BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II

Câp nhật: 28/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 256 lượt xem
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập (GDMN), đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non (GVMN) hạng II hoặc đang giữ chức danh nghề nghiệp GVMN hạng III hoặc tương đương từ đủ 3 năm trở lên, chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng II.
II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
1. Mục tiêu chung
Học viên được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng II.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non;
b) Biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng GVMN;
c) Tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN;
d) Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non;
đ) Tham gia đoàn đánh giá ngoài, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp huyện trở lên;
e) Tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có).
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng
– Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);
– Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề);
– Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
2. Cấu trúc chương trình

TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Quyết định hành chính nhà nước 12 8 4
2 Giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới 12 8 4
3 Kỹ năng tạo động lực làm việc cho GVMN 12 8 4
4 Kỹ năng quản lý xung đột 16 8 8
  Ôn tập và kiểm tra phần I 8   8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 70 62
5 Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường 20 12 8
6 Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập 20 12 8
7 Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non 20 10 10
8 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong GDMN 16 10 6
9 Kỹ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về GDMN 16 10 6
10 Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phát triển năng lực nghề nghiệp dưới hình thức “nghiên cứu bài học” 16 8 8
11 Đạo đức của cán bộ quản lý trong giải quyết các vấn đề ở nhà trường mầm non và cộng đồng 16 8 8
  Ôn tập và kiểm tra phần II 8   8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24   24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4  
3 Viết thu hoạch 16   16
  Khai giảng, bế giảng 4   4
  Tổng cộng: 240 106 134

Thông tin liên hệ chi tiết:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)