Tiêu chuẩn, mã số hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Câp nhật: 18/06/2023
 • Người đăng: Phong Tuyen Sinh
 • |
 • 94 lượt xem

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS được chia thành mấy hạng? Các quy định thăng hạng, tiêu chuẩn chức danh giáo viên THCS có gì thay đổi không? Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THCS hạng 2, hạng 3 còn sử dụng được không? Mời học viên theo dõi nội dung bài viết để cập nhật những thông tin mới nhất.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS là gì?

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS là tên gọi thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên THCS trong công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS là gì?

Hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS gồm những gì?

Thông tư chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS – Thông tư 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV là văn bản quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN giáo viên THCS đã được thay đổi và bổ sung tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT. Theo đó, thông tư mới của bộ đã thay đổi mã số hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS như sau:

 • Giáo viên THCS hạng 1 (Mã số V.07.04.30): Là hạng cao nhất được xét thăng hạng từ gv THCS hạng 2. Hạng này được áp dụng bảng lương viên chức loại A2, nhóm A2.1 với hệ số lương từ 4,4 đến 6,78.
 • Giáo viên THCS hạng 2 (Mã số V.07.04.31): Là hạng được xét thăng hạng từ gv THCS hạng 3. Hạng này được áp dụng bảng lương viên chức loại A2 nhóm A2.2 với hệ số lương từ 4,00 đến 6,38;
 • Giáo viên THCS hạng 3 (Mã số V.07.04.32): Là hạng thấp nhất trong quy định chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS. Hạng này được áp dụng bảng lương viên chức loại A1 với hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

Việc xếp lương viên chức giáo viên THCS được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1. Thông tư 02/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Thông tư này hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại viên chức và theo quy định hiện hành.

Cập nhật quy định, điều kiện thăng hạng giáo viên THCS

Tại Điều 3. Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT đã sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan tới viên dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THCS trong Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT. Cụ thể:

 • Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã V.07.04.31) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp gv THCS III (mã V.07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 09 năm trở lên (không bao gồm thời gian tập sự) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi/ xét thăng hạng.
 • Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên thcs hạng I (mã số V.07.04.30) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng 2 (mã V.07.04.31) hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi/ xét thăng hạng.
Cập nhật quy định, điều kiện thăng hạng giáo viên THCS

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Cũng tại Thông tư 08/2323, quy định về tiêu chuẩn đạo đức cho từng hạng giáo viên đã được bãi bỏ, thay vào đó chỉ dùng một bộ tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên THPT.

Cụ thể, tại Điều 3. Thông tư 08/2023 –  Bổ sung Điều 2a sau Điều 2. Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT như sau:

Điều 2a. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

 1. Chấp hành nguyên tắc, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương về giáo dục trung học cơ sở.
 2. Thường xuyên thực hiện việc tu dưỡng đạo đức nhà giáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, là tấm gương cho học sinh noi theo.
 3. Đối xử thương yêu, công bằng, tôn trọng học sinh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
 4. Chấp hành nghiêm túc các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ chung của viên chức và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng các hạng của giáo viên THCS

Theo quy định sửa đổi từ thông tư 08/2023, bỏ quy định giáo viên THCS phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo hạng. Thay vào đó chỉ quy định chung đối với các hạng giáo viên. Do đó, cả 3 hạng giáo viên THCS đều có chung một điều kiện về trình độ bồi dưỡng là:

 • Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ NVSP dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành;

 • Có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở.
Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng các hạng của giáo viên THCS

Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ giáo viên THCS

Các tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ giáo viên THCS cũng có một số sửa đổi tại Thông tư 08/2023. Cụ thể như sau:

Giáo viên THCS hạng 3

 • Nắm vững chủ trương, nguyên tắc, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, các quy định, yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục THCS và triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ;
 • Nắm vững kiến ​​thức môn học được phân công giảng dạy; có khả năng xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục theo định hướng bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của học sinh;
 • Có khả năng sử dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, tích cực tham gia các hoạt động của học sinh;
 • Sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;
 • Có khả năng tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh; lồng ghép hoạt động tư vấn tâm lý, hướng nghiệp vào các hoạt động dạy học, giáo dục;
 • Thiết lập quan hệ đối tác với cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động hướng dẫn, giáo dục;
 • Xây dựng và triển khai các chương trình học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Khả năng ứng dụng CNTT trong hoạt động nghề nghiệp; khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của công việc.

Giáo viên THCS hạng 2

 • Nắm vững các nguyên tắc, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục trung học cơ sở, pháp luật, các quy định của ngành, địa phương và yêu cầu về giáo dục trung học cơ sở, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ;
 • Có khả năng điều chỉnh linh hoạt các chương trình giảng dạy và giáo dục phù hợp với bối cảnh của nhà trường và địa phương;
 • Chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng linh hoạt, hiệu quả các phương pháp, công nghệ sư phạm, giáo dục phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương nhằm thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông.
 • Chủ động cập nhật và vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh trong việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;
 • Sử dụng có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng dẫn việc làm phù hợp với các đối tượng học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục;
 • Trong việc thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục, tích cực thiết lập mối quan hệ hợp tác lành mạnh, tin cậy với cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan;
 • Chủ động nghiên cứu, có năng lực cập nhật kịp thời các yêu cầu mới về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng vận dụng sáng tạo, phù hợp, hiệu quả các hình thức để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Có khả năng ứng dụng CNTT tin trong hoạt động nghề nghiệp; Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu công việc;
 • Được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; hoặc đã đạt danh hiệu, giấy chứng nhận danh hiệu cấp huyện; hoặc đã được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp trường, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

Giáo viên THCS hạng 1

 • Chủ động triển khai thực hiện và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện các nguyên tắc, chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật, các quy định của ngành, địa phương về giáo dục THCS vào nhiệm vụ được giao;
 • Có khả năng triển khai và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng sáng kiến ​​kinh nghiệm theo chủ đề liên môn;
 • Có khả năng triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp áp dụng các phương pháp, công nghệ dạy học, giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, phát triển theo hướng bồi dưỡng phẩm chất, năng lực học sinh;
 • Vận dụng, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các hình thức kiểm tra, phương pháp đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;
 • Vận dụng, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng dẫn việc làm cho học sinh, lồng ghép các biện pháp đó vào các hoạt động dạy học, giáo dục;
 • Có khả năng đề xuất với nhà trường các biện pháp nhằm tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục học sinh;
 • Có khả năng cố vấn, hỗ trợ đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm để phát triển nghề nghiệp;
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu công việc;
 • Được công nhận danh hiệu Chiến sỹ chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giáo viên chủ nhiệm giỏi, Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

Học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS ở đâu?

Theo những thay đổi mới nhất về việc chỉ sử dụng một chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS… Bộ GD&ĐT vẫn chưa có thông báo thay đổi thêm về những thông tin liên quan. Do đó học viên vẫn có thể đăng ký khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tại 49 trường đại học, cao đẳng được Bộ cấp phép. 

Các đơn vị này hiện vẫn đang đào tạo các chương trình bồi dưỡng NVSP cho giáo viên THCS theo từng hạng chức danh. Tuy nhiên sau khi hoàn thành chương trình học, học viên sẽ được nhận chứng chỉ theo quy định mới. Học viên sẽ chỉ cần học và thi một lần duy nhất là có thể sử dụng chứng chỉ trong các kỳ thi nâng hạng CDNN.

Mục tiêu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp gv THCS

Chương trình bồi dưỡng CDNN giáo viên THCS được xây dựng nhằm cung cấp và cập nhật các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp giúp học viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng chuẩn CDNN giáo viên. Cụ thể mục tiêu bồi dưỡng CDNN giáo viên THCS như sau:

 • Nắm vững những vấn đề cơ bản về hệ thống tổ chức hành chính nhà nước và hệ thống giáo dục Việt Nam;
 • Nắm vững và vận dụng đường lối chiến lược, chính sách, pháp luật của đất nước, nhất là lĩnh vực giáo dục phổ thông vào quá trình thực hiện nhiệm vụ;
 • Cập nhật các ý kiến ​​về đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh, chính sách, quy định hiện hành về phát triển giáo dục trung học cơ sở; cập nhật những kiến ​​thức cơ bản về lý luận dạy học nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp;
 • Tích cực vận dụng và trau dồi các kỹ năng cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và các nhiệm vụ khác của giáo viên trung học cơ sở.
 • Nhận thức đúng về vai trò, định hướng, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở, từ đó chủ động, tự tin phát triển bản thân phù hợp với yêu cầu đổi chương trình giáo dục phổ thông.
Mục tiêu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp gv THCS

Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Từ những thay đổi mới nhất tại Thông tư 08/2023 mà chúng tôi đã cập nhật ở phần nội dung trên.Học viên có thể đăng ký học một trong số các chương trình bồi dưỡng CDNN theo hạng để được nhận chứng chỉ chức danh nghề nghiệp THCS. Cụ thể, mỗi chương trình học sẽ được xây dựng theo chương trình khung đi kèm các Quyết định của Bộ GD&ĐT:

Cả 3 chương trình khung đều được chia thành 3 phần chính, mỗi chương trình được thiết kế gồm 240 tiết học bao gồm:

 1. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước, các kỹ năng chung (4 chuyên đề);
 2. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành, đạo đức nghề nghiệp (6 chuyên đề);
 3. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch cuối khóa.

Dưới đây là chương trình khung bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp gv THCS hạng 2, mời học viên tham khảo:

TT

Nội dung

Số tiết
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60
1 Chuyên đề 1. Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước 12
2 Chuyên đề 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo 12
3 Chuyên đề 3. Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN 12
4 Chuyên đề 4. Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường THCS 16
Ôn tập và kiểm tra phần I 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132
5 Chuyên đề 5. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THCS 20
6 Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II 20
7 Chuyên đề 7. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS 20
8 Chuyên đề 8. Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS 24
9 Chuyên đề 9. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THCS 20
10 Chuyên đề 10 . Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THCS 20
Ôn tập và kiểm tra phần II 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44
1 Tìm hiểu thực tế 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4
3 Viết thu hoạch 16
Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ 4
Tổng cộng: 240

Tuyển sinh lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam là một trong những đơn vị bồi dưỡng chuẩn CDNN cho giáo viên THCS cho học viên toàn quốc. Trường hiện đang là một trong những đơn vị triển khai các khóa bồi dưỡng CDNN với quy mô lớn, đào tạo qua hình thức học trực tuyến linh hoạt.

Sở hữu đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo các khóa bồi dưỡng ngắn hạn. Học viên sẽ được hướng dẫn nhiệt tình để tạo điều kiện sở hữu chứng chỉ CDNN trong thời gian sớm nhất. Trong nhiều năm thực hiện tuyển sinh đào tạo, nhà trường luôn cam kết thực hiện đào tạo theo đúng cơ chế chung của Bộ, hỗ trợ hàng ngàn học viên có chứng chỉ chuẩn theo quy định.

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

Thông báo tuyển sinh khóa chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

1.Đối tượng: 

 • Các cán bộ, giáo viên THCS trong các cơ sở giáo dục công lập. 
 • Giáo viên THCS có mong muốn giữ hạng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 • Học viên có nguyện vọng được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của mình để chuyển ngạch.

2.Thời gian khai giảng: Trưởng tuyển sinh mở lớp theo tháng, số lượng khóa đào tạo phù thuộc và lượng học viên đăng ký.

3.Thời gian học:

 • Học ngoài giờ hành chính – Với các ngày trong tuần từ T2-T6
 • Học cả ngày (Từ sáng – Chiều) – Với ngày cuối tuần (T7, CN)
 • Lịch học tập trung sẽ được triển khai khi tới thời gian nghỉ hè của học sinh.

4.Hình thức học: Học trực tuyến tương tác trực tiếp với giảng viên qua Zoom, GG meet. 5.Hồ sơ đăng ký 

 • Đơn đăng ký (theo mẫu).
 • 02 ảnh 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).
 • Bằng cao nhất (Công chứng).
 • Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (Công chứng).

Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin mới nhất về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS. Mọi thắc mắc về lịch học, lệ phí đào tạo… vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 20A, Ngõ 9 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *