Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Câp nhật: 24/06/2023
 • Người đăng: Phong Tuyen Sinh
 • |
 • 43 lượt xem

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT có những hạng nào? Điều kiện thăng hạng theo quy định mới nhất ra sao? Cùng theo dõi bài viết sau đây để cập nhật những thông tin mới nhất về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT là gì?

Chức danh nghề nghiệp THPT là trình độ, nghiệp vụ, chuyên môn của giáo viên THPT, là căn cứ để thực hiện trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý tại các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập.

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THPT, giáo viên sẽ nhận được chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, chứng minh năng lực, trình độ và nghiệp vụ chuyên môn đủ điều kiện cho lĩnh vực nghề nghiệp.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT là gì?

Phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Quy định về hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT được quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT. Mỗi hạng chức danh nghề nghiệp sẽ có những tiêu chuẩn, nhiệm vụ khác nhau. Cụ thể, chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT được chia thành những hạng sau:

Phân hạng Mã số hạng Phân nhóm Hệ số lương
Giáo viên THPT hạng 3 V.07.01.15 Viên chức loại A1 4.0 – 4.98
Giáo viên THPT hạng 2 V.07.01.14 Viên chức loại A2.2 4,40 – 6,78
Giáo viên THPT hạng 1 V.07.01.13 Viên chức loại A2.1 4.4 – 6.78

Điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Theo cập nhật mới nhất 2023, tại Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT – Bộ GD&ĐT đã sửa đổi và bổ sung một số quy định mới về điều kiện dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp gv THPT được quy định tại Thông tư 04/ 2021/TT-BGDĐT. Cụ thể như sau:

 • Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN giáo viên THPT hạng II (mã số V.07.05.14) phải có thời gian giữ CDNN giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không bao gồm thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi/ xét thăng hạng.
 • Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên trung học phổ thông hạng I (mã số V.07.05.13) phải có thời gian giữ CDNN giáo viên THPT hạng II (mã số V.07.05.14) hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi/ xét thăng hạng.
Điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Tiêu chuẩn CDNN giáo viên THPT được quy định tại Thông tư 04/2021 được sửa đổi, bổ sung tại TT 08/2023. Cụ thể, quy định về đạo đức nghề nghiệp giáo THPT hạng 3, 2, 1 đã được bãi bỏ và chỉ sử dụng quy định đạo đức nghề nghiệp chung cho tất cả các hạng giáo viên THPT. Cụ thể như sau:

 1. Chấp hành nguyên tắc, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và địa phương về giáo dục trung học phổ thông.
 2. Thường xuyên rèn luyện đạo đức nhà giáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, là tấm gương cho học sinh noi theo.
 3. Quan tâm, đối xử công bằng, tôn trọng học sinh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
 4. Thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ chung của viên chức và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng giáo viên THPT

Theo sửa đổi từ TT 08/2023, quy định giáo viên THPT phải cho chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo từng hạng được bãi bỏ. Thay vào đó chỉ sử dụng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT chung cho cả 3 hạng. Do đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên THPT theo những quy định mới nhất như sau:

Giáo THPT hạng 1

 • Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THPT hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên;
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT.

Giáo THPT hạng 2, 3

 • Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THPT.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành;

 • Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THPT.
Tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng giáo viên THPT

Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ giáo viên THPT

Giáo THPT hạng 1

 • Tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện đường lối, nguyên tắc, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương và yêu cầu giáo dục của Trung ương.
 • Có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác lập kế hoạch, giáo dục; Vận dụng các phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; Thực hiện có hiệu quả công tác phụ đạo, hỗ trợ học sinh trong các hoạt động dạy học, giáo dục;
 • Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học dạy học ứng dụng; hướng dẫn, đánh giá thành tích khoa học và công nghệ của học sinh trung học cấp tỉnh trở lên;
 • Có khả năng kèm cặp, hỗ trợ đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm phát triển cá nhân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;
 • Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong việc sử dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh;
 • Vận dụng, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh, CTXH trường học và lồng ghép các biện pháp này vào các hoạt động dạy học, giáo dục;
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu công việc;
 • Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ ban/ ngành/ tỉnh trở lên; hoặc có bằng khen từ cấp tỉnh; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp tỉnh;

Giáo THPT hạng 2

 • Nắm vững các nguyên tắc, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục trung học phổ thông, pháp luật, quy định của ngành, địa phương và yêu cầu về giáo dục trung học phổ thông, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ;
 • Có khả năng điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương;
 • Có khả năng nghiên cứu, cập nhật kịp thời những yêu cầu mới về kiến ​​thức chuyên môn; vận dụng sáng tạo, phù hợp các hình thức, phương pháp, lựa chọn nội dung học tập và trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn;
 • Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học dạy học ứng dụng; đánh giá thành tích nghiên cứu khoa học công nghệ của học sinh trung học trên cấp trường;
 • Biết vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh;
 • Sử dụng có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng dẫn việc làm và công tác xã hội học đường phù hợp với các đối tượng học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục;
 • Có khả năng ứng dụng CNTT trong hoạt động nghề nghiệp; Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu công việc;
 • Được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên;

Giáo THPT hạng 3

 • Nắm vững chủ trương, nguyên tắc, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục trung học phổ thông, những quy định, yêu cầu của các ngành, các địa phương về giáo dục trung học phổ thông và triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ;
 • Biết cách lập kế hoạch dạy học và thiết lập một số bài học tích hợp kiến ​​thức liên môn; Tiếp cận với các phương pháp dạy học hiện đại, công nghệ dạy học, tích hợp các mô hình dạy học mới;
 • Biết phát triển và sử dụng hiệu quả thiết bị công nghệ, thiết bị dạy học, học liệu trong dạy học, giáo dục và quản lý học sinh;
 • Có khả năng phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; tư vấn tâm lý, hướng dẫn việc làm, phát hiện năng khiếu, học sinh năng khiếu; hỗ trợ học sinh giáo dục kỹ năng sống; tổ chức các hoạt động hướng nghiệp việc làm và trải nghiệm khởi nghiệp cho học sinh trung học phổ thông;
 • Có khả năng dạy học qua Internet, TV theo chương trình bộ môn;
 • Sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;
 • Biết vận dụng các biện pháp thực nghiệm, các kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục vào dạy học, giáo dục học sinh cấp trung học hoặc thực hành làm đồ dùng, thiết bị dạy học;
 • Có khả năng hướng dẫn học sinh trung học nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường;
 • Có khả năng tự học và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của mình;
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu công việc;
Tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng giáo viên THPT

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT học ở đâu?

Theo những cập nhật mới nhất tại Thông tư 08/2023, hiện vẫn chưa có thông báo gì thêm từ Bộ Giáo dục về các chương trình đào tạo liên quan. Do đó, học viên có thể đăng ký các khóa bồi dưỡng CDNN theo từng hạng tại 49 trường nằm trong danh sách các trường được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Các đơn vị này hiện vẫn thực hiện đào tạo chương trình CDNN giáo viên THPT theo từng hạng. Tuy nhiên, với sửa đổi từ thông tư mới, học viên sẽ được nhận chứng chỉ Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT.

Mục tiêu bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Mục đích của khóa bồi dưỡng nhằm cung cấp và cập nhật kiến ​​thức, kỹ năng chuyên môn cho giáo viên THPT. Ngoài ra, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT. Cụ thể:

 • Học viên có đủ hiểu biết về kiến ​​thức lý luận về quản lý hành chính nhà nước;
 • Nắm vững và vận dụng các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là giáo dục phổ thông, nhất là giáo dục trung học phổ thông để vận dụng vào thực tiễn giảng dạy và giáo dục học sinh;
 • Thực hiện nhiệm vụ có tính chuyên nghiệp (quán xuyến, thành thạo và chuẩn mực) theo vị trí chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từng hạng làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục trong các trường THPT;
 • Vận dụng nhuần nhuyễn kiến ​​thức chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT.
Mục tiêu bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Mỗi chương trình học chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT sẽ được xây dựng theo chương trình khung đi kèm các Quyết định của Bộ GD&ĐT. Cụ thể:

Cả 3 chương trình đều được chia thành 3 phần chính, mỗi chương trình được thiết kế gồm 240 tiết học. Dưới đây là chương trình khung bồi dưỡng CDNN gv THPT hạng 2, mời học viên tham khảo:

TT Nội dung Tổng
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60
1 Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước 12
2 Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo 12
3 Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 12
4 Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trong trường THPT 16
Ôn tập và kiểm tra phần I 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132
5 Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THPT 20
6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II 20
7 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT 20
8 Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT 24
9 Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THPT 20
10 Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THPT 20
Ôn tập và kiểm tra phần II 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44
1 Tìm hiểu thực tế 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4
3 Viết thu hoạch 16
Khai giảng, bế giảng 4
Tổng cộng: 240

Tuyển sinh lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam là một trong những cơ sở đào tạo CDNN giáo viên THPT đáp ứng nhu cầu học viên toàn quốc. Nhà trường hiện là một trong những đơn vị triển khai đào tạo thông qua phương thức học trực tuyến linh hoạt.

Sở hữu đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo các chương trình CDNN cho giáo viên các cấp. Học viên sẽ được tương tác với giảng viên và hỗ trợ thi, nhận chứng chỉ CDNN trong thời hạn nhanh nhất. Trong nhiều năm thực hiện công tác đào tạo và tuyển sinh, nhà trường luôn cam kết  thực hiện đào tạo theo cơ chế chung của Bộ. Hỗ trợ hàng ngàn học viên đạt các chứng chỉ CDNN chuẩn theo quy định.

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

Thông báo tuyển sinh khóa chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

1.Đối tượng: 

 • Các cán bộ, giáo viên THPT trong các cơ sở giáo dục công lập.
 • Giáo viên THPT có mong muốn giữ hạng, thăng hạng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2.Thời gian khai giảng: Mở lớp liên tục theo tháng, số lượng lớp phụ thuộc vào lượng học viên đăng ký.

3.Thời gian học:

 • Học ngoài giờ hành chính (Các ngày trong tuần T2-T6)
 • Học cả ngày (Các ngày cuối tuần T7 – CN)
 • Lịch học tập trung trong thời gian nghỉ hè của học sinh.

4.Hình thức học: Học trực tuyến qua Zoom, GG meet.

5.Hồ sơ đăng ký :

 • Đơn đăng ký (theo mẫu).
 • 02 ảnh 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).
 • Bằng cao nhất (Công chứng).
 • Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (Công chứng).

Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin mới nhất về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT. Mọi thông tin cần giải đáp về lệ phí, lịch đào tạo… Học viên vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 20A, Ngõ 9 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *