Quy định bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 3,2,1 giáo viên

Câp nhật: 03/11/2023
 • Người đăng: admin
 • |
 • 2164 lượt xem

Các chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 3, 2, 1 có còn được cấp và sử dụng cho giáo viên không? Những thông tin mới nhất về các quy định cắt giảm, bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên sẽ được chúng tôi cập nhật qua bài viết dưới đây.

Bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 3, 2, 1

Nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, bất cập trong công tác đào tạo, cấp chứng chỉ cho đối tượng công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã đề xuất giảm yêu cầu về chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và tích hợp các chương trình đào tạo có nội dung tương tự ở cùng nhóm ngạch, CDNN viên chức để tăng cường đào tạo theo yêu cầu vị trí việc làm.

Các quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập được Bộ GD&ĐT quy định tại các thông tư: Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT; 02/2021/TT-BGDĐT; 03/2021/TT-BGDĐT; 04/2021/TT-BGDĐT – Theo đó, giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng CDNN theo từng hạng, tương ứng với cấp học đang giảng dạy.

Tới 30/5/2023, Bộ GD&ĐT đã ban hành thêm Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của chùm Thông tư trên. Cụ thể:

Sửa đổi điểm b,khoản 3, Điều 3 và điểm b, khoản 3, Điều 4, và điểm b, khoản 3, Điều 5 TT 01/2021 như sau:

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non.

Sửa đổi điểm b, khoản 3, Điều 3 và điểm b, khoản 3, Điều 4 và điểm b, khoản 3, Điều 5 TT 02/2021 như sau:

 • b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên tiểu học.

Sửa đổi điểm b, khoản, 3 Điều 3 và điểm b, khoản 3, Điều 4 và điểm b, khoản 3, Điều 5 TT 03/2921 như sau:

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THCS.

Sửa đổi điểm b, khoản 3, Điều 3 và điểm b, khoản 3, Điều 4 và điểm b, khoản 3, Điều 5 TT 04/2021 như sau:

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THPT.

Như vậy, Khi thực hiện bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông chỉ yêu cầu 01 chứng chỉ CDNN chung đối với các hạng giáo viên: Mỗi cấp học chỉ có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN.

Mhứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 3 cũ

Cắt giảm giảm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp khi bổ nhiệm, thăng hạng

Cũng theo TT 08/2023, giáo viên đã có một trong những chứng chỉ CDNN theo hạng của cấp học đang giảng dạy cấp trước ngày 30/06/2023 thì được xác định là đã đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ. Giáo viên được sử dụng chứng chỉ này để tham dự kỳ thi xét thăng hạng CDNN mà không phải học chương trình bồi dưỡng CDNN tương ứng với từng cấp học.

Cụ thể:

Trường hợp giáo viên đã có một trong các chứng chỉ CDNN dưới đây trước ngày 30/06/2022 được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên tương ứng với từng cấp học:

  • Giáo viên mầm non đã có một trong các chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 2, 3, 4 giáo viên mầm non.
  • Giáo viên tiểu học đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng 2, 2, 1 giáo viên tiểu học.
  • Giáo viên THCS đã có một trong các chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 3, 2, 1 giáo viên THCS.
  • Giáo viên THPT đã có một trong các chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 3, 2, 1 giáo viên THPT.

Việc cắt giảm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp khi bổ nhiệm được quy định tại Điều 5. TT 08/2023:

 • Khi bổ nhiệm hoặc chuyển xếp CDNN giáo viên tương ứng theo quy định tại chùm thông tư 01-04 và khi chuyển CDNN thì không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ CDNN.
 • Chỉ giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự.

Cụ thể:

  • Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ CDNN theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được tuyển dụng.
  • Các trường hợp còn dưới 01 năm thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ CDNN tương ứng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày này có hiệu lực thi hành.
  • Trường hợp giáo viên chưa được bổ nhiệm CDNN đúng với cấp học đang giảng dạy hoặc thay đổi vị trí việc làm mà CDNN đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 30 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Trên đây là toàn bộ những thông tin mới nhất về việc cắt giảm, bãi bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các cấp. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan, minh bạch nhất về những thay đổi xung quanh các chứng chỉ CDNN cho giáo viên. Nếu còn thắc mắc cần được giải đáp, bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *