Chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính, văn thư

Câp nhật: 15/06/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 820 lượt xem

Từ ngày 01/08/2021, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học sẽ không còn là yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính văn thư theo Thông tư mới nhất do Bộ Nội vụ ban hành. Quy định cụ thể như thế nào?

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Theo đó, kể từ khi Thông tư có hiệu lực vào ngày 01/08/2021, không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính, văn thư.

bo-chung-chi-ngoai-ngu-tin-hoc-2021

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng đối với công chức, văn thư theo Thông tư 02 của Bộ Nội vụ được quy định như sau:

Ngạch Chuyên viên cao cấp:

+ Bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp trở lên;

+ Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị;

+ Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

Ngạch Chuyên viên chính:

+ Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác;

+ Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên chính.

Ngạch Chuyên viên:

+ Nằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác;

+ Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

Như vậy, theo Thông tư mới, từ ngày 01/08/2021, tất cả các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư sẽ không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như trong quy định hiện hành tại Thông tư 11/2014/TT-BNV, Thông tư 14/2014/TT-BNV.

Bộ Nội vụ đã gửi kiến nghị đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ về  việc bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong yêu cầu tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Nguyên nhân là vì hiện nay các cơ sở đào tạo đã yêu cầu trình độ ngoại ngữ, tin học theo cấp độ tương ứng trong tiêu chuẩn đầu ra. Bên cạnh đó, nội dung và chương trình bồi dưỡng cũng bị trùng lặp và chồng chéo với đội ngũ giáo viên do Bộ GD&DT quy định. Trên cơ sở đó, quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp.

Thay vào đó, hai ngạch công chức chuyên ngành hành chính, văn thư vẫn phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và trình độ ngoại ngữ phù hợp tùy theo yêu cầu tiêu chuẩn năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của từng ngạch.

(Nguồn baochinhphu.vn)

++ Lớp bồi dưỡng chứng chỉ chuyên viên quản lý nhà nước uy tín