Mã số, tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Câp nhật: 18/06/2023
 • Người đăng: Phong Tuyen Sinh
 • |
 • 23 lượt xem

Chức danh nghề nghiệp gv tiểu học là gì? Hạng của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định như thế nào? Các chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng 2, hạng 3 còn sử dụng được không? Mời quý học viên cập nhật những thông tin mới nhất qua bài viết dưới đây.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì?

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học là tên gọi thể hiện năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì?

Mã số hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Theo quy định cũ tại Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV – Thông tư liên tịch quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, hạng CDNN giáo viên tiểu học bao gồm:

 • Giáo viên tiểu học hạng 2 – Mã V.07.03.07
 • Giáo viên tiểu học hạng 3 – Mã V.07.03.08
 • Giáo viên tiểu học hạng 4 – Mã V.07.03.09

Tuy nhiên, trong năm 2021 đã có sự thay đổi về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT. Cụ thể, thông tư này đã thay thế cho Thông tư 21/2015 và phân hạng lại CDNN giáo viên tiểu học như sau:

 • CDNN giáo viên tiểu học hạng III (Mã V.07.03.29): Là hạng CDNN thấp nhất của giáo viên tiểu học. Hạng chức danh này được áp dụng bảng lương viên chức loại A1 với hệ số lương từ 2,34 đến 4,98;
 • CDNN giáo viên tiểu học hạng II (Mã V.07.03.28): Là hạng chức danh được thăng hạng từ hạng III. Hạng chức danh này được áp dụng bảng lương viên chức loại A2 nhóm A2.1 với hệ số lương từ 4,00 đến 6,38;
 • CDNN giáo viên tiểu học hạng I – (Mã V.07.03.27): Là hạng cao nhất được thăng hạng lên từ hạng II. Hạng chức danh này được áp dụng bảng lương viên chức loại A2 nhóm A2.2 với hệ số lương từ 4,40 đến 6,78.

Theo đó, chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học không còn hạng 4 nữa. Việc tuyển dụng giáo viên hiện nay sẽ không còn xếp vào hạng 4 (Mã V.07.03.09) mà thay vào hạng 3 (Mã V.07.03.29). Với những giáo viên đang giữ hạng 4 đang công tác làm việc trước ngày thông tư mới có hiệu lực thì sẽ được bổ nhiệm vào hạng 3 (Mã V.07.03.29).

Quy định thăng hạng chức danh nghề nghiệp tiểu học

Theo cập nhật mới nhất năm 2023, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT đã được ban hành và sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về điều kiện dự thi/ xét thăng hạng CDNN giáo viên tiểu học trong Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT. Cụ thể:

 • Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ CDNN giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không bao gồm thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi/ xét thăng hạng.
 • Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27) phải có thời gian giữ CDNN giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi/ xét thăng hạng.
Quy định thăng hạng chức danh nghề nghiệp tiểu học

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Thông tư 02/2021 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT. Cụ thể, quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3, 2, 1 về đạo đức nghề nghiệp đã được bãi bỏ và chỉ sử dụng quy định đạo đức nghề nghiệp chung cho tất cả các hạng giáo viên mầm non. Cụ thể như sau:

 1. Tuân thủ các nguyên tắc, chính sách của Đảng, pháp luật quốc gia, các quy định và quy định của sở và địa phương liên quan đến giáo dục cơ bản.
 2. Thường xuyên thực hiện việc tu dưỡng đạo đức nhà giáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, là tấm gương cho học sinh noi theo.
 3. Đối xử thương yêu, công bằng, tôn trọng học sinh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
 4. Chấp hành nghiêm túc các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ chung của viên chức và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tiểu học

Theo thông tin sửa đổi từ Thông tư 08/2023, quy định giáo viên tiểu học phải cho chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng được bãi bỏ. Thay vào đó chỉ sử dụng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học chung cho cả 3 hạng. 

Ngoài ra, TT 08/2023 cũng không yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I không phải có bằng thạc sĩ. Đối chiếu giữa 2 thông tư, có thể thấy cả 3 hạng giáo viên tiểu học đều có chung điều kiện về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

 • Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành;

 • Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
Tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tiểu học

Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp tiểu học

Đối với giáo viên tiểu học hạng 3

 • Nắm vững chủ trương, nguyên tắc, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục tiểu học, các quy định, yêu cầu của ngành, địa phương đối với giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ được giao;
 • Đảm bảo chất lượng dạy học và giáo dục theo chương trình giáo dục và kế hoạch giáo dục của nhà trường;
 • Vận dụng kiến ​​thức sư phạm và tâm lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh;
 • Có khả năng vận dụng các phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh;
 • Khả năng phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao kết quả giáo dục học sinh;
 • Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, phát triển năng lực cá nhân; biết vận dụng kết quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học vào thực tiễn giảng dạy và giáo dục; hướng dẫn học sinh tự làm đồ dùng dạy học;
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu công việc;

Đối với giáo viên tiểu học hạng 2

 • Nắm vững các nguyên tắc, chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật, quy định của ngành, địa phương và yêu cầu đối với giáo dục cơ sở, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao;
 • Thực hiện có hiệu quả chương trình, chương trình giáo dục; chủ động, linh hoạt điều chỉnh chương trình dạy học cho phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương;
 • Có khả năng vận dụng linh hoạt, hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng, cập nhật kịp thời những yêu cầu đối mới những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá) và chất lượng, hiệu quả giáo dục của cá nhân học sinh;
 • Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh;
 • Có khả năng ứng dụng kết quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học vào thực tiễn giảng dạy và giáo dục; có năng lực đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp đưa ra kết quả giảng dạy ứng dụng và nghiên cứu khoa học cấp trường;
 • Có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: tham gia phản biện, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực hiện các chuyên đề dạy học;
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu công việc;
 • Được công nhận danh hiệu chiến thi đua cấp cơ sở hoặc đạt danh hiệu, giấy khen cấp huyện hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp trường, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

Đối với giáo viên tiểu học hạng 1

 • Chủ động thực hiện và công khai, vận động, hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện đường lối, nguyên tắc, chính sách, pháp luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, yêu cầu của các ngành, địa phương về giáo dục; giáo dục cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
 • Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh, trường, địa phương; hỗ trợ đồng nghiệp trong dạy học và thực hiện chương trình giáo dục;
 • Chủ động chia sẻ kinh nghiệm, dìu dắt, hỗ trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh;
 • Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm sản phẩm dạy học ứng dụng, nghiên cứu khoa học cấp huyện;
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu công việc;
 • Được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong HCM giỏi từ cấp huyện trở lên;

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học học ở đâu?

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp gv tiểu học được cấp cho học viên đã tham gia các khóa bồi dưỡng CDNN giáo viên tiểu học theo hạng và đạt yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Hiện cả nước đang có 49 trường nằm trong danh sách các trường được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Học viên nên tham khảo thông tin tuyển sinh cụ thể của từng trường để nắm được những thông tin về học phí, lịch học. Các khóa bồi dưỡng của các trường đều xây dựng theo chương trình khung sẵn và tuân thủ quy chế tổ chức, cấp chứng chỉ của Bộ.

Mục tiêu bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Mục tiêu bồi dưỡng CDNN giáo viên tiểu học là giúp học viên nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học, đáp ứng tiêu chuẩn CDNN giáo viên tiểu học. Cụ thể:

 • Nắm vững các nguyên tắc, chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật, các quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục cơ bản; tích cực thực hiện các nguyên tắc của Đảng, quy định về giáo dục của Nhà nước đối với giáo dục phổ thông, đặc biệt là giáo dục tiểu học vào thực tiễn công việc của bản thân. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học;
 • Vận dụng linh hoạt để hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng kiến ​​thức giáo dục lứa tuổi, tâm sinh lý vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học.
 • Tích cực hợp tác với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và mọi thành phần xã hội để nâng cao hiệu quả giáo dục tiểu học;
 • Thường xuyên vận dụng và có năng lực đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm sáng kiến ​​kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học dạy học ứng dụng.
Mục tiêu bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Chương trình học chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Học viên có thể đăng ký một trong số các chương trình bồi dưỡng CDNN theo hạng giáo viên tiểu học để được nhận chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Cụ thể, chương trình khung được quy định như sau:

Sau đây đây là chương trình khung bồi dưỡng CDNN gv tiểu học hạng 2, mời học viên tham khảo:

STT

Nội dung

Số tiết
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung Tổng
1 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 60
2 Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông (GDPT) Việt Nam 12
3 Xu hướng đổi mới quản lí GDPT và quản trị nhà trường tiểu học 12
4 Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học 12
Ôn tập và kiểm tra phần I 16
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp của chức danh giáo viên tiểu học hạng II 8
5 Quản lí hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học 132
6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II 20
7 Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường tiểu học 20
8 Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học 20
9 Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm (KHSP) ứng dụng ở trường tiểu học 24
10 Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế 20
Ôn tập và kiểm tra phần II 20
III Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 8
1 Tìm hiểu thực tế thực tế 44
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 24
3 Viết thu hoạch 4
Khai giảng, bế giảng 16
Tổng cộng: 240

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam là một trong những cơ sở đào tạo CDNN giáo viên tiểu học cho học viên toàn quốc. Nhà trường hiện là một trong những đơn vị triển khai các khóa đào tạo CDNN quy mô lớn thông qua phương thức học trực tuyến linh hoạt.

Có đội ngũ giảng viên chất lượng cao, nhiều năm kinh nghiệm đào tạo các khóa đào tạo ngắn hạn. Học viên sẽ được tương tác trực tiếp với giảng viên và hỗ trợ tạo điều kiện thi và lấy chứng chỉ CDNN trong thời gian sớm nhất. ong quá trình đào tạo và tuyển sinh nhiều năm qua, nhà trường luôn cam kết đào tạo theo cơ chế chung của Bộ, đã đào tạo hàng nghìn học viên đạt các chứng chỉ đạt chuẩn theo quy định.

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

Thông báo tuyển sinh khóa chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

1.Đối tượng: 

 • Các cán bộ, giáo viên tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập. 
 • Giáo viên tiểu học có mong muốn giữ hạng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2.Thời gian khai giảng: Trưởng tuyển sinh mở lớp theo tháng, số lượng khóa đào tạo phù thuộc và lượng học viên đăng ký.

3.Thời gian học:

 • Học ngoài giờ hành chính với các ngày trong tuần từ T2-T6
 • Học cả ngày với ngày cuối tuần (T7, CN)
 • Lịch học tập trung sẽ được triển khai trong thời gian nghỉ hè của học sinh.

4.Hình thức học: Học trực tuyến tương tác trực tiếp với giảng viên qua Zoom, GG meet. 5.Hồ sơ đăng ký 

 • Đơn đăng ký (theo mẫu).
 • 02 ảnh 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).
 • Bằng cao nhất (Công chứng).
 • Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (Công chứng).

Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin mới nhất về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Mọi thắc mắc về lệ phí đào tạo, thời khóa biểu… vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 20A, Ngõ 9 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *