Chứng chỉ kế toán trưởng là gì? Quy định về bằng kế toán trưởng

Câp nhật: 23/10/2023
 • Người đăng: Phong Tuyen Sinh
 • |
 • 35 lượt xem

Chứng chỉ kế toán trưởng là một trong những yêu cầu bắt buộc để trở thành kế toán trưởng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến điều kiện để học và thi chứng chỉ kế toán trưởng như thế nào? Nên học ở đâu để đảm bảo chất lượng cũng như học phí vừa phải.

Chứng chỉ kế toán trưởng là gì?

Chứng chỉ kế toán trưởng là chứng nhận dành cho học viên đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng. Đây là chứng chỉ được cấp và quản lý bởi Bộ tài chính và có phạm vi sử dụng trên toàn quốc.

Khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng sẽ cung cấp, cập nhật cho học viên những kiến thức từ cơ bản tới chuyên sâu về kế toán, tài chính và kiểm toán.

Mẫu Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng do Bộ Tài Chính cấp

Tầm quan trọng của chứng chỉ kế toán trưởng

Tại Khoản 1 Điều 54 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định: Để trở thành kế toán trưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

 • Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, chính trực và có ý thức chấp hành pháp luật;
 • Có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ kế toán;
 • Có kiến ​​thức, kỹ năng chuyên môn kế toán từ trung cấp trở lên;
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
 • Người có kiến ​​thức, kỹ năng chuyên môn kế toán trình độ đại học trở lên phải có thời gian làm việc thực tế trong lĩnh vực kế toán ít nhất 02 năm và người có trình độ chuyên môn, kỹ năng kế toán trình độ trung cấp, đại học phải có thời gian làm việc thực tế ít nhất 03 năm.

Có thể thấy, chứng chỉ kế toán trưởng là loại bằng cấp bắt buộc để bạn đáp ứng điều kiện được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp kế toán trưởng trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Do đó, với sự thăng tiến trong lộ trình nghề nghiệp, nhu cầu học chứng chỉ kế toán trưởng là cần thiết đối với nhân viên kế toán.

Quy định về chứng chỉ kế toán trưởng

Theo Điều 10. TT 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/211 về việc tổ chức đào tạo kế toán trưởng và cấp chứng chỉ đào tạo, quy định như sau:

 • Đơn vị kế toán Nhà nước: Là đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức các khóa đào tạo kế toán trưởng cho các cơ quan, đơn vị tổ chức nhà nước. Hoặc đơn vị tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, bao gồm đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.
 • Đơn vị kế toán doanh nghiệp: Là đơn vị tổ chức các khóa đào tạo kế toán trưởng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó có hợp tác xã.

Ngoài ra, tại phụ lục 04. TT 199/2011/TT-BTC cũng quy định mẫu phôi chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, trong chứng chỉ cũng nêu rõ chứng chỉ đó là cho khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp hoặc doanh nghiệp.

Chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn bao lâu?

Theo quy định tại Điều 9. TT 199/2011/TT-BTC: Quy định thời hạn chứng chỉ kế toán trưởng:

 • Bằng kế toán trưởng có giá trị trong 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu tiên.
 • Sau 5 năm, học viên xin cấp lại phải học lại khóa đào tạo kế toán trưởng.
 • Trường hợp người đã có Chứng chỉ đào tạo Kế toán trưởng và đã làm Kế toán trưởng một lần thì được tiếp tục được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng từ lần thứ 2. Chứng chỉ đào tạo Kế toán trưởng vẫn có giá trị, trừ thời gian chưa được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng giữ chức vụ kế toán trưởng hơn 5 năm giữa hai lần bổ nhiệm
 • Trường hợp chứng chỉ bị mất, thất lạc, học viên liên hệ với cơ sở đào tạo đã cấp chứng chỉ để được cấp lại.
 • Chứng chỉ đào tạo kế toán trưởng được cơ sở đào tạo đào tạo kế toán trưởng đóng dấu nổi vào giáp lai ảnh của học viên.

Học kế toán trưởng ở đâu?

Khi tham gia các khóa học kế toán trưởng, học viên cần lưu ý chọn những địa chỉ uy tín được Bộ tài chính cấp giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng hicr kế toán trưởng.

Danh sách các đơn vị được phép tổ chức đào tạo khóa học kế toán trưởng được quy định tại Điều 5. QĐ 43/2004/QĐ-BTC:

Điều 5: Đơn vị được quyền tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

1. Các đơn vị sau đây được quyền tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng:

a. Học viện Tài chính, các Trường Cao đẳng Kinh tế, Tài chính, Kế toán thuộc Bộ Tài chính;
b. Các Học viện, các trường Đại học và Cao đẳng có chuyên ngành đào tạo về tài chính, kế toán, kiểm toán;
c. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;
d. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Tổng Công ty và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được kết hợp với các đơn vị quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này để tổ chức các khóa bồi dưỡng kế toán trưởng cho Bộ, ngành, địa phương.

Học kế toán trưởng ở đâu?

Điều kiện học, thi chứng chỉ kế toán trưởng

Để đảm nhận tốt vị trí kế toán trưởng không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, nắm chắc các nghiệp vụ kế toán mà còn đòi hỏi kinh nghiệm trong xử lý các công việc thực tế. Chính vì vậy để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng thì bạn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết cụ thể:

1/ Điều kiện học chứng chỉ kế toán trưởng

Tại Điều 2. TT 199/2011/TT-BTC quy định tiêu chuẩn để học viên tham gia đào tạo kế toán trưởng như sau:

Đối với người Việt Nam

– Có đạo đức nghề nghiệp, liêm chính, trung thực và có ý thức chấp hành pháp luật;

– Có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên về tài chính, kế toán, kiểm toán và đã thực tế làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán với số thời gian như sau:

 • Ít nhất 2 năm trở lên kể từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;
 • Ít nhất 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

– Nộp đơn đăng ký học xác nhận thời gian công tác thực tế ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán tại cơ sở đào tạo và đính kèm bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Đối với người nước ngoài: Có chứng chỉ chuyên gia kế toán, chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học do tổ chức nước ngoài cấp (được Bộ Tài chính Việt Nam công nhận).

2/ Điều kiện thi chứng chỉ kế toán trưởng

Theo Điều 7. Thông tư 199, chỉ những học viên đảm bảo không dưới 80% số giờ học của mỗi học phần mới được dự thi học phần đó.

Vì vậy, học viên phải tham dự ít nhất 80% thời gian học của mỗi học phần trước khi làm bài thi cuối khóa để tính điểm tốt nghiệp để nhận chứng chỉ.

Chỉ những học viên đạt điểm 5 trở lên ở cả hai bài thi cuối khóa mới có thể đáp ứng yêu cầu của khóa học.

Việc đánh giá kết quả kiểm tra được thực hiện như sau:

 • Cuối mỗi phần học phải làm bài kiểm tra toàn bộ trong thời gian ít nhất 180 phút.
 • Kiểm tra cuối khóa sẽ được thực hiện dưới hình thức kiểm tra viết. Điểm kiểm tra được chia thành 10 cấp độ. Điểm dưới 5 sẽ không đạt yêu cầu

3/ Điều kiện lấy chứng chỉ kế toán trưởng

Tại Điều 9. TT 199 cũng nêu rõ, học viên phải có kết quả thi đạt tối thiểu loại trung bình (đạt yêu cầu) sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Căn cứ vào điểm trung bình từ 2 bài thi kết thúc học phần (thi lần đầu tiên), kết quả thi sẽ được đánh giá căn cứ theo 4 mức độ quy định tại Điều 4. TT 199. Cụ thể như sau:

 • Loại Giỏi: Điểm trung bình của 2 bài thi cuối kỳ trên 8 điểm (không có điểm nào dưới 7 điểm)
 • Loại khá: Điểm trung bình 2 bài thi cuối kỳ trên 7 điểm (không có điểm nào dưới 6 điểm)
 • Loại trung bình: Điểm trung bình của 2 bài thi cuối kỳ trên 5 điểm (không có điểm dưới 5 điểm)
 • Loại Không đạt yêu cầu: Có bài thi hết học phần dưới 5 điểm.

Học viên được quyền thi lại một trong hai bài thi không đạt yêu cầu vào cuối khóa học nhưng chỉ được phép thi lại một lần. Việc tổ chức thi lại được thực hiện vào vào cuối khóa học.

Nội dung khóa học kế toán trưởng

Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 10. TT 199 như sau:

1/ Khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

 • Thời gian toàn khoá: 04 tuần (kể cả thời gian thi)

a/ Phần kiến thức chung

Chuyên đề Nội dung Thời gian
Chuyên đề 1 Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước 16 giờ
Chuyên đề 2 Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN 16 giờ
Chuyên đề 3 Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước 08 giờ
Chuyên đề 4 Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN 20 giờ
Ôn tập và thi Phần I 08 giờ
Cộng Phần I 68 giờ

b/ Phần kiến thức nghiệp vụ

Chuyên đề Nội dung Thời gian
Chuyên đề 5 Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng 24 giờ
Chuyên đề 6 Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc 16 giờ
Chuyên đề 7 Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN 24 giờ
Chuyên đề 8:] Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp: 24 giờ
+ Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 16 giờ
+ Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp: 12 giờ
Ôn tập và thi Phần II 08 giờ
Cộng Phần II 124 giờ
Tổng cộng 192 giờ

2/ Khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho doanh nghiệp

 • Thời gian toàn khóa: 06 tuần (kể cả thời gian thi)

a/ Phần kiến thức chung

Chuyên đề Nội dung Thời gian
Chuyên đề 1 Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp 24 giờ
Chuyên đề 2 Quản lý tài chính doanh nghiệp 20 giờ
Chuyên đề 3 Pháp luật về thuế 24 giờ
Chuyên đề 4 Thẩm định dự án đầu tư 12 giờ
Chuyên đề 5 Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính 16 giờ
Ôn tập và thi Phần I 08 giờ
Cộng Phần I 104 giờ

b/ Phần kiến thức nghiệp vụ

Chuyên đề Nội dung Thời gian
Chuyên đề 6 Pháp luật về kế toán 16 giờ
Chuyên đề 7 Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp 16 giờ
Chuyên đề 8 Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù) 40 giờ
Chuyên đề 9 Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp 36 giờ
Chuyên đề 10 Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp 40 giờ
Chuyên đề 11 Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp 28 giờ
Ôn tập và thi Phần II: 08 giờ
Cộng Phần II: 184 giờ
Tổng cộng: 288 giờ

Đơn vị tổ chức khóa học có thể điều chỉnh nội dung, chương trình từng khoá học phù hợp với đối tượng học viên nhưng phải đầy đủ các chuyên đề và tổng số thời gian khoá học.

Khóa bồi dưỡng chứng chỉ kế toán trưởng trực tuyến

Thông báo tuyển sinh lớp học chứng chỉ kế toán trưởng

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam là một trong những đơn vị tổ phối hợp cùng đơn vị được cấp phép mở lớp đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội. Các khóa bồi dưỡng được đào tạo dưới hình thức học online, tạo điều kiện tốt nhất để học viên trên toàn quốc có thể tham gia khóa học và nhận chứng chỉ đúng thời hạn.

 • Nhà trường cam kết các khóa bồi dưỡng có đầy đủ tính pháp lý để mở khóa học Kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật.
 • Chương trình đào tạo cung cấp đầy đủ những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết để học viên hoàn thành tốt công tác ở vị trí kế toán trưởng theo chương trình do Bộ Tài chính quy định.
 • Giảng viên tham gia giảng dạy là những người có chuyên môn cao và có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề đảm bảo chất lượng kiến thức nghiệp vụ kế toán – kiểm toán – tài chính cho học viên.
 • Lịch khai giảng hàng tháng, giờ học ngoài giờ hành chính. Hỗ trợ học viên cho đến khi nhận được chứng chỉ, đội ngũ giáo viên nhiệt tình, hỗ trợ học viên trong suốt khóa học.
 • Học viên nhận chứng chỉ đúng thời hạn, chứng chỉ kế toán trưởng phôi bằng Bộ Tài chính do Học viện Tài Chính cấp.

TRƯỜNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

THÔNG BÁO MỞ LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG ONLINE

1/ Đối tượng học:

 • Người đang làm kế toán, phụ trách kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Người đang làm kế toán, phụ trách kế toán trong các Doanh nghiệp

Lưu ý:

 • Học viên cần đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp Đại học có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm hoặc tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, đúng chuyên ngành tài chính hoặc kế toán có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm.
 • Những trường hợp học viên chưa đủ các tiêu chuẩn dự học đã nêu trên nhưng vẫn có nhu cầu được bổ sung kiến thức – Nhà trường vẫn chấp nhận cho dự học cuối khóa chỉ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng.

2/ Thời gian học:

 • Từ 20:00-22:00 các ngày trong tuần
 • Hoặc 08:00-10:00 và 14:00-16:00 ngày Thứ 7 & Chủ nhật

3/ Hình thức học: Học online trên phần mềm Zoom cloud meeting

4/ Học phí chứng chỉ kế toán trưởng:

 • Khóa học Kế toán trưởng Doanh nghiệp: 2.500.000đ/01 học viên/ khóa học.
 • Khóa học Kế toán trưởng Đơn vị HCSN: 2.800.000đ/01 học viên/ khóa học.

5/ Hồ sơ đăng ký học kế toán trưởng:

 • 04 ảnh màu 3×4 cm (chụp trong vòng 6 tháng trở lại, ghi họ tên, ngày sinh phía sau ảnh);
 • 01 bản photo công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất;
 • 01 bản photo Chứng minh thư nhân dân;
 • 01 Đơn xin học có xác nhận của cơ quan;

Đề nghị cho hồ sơ và ảnh vào phong bì khổ A5 ghi tên ngoài phong bì để tránh thất lạc.

Một số câu hỏi thường gặp về chứng chỉ kế toán trưởng

1/ Không có chứng chỉ kế toán trưởng có được làm kế toán trưởng không?

Theo pháp luật tại Điều 57 Luật Kế toán quy định người làm kế toán trưởng bắt buộc phải có bằng kế toán trưởng, nếu không có sẽ không được đảm nhiệm chức vụ này.

2/ Ai có quyền cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng?

Người có quyền cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng là Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (hoặc cấp phó được Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng uỷ quyền).

2/ Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng không đúng quy định thì cơ sở đào tạo bị xử phạt thế nào? 

Cơ sở đào tạo cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng không đúng quy định của Bộ Tài chính có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

4/ Thời hạn của chứng chỉ kế toán trưởng có gia hạn được không?

Theo duy định, nếu muốn tiếp tục duy trì hiệu lực của chứng chỉ kế toán trưởng thì bạn phải tham gia kỳ thi bằng kế toán trưởng để được cấp chứng chỉ.

5/ Học chứng chỉ kế toán trưởng mất bao lâu?

 • Khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: 04 tuần (kể cả thời gian thi)
 • Khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho doanh nghiệp: 06 tuần (kể cả thời gian thi)

Với những thông tin được chia sẻ trong bài viết chắc hẳn bạn đã có cái nhìn toàn diện hơn về chứng chỉ kế toán trưởng là gì. Bạn đọc có nhu cầu đăng ký các lớp học kế toán trưởng, hãy để lại thông tin hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *