Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần thiết khi nào?

Câp nhật: 24/08/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 2118 lượt xem

Kể từ ngày 20/03/2021, quy định về chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên sẽ có những điểm mới đáng lưu ý như sau:

Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, có 03 hạng chức danh nghề nghiệp là hạng III, hạng II và hạng I dành cho giáo viên mầm non, trong đó:

+ Giáo viên mầm non hạng III yêu cầu chứng chỉ giáo viên mầm non hạng III (yêu cầu chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III).

+ Giáo viên mầm non hạng II yêu cầu chứng chỉ giáo viên mầm non hạng II.

+ Giáo viên mầm non hạng I yêu cầu chứng chỉ giáo viên mầm non hạng I

** Lưu ý, Khoản 6 Điều 10 Thông tư 01/2021 có quy định, chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III chỉ được yêu cầu đối với:

+ Giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.

+ Giáo viên mầm non hạng III cũ bổ nhiệm vào chức danh Giáo viên mầm non hạng III mới.

Tương tự, giáo viên mầm non hạng II cũ muốn được bổ nhiệm vào vị trí giáo viên mầm non hạng II mới thì cần có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên mầm non hạng II, nếu không có chứng chỉ, giáo viên mầm non hạng II cũ sẽ được bổ nhiệm vào hạng III mới.

++ Khóa bồi dưỡng chuyên viên quản lý nhà nước ở đâu uy tín Hà Nội

Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, có 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I, trong đó:

+ Giáo viên tiểu học hạng III yêu cầu chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III (yêu cầu chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III).

+ Giáo viên tiểu học hạng II yêu cầu chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng II.

giao-vien-tieu-hoc-hang-ii

+ Giáo viên tiểu học hạng I yêu cầu chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng I.

Lưu ý:

– Giáo viên tiểu học hạng IV cũ được bổ nhiệm vào hạng III mới mà không cần có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng III vì theo quy định tại Khoản 7 Điều 10 Thông tư 02/2021, chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III chỉ yêu cầu đối với giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và Giáo viên tiểu học hạng III cũ bổ nhiệm vào chức danh Giáo viên tiểu học hạng III mới.

– Giáo viên tiểu học hạng II cũ muốn được bổ nhiệm vào vị trí giáo viên tiểu học hạng II mới thì cần có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dành cho giáo viên tiểu học hạng II, nếu không có chứng chỉ, giáo viên tiểu học hạng II cũ sẽ được bổ nhiệm vào hạng III mới.

Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Theo quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, có 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I đối với giáo viên THCS, trong đó:

+ Giáo viên THCS hạng III yêu cầu chứng chỉ giáo viên THCS hạng III (yêu cầu chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng đối với giáo viên THCS mới được tuyển dụng vào giáo viên THCS hạng III).

+ Giáo viên THCS hạng II yêu cầu chứng chỉ giáo viên THCS hạng II.

chuc-danh-nghe-nghep-giao-vien-trung-hoc-co-so-hang-2

+ Giáo viên THCS hạng I yêu cầu chứng chỉ giáo viên THCS hạng I.

Lưu ý

– Giáo viên THCS hạng III cũ được bổ nhiệm vào hạng III mới mà không cần có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng III vì theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 03/2021, chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THCS hạng III chỉ yêu cầu đối với giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.

– Giáo viên THCS hạng II cũ muốn được bổ nhiệm vào vị trí giáo viên THCS hạng II mới thì cần có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dành cho giáo viên THCS hạng II, nếu không có chứng chỉ, giáo viên THCS hạng II cũ sẽ được bổ nhiệm vào hạng III mới.

– Giáo viên THCS hạng I cũ muốn được bổ nhiệm vào vị trí giáo viên THCS hạng I mới thì cần có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dành cho giáo viên THCS hạng I, nếu không có chứng chỉ, giáo viên THCS hạng I cũ sẽ được bổ nhiệm vào hạng II mới.

chuc-danh-nghe-nghep-giao-vien-trung-hoc-co-so-hang-II

Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Theo quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT, 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I đối với giáo viên THPT, trong đó:

+ Giáo viên THPT hạng III yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng III (yêu cầu chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng đối với giáo viên THPT mới được tuyển dụng vào giáo viên THPT hạng III).

+ Giáo viên THPT hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng II.

giao-vien-trung-hoc-pho-thong-hang-2

+ Giáo viên THPT hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng I.

Tương tự như yêu cầu đối với giáo viên THCS, giáo viên THPT muốn được bổ nhiệm theo hạng mới hoặc thăng hạng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu.

Form đăng ký

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY
  ++ Mở lớp quản lý nhà nước công nhận toàn quốc Hà Nội

  Thông tin liên hệ

  Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam, Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

  Hotline: 02466609628, 0961189663 (Cô Thúy), 0964488720 (Cô Mến), 0981871011 (Cô Nhung)