạy học 2
A4 Đánh giá trong giáo dục 2
A5 Quản lý nhà nước về giáo dục 2
A6 Giao tiếp sư phạm 2
A7 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3
Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 10 học phần)
A8 Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông 2
A9 Kỷ luật tích cực 2
A10 Quản lý lớp học 2
A11 Kỹ thuật dạy học tích cực 2
A12 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 2
A13 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2
A14 Tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông 2
A15 Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống 2
A16 Giáo dục vì sự phát triển bền vững 2
A17 Xây dựng môi trường giáo dục 2

Khối học phần nhánh THCS/THPT (phần B/C)

Khối học phần nhánh THCS (phần B) và Khối học phần nhánh THPT (phần C) có cấu trúc thống nhất và cùng thời lượng. Kí hiệu “THCS/THPT”, “B/C” mô tả sự phân nhánh. Thời lượng mỗi khối học phần nhánh THCS/THPT: 17 tín chỉ, gồm 09 TC lựa chọn theo môn học, 06 TC thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông và 02 TC tự chọn.

Nhánh THCS (phần B) Nhánh THPT (phần C) Số tín chỉ
Mã học phần Tên học phần Mã học phần Tên học phần  
Học phần lựa chọn theo môn học (09 TC)

Người học có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với 01 môn học cụ thể ở trường THCS/THPT thì cần đăng ký học nhóm học phần lựa chọn tương ứng (09 TC) để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó.

B1 Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THCS C1 Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THPT 2
B2 Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THCS C2 Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THPT 2
B3 Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THCS C3 Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THPT 2
B4 Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THCS ở trường sư phạm C4 Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THPT ở trường sư phạm 3
Học phần thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông (06 TC)
B5 Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THCS C5 Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THPT 2
B6 Thực tập sư phạm 1 ở trường THCS C6 Thực tập sư phạm 1 ở trường THPT 2
B7 Thực tập sư phạm 2 ở trường THCS C7 Thực tập sư phạm 2 ở trường THPT 2
Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 03 học phần)
B8 Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS C8 Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT 2
B9 Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THCS C9 Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THPT 2
B10 Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THCS C10 Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THPT 2

Điều kiện cấp bằng nghiệp vụ sư phạm THPT, THCS

Khi người học đã tham gia đầy đủ các khóa học quy định trong kế hoạch ôn tập và đạt điểm tất cả các bài kiểm tra môn học từ 5 trở lên thì được cấp chứng chỉ. Đối với mỗi học phần sẽ có tiêu chí đánh giá riêng và việc đánh giá kết quả học phần sẽ phụ thuộc vào:

 • Người học phải hoàn thành trên 80% thời lượng trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Kết quả học tập của người học được đánh giá thông qua các bài kiểm tra viết, vấn đáp hoặc thực hành, được cho điểm và xếp loại theo thang điểm 10. Sau mỗi học phần, người học phải làm bài kiểm tra.
 • Đánh giá kết quả học tập: đạt (khi điểm bài kiểm tra từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10) hoặc không đạt.

Học nghiệp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT ở đâu?

Khi Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 12/2021 giao nhiệm vụ đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông và trung học cơ sở cho các trường cao đẳng, đại học đáp ứng điều kiện về đào tạo và cấp chứng chỉ.

Hiện nay, có rất nhiều trường trong danh sách các trường được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đang triển khai đào tạo chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở, THPT. Học viên có thể tham khảo một trong số những đơn vị sau:

 • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Trường Đại học Giáo dục
 • Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Trường Cao đẳng Sư phạm trực thuộc các tỉnh

Tùy theo tình hình thực tế, mỗi cơ sở đào tạo sẽ lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp với. Tuy nhiên, theo quy định tại thông tư sẽ có một số học phần không được giảng dạy trực tuyến.

Học nghiệp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT ở đâu?

Chiêu sinh khóa học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam là đơn vị liên kết giáo dục hàng đầu tại Hà Nội. Nhà trường là đơn vị chuyên cung cấp các khóa đào tạo chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu cho học viên toàn quốc.

Chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT trực tuyến

 1. Đối tượng:
 • Học viên đã tốt nghiệp các chuyên ngành khác có mong muốn trở thành giáo viên THCS, THPT.
 • Giáo viên có nhu cầu bổ sung kiến thức nghiệp vụ sư phạm để phục vụ cho công việc.
 1. Hình thức đào tạo:
 • Khóa học trực tuyến hoặc dạy học kết hợp (Blended Learning) trên nền tảng hệ thống quản lý dạy học Moodle, Zoom với sự kết hợp tương tác trực tiếp và trực tuyến với các ứng dụng mới trong công nghệ giáo dục.
 • Lịch học ngoài giờ hành chính để học viên có thể sắp xếp thời gian tham gia khóa học phù hợp với lịch làm việc hoặc học tập bận rộn
 1. Thời gian đào tạo: Thời gian học theo quy định từ 12 – 18 tháng. Dự kiến tổ chức khai giảng hàng tháng khi có đủ số học viên đăng ký học (không mở lớp nếu số lượng đăng kí dưới 30 học viên/1 lớp)
 2. Hồ sơ đăng ký: 
 • Đơn đăng ký học (theo mẫu).
 • 02 ảnh thẻ 4×6 (2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).
 • Bản sao CCCD/CMND (có chứng thực).
 • Bản sao bằng cử nhân chuyên ngành (có chứng thực).
 1. Cam kết của chúng tôi:
 • Tuyển sinh liên tục toàn quốc.
 • Đồng hành cùng học viên cho đến khi nhận được chứng chỉ.
 • Đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý để mở lớp bồi dưỡng.
 • Cấp chứng chỉ phôi chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hy vọng những thông tin từ bài viết sẽ giúp học viên cân nhắc và có thể lựa chọn chương trình học NVSP phù hợp với bản thân. Mọi thắc mắc liên quan đến các chương trình học, học viên vui lòng để lại thông tin để được tư vấn!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *