Tuyển sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp Thư viện

Câp nhật: 24/06/2024
 • Người đăng: Phong Tuyen Sinh
 • |
 • 8 lượt xem

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp Thư viện là văn bằng chứng nhận chuyên môn được cấp cho những người đã hoàn thành chương trình đào tạo về nghiệp vụ thư viện.

 • Nội dung chương trình học được quy định tại Quyết định 830/QĐ-BVHTTDL
 • Khối lượng kiến thức – Gồm 14 chuyên đề và những yêu cầu cuối khóa

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp Thư viện là gì?

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp Thư viện là văn bằng chứng nhận chuyên môn được cấp cho những người đã hoàn thành chương trình đào tạo về nghiệp vụ thư viện. Chứng chỉ này nhằm đánh giá và xác nhận năng lực, kiến thức, và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các thư viện, bao gồm:

 • Quản lý và tổ chức tài liệu: Sắp xếp, phân loại và bảo quản các tài liệu, sách, ấn phẩm.
 • Cung cấp dịch vụ thông tin: Hỗ trợ người dùng tìm kiếm và sử dụng tài liệu hiệu quả.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng phần mềm quản lý thư viện, số hóa tài liệu và duy trì cơ sở dữ liệu.
 • Phát triển và quản lý bộ sưu tập: Lựa chọn, mua sắm và duy trì các bộ sưu tập tài liệu đa dạng.
 • Hỗ trợ nghiên cứu và giáo dục: Hướng dẫn người dùng trong các hoạt động nghiên cứu và học tập.
Mẫu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp Thư viện

Đối tượng cần có bằng chức danh nghề nghiệp Thư viện

Bằng chức danh nghề nghiệp Thư viện cần thiết cho các đối tượng sau:

 • Thư viện viên giữ chức danh nghề nghiệp Thư viện viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định.
 • Thư viện viên có nhu cầu bồi dưỡng và lấy chứng chỉ để thi thăng hạng
 • Người muốn làm việc trong ngành thư viện: Bằng cấp là yêu cầu cơ bản để ứng tuyển vào các vị trí trong lĩnh vực này, giúp họ đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn và nghiệp vụ.
 • Giáo viên và cán bộ phụ trách thư viện tại các cơ sở giáo dục: Bằng cấp này giúp họ thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý và tổ chức tài liệu, hỗ trợ học sinh và giáo viên trong quá trình học tập và nghiên cứu.
 • Nhân viên quản lý thông tin tại các tổ chức và doanh nghiệp: Bằng cấp cung cấp các kỹ năng quản lý tài liệu và thông tin, hỗ trợ công việc lưu trữ và sử dụng hiệu quả các tài liệu trong công việc hàng ngày.
 • Người muốn chuyển đổi nghề nghiệp sang lĩnh vực thư viện: Bằng cấp giúp họ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả trong môi trường thư viện.

Tại sao cần có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp Thư viện

Có nhiều lý do quan trọng mà chứng chỉ chức danh nghề nghiệp Thư viện trở nên cần thiết:

 • Chứng chỉ xác nhận rằng người giữ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực thư viện.
 • Nhân viên có chứng chỉ có khả năng cung cấp dịch vụ tốt hơn, từ việc tổ chức và quản lý tài liệu đến hỗ trợ người dùng tìm kiếm và sử dụng thông tin. Đảm bảo rằng thư viện hoạt động theo các tiêu chuẩn và quy định chuyên nghiệp.
 • Chứng chỉ giúp nhân viên thư viện có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, đảm nhiệm các vị trí cao hơn và có trách nhiệm hơn. Chứng chỉ là một yêu cầu trong nhiều tổ chức để được xem xét cho các vị trí quản lý hoặc chuyên môn cao cấp.
 • Đối với những người muốn chuyển đổi sang lĩnh vực thư viện, chứng chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả trong môi trường mới.

Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Thư viện

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành Thư viện được quy định tại Quyết định 830/QĐ-BVHTTDL. Cụ thể gồm những thông tin sau:

Mục tiêu chương trình

1. Mục tiêu chung

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu của cán bộ thư viện; thực hiện tốt nhiệm vụ, thích ứng với yêu cầu phát triển của ngành và công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, người tham gia có thể:

a. Kiến thức cơ bản

 • Nắm vững chính sách, pháp luật của Đảng và của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực thư viện, phát huy tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ;
 • Trong bối cảnh phát triển công nghệ và toàn cầu hóa, phù hợp với cơ chế thị trường, cập nhật kiến ​​thức, chiến lược phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, vận dụng vào lĩnh vực hoạt động thư viện và tích cực thực hiện nâng cao năng lực toàn diện;
 • Thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ; có tác động quan trọng đến xã hội và đồng nghiệp, hướng dẫn, lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thư viện.

b. Kỹ năng cơ bản

Vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng chuyên môn đã được đào tạo vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thư viện để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với CDNN Thư viện viên theo quy định tại Thông tư 02/2022/TTLT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Thư viện.

Nội dung chương trình bồi dưỡng

Chương trình được cấu trúc theo từng phần kiến thức: từ kiến thức chung đến kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ về di sản văn hóa theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp Thư viện viên. Học viên học đủ các phần kiến thức theo quy định của chương trình sẽ được cấp chứng chỉ.

Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

Khối lượng kiến thức – Gồm 14 chuyên đề và những yêu cầu cuối khóa, bố cục thành 03 phần:

Học phần Nội dung Thời lượng
Phần I Khối kiến thức chung 04 chuyên đề, 48 tiết
Phần II Khối kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, chuyên môn 10 chuyên đề, 140 tiết
Phần III Ôn tập; tọa đàm; khảo sát thực tế; viết tiểu luận cuối khóa; khai giảng, bế giảng. 52 tiết

Thời gian bồi dưỡng: Tổng thời gian làm việc: 6 tuần x 5 ngày làm việc/tuần x 8 giờ làm việc/ngày = 240 tiết. Phân bổ thời gian:

 • Lý thuyết: 130 tiết.
 • Thảo luận, thực hành: 58 tiết.
 • Ôn tập, kiểm tra 16 tiết.
 • Tọa đàm; khảo sát thực tế; viết tiểu luận cuối: 32 tiết.
 • Công tác tổ chức lớp học (khai giảng, bế giảng): 4 tiết.

Thông tin tuyển sinh lớp Chức danh nghề nghiệp Thư viện

 • Căn cứ Thông tư 02/2022/TTLT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành Thư viện;
 • Căn cứ Quyết định 830 /QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành Thư viện;
 • Căn cứ Quyết định số 4062/QĐ-BVHTTDL về việc giao cho các cơ sở đào tạo thuộc Bộ nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức.

1 Đối tượng tuyển sinh:

 • Viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của CDNN viên chức chuyên ngành thư viện;
 • Đang giữ các CDNN thư viện viên theo quy định tại Thông tư 02/2022/TTLT-BVHTTDL nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành thư viện;
 • Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành thư viện.

2. Thời gian đào tạo: 2- 2,5 tháng 

3. Hình thức đào tạo: Lịch học online, ngoài giờ hành chính

 • 19h30 – 21h30 (Trong tuần )
 • 8h30 – 10h30 (Cuối tuần )

4. Lệ phí đào tạo: 4.000.000đ/ Học viên

5. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại Học Văn Hóa TP Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu, học viên sẽ được cấp chứng chỉ. Đây là cơ sở để xét bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo tiêu chuẩn CDNN Thư viện.

6. Hồ sơ đăng ký: 

 • Đơn xin học có dán ảnh và xác nhận của cơ quan (Theo mẫu)
 • Ảnh 3*4 (để trong phong bì, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào lưng ảnh)
 • CMND/CCCD photo công chứng
 • Bằng tốt nghiệp Đại học và 02 bảng điểm photo/dịch công chứng

Nhà trường cam kết hỗ trợ tối đa và đồng hành cùng học viên cho đến khi thi đạt chứng chỉ. Mọi thông tin cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ để được giải đáp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *