Tuyển sinh khóa học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại Hà Nội

Câp nhật: 18/08/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 475 lượt xem

Lãnh đạo cấp phòng có vai trò quan trọng trong quá trình vận hành, hoạt động của phòng, ban trong cơ quan hành chính nhà nước, là người dẫn đầu, điều tiết và điều hoà công việc, là người truyền cảm hứng và động lực để nhân viên tích cực làm việc. Để đáp ứng điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, công chức, viên chức cần đáp ứng tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của vị trí công tác. Trong đó, chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên là yêu cầu quan trọng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Khóa học lãnh đạo cấp phòng ở đâu uy tín? Ở đâu cấp chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạp cấp phòng? Lệ phí thi là bao nhiêu? Học trong bao lâu? Để giải đáp tất cả những thắc mắc trên, mời bạn cùng chúng tôi tham khảo thông tin sau.

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Yêu cầu về trình độ chuyên môn của lãnh đạo cấp phòng bao gồm:

+ Tốt nghiệp đại học hoặc tốt nghiệp thạc sĩ;

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

+ Đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên.

+ Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên.

le-phi-thi-lop-boi-duong-lanh-dao-cap-phong-bao-nhieu

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng là chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý, chứng minh công chức, viên chức đã hoàn thành khoá học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại cơ sở giáo dục được cấp phép. Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn, là điều kiện quan trọng để công chức, viên chức tham gia xét bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại vị trí cán bộ quản lý cấp phòng.

++ Học chứng chỉ chuyên viên chính bao lâu?

Ai cần chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng?

Đối tượng cần thi chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng sẽ bao gồm:

Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương.

Đây là khóa học quan trọng dành cho công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

mo-lop-dao-tao-lanh-dao-cap-phong-ha-noi

le-phi-thi-lop-boi-duong-lanh-dao-cap-phong-bao-nhieu
Nguồn Internet

Học khoá học lãnh đạo cấp phòng trong bao lâu? Nội dung là gì?

Khóa bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để giúp công chức, viên chức nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thông qua lớp học, công chức, viên chức sẽ hiểu rõ các vấn đề bao gồm:

+ Tổng quan về năng lực lãnh đạo và quản lý của lãnh đạo cấp phòng;

+ Các kỹ năng liên quan đến vị trí công tác như: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, áp dụng pháp luật, tham mưu, năng quản lý và phát triển nhân sự, tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện, ra quyết định, giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông;

+ Cải cách hành chính và những vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng;

+ Kinh nghiệm về lãnh đạo và quản lý của cấp phòng ở trung ương, địa phương và trên thế giới;

+ Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và nền cách mạng công nghiệp 4.0.

+ Xây dựng hành vi và thái độ làm việc phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác.

tuyen-sinh-lop-boi-duong-lanh-dao-cap-phong-tai-ha-noi
Nguồn Internet

Chương trình đào tạo của lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Dựa theo quyết định số 1037/QĐ- BNV về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa học sẽ bao gồm 160 tiết, trong đó bao gồm 9 chuyên đề giảng dạy, 3 chuyên đề báo cáo và viết tiểu luận cuối khóa. Nội dung của 3 phần khóa học sẽ bao gồm:

+ Phần I: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng, gồm 9 chuyên đề giảng dạy;

+ Phần II: Báo cáo kinh nghiệm thực tế, lựa chọn 3 trong 5 đề tài cho trước;

+ Phần III: Khai giảng, bế giảng, khảo sát chương trình và viết tiểu luận.

STT

Hoạt động

Số tiết

1.

Lý thuyết

40

2.

Thảo luận, thực hành

68

3.

Chuyên đề báo cáo

24

4.

Ôn tập, kiểm tra (01 lần)

8

5.

Hướng dẫn viết tiểu luận

4

6.

Viết tiểu luận

12

7.

Khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình, tổ chức giảng dạy

1

8.

Khai giảng, bế giảng, trao chứng chỉ

3

Tổng số

160

 1. Cấu trúc chương trình

Phần I

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

STT

Chuyên đề, hoạt động

Số tiết

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

1.

Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng

12

4

8

2.

Kỹ năng lập kế hoạch

12

4

8

3.

Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch

16

8

8

4.

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự

12

4

8

5.

Kỹ năng áp dụng pháp luật

8

4

4

6.

Kỹ năng ra quyết định

12

4

8

7.

Kỹ năng tham mưu

12

4

8

8.

Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện

12

4

8

9.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông

12

4

8

 

Ôn tập

4

 

 

 

Kiểm tra

4

 

 

Tổng

116

40

68

Phần II

BÁO CÁO KINH NGHIỆM THỰC TẾ

STT

Chuyên đề, hoạt động

Số tiết

10.

Chuyên đề báo cáo 1

(lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):

8

11.

Chuyên đề báo cáo 2

(lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):

8

12.

Chuyên đề báo cáo 3

(lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):

8

 

Danh mục các chuyên đề lựa chọn:

 

 

1. Kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý của cấp phòng ở trung ương, địa phương và trên thế giới

 

 

2. Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng

 

 

3. Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

 

 

4. Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

5. Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công

 

 

Tổng

24

Phần III

KHAI GIẢNG, BẾ GIẢNG, KHẢO SÁT VÀ VIẾT TIỂU LUẬN

Stt

Hoạt động

Số tiết

1.

Khai giảng

1

2.

Khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình, tổ chức giảng dạy

1

3.

Hướng dẫn viết tiểu luận

4

4.

Viết tiểu luận

12

5.

Bế giảng, trao chứng chỉ

2

Tổng số

20

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, công chức, viên chức sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

Form đăng ký

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY
  Học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng ở đâu uy tín Hà Nội?

  Trangtuyensinh24h tự hào là đơn vị giáo dục uy tín hàng đầu tại Hà Nội, đã phối hợp cùng các trường được phép tổ chức đào tạo và bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, trực tiếp tuyển sinh và tổ chức các khóa đào tạo chất lượng theo đúng quy định của Bộ Nội vụ.

  le-phi-thi-lop-boi-duong-lanh-dao-cap-phong-bao-nhieu

  Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 1037/QĐ-BNV ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban hành kèm theo Quyết định số 1151/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, chúng tôi mở lớp học bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo cấp phòng trực tuyến, tuyển sinh liên tục trên toàn quốc với những cam kết như sau:

  + Chương trình đào tạo theo hình thức học bán tập trung, kết hợp giữa học từ xa và học tại trường linh hoạt, giúp công chức, viên chức ở khắp mọi miền đều có thể đăng ký tham gia khóa học để hoàn thành chứng chỉ đúng thời hạn.

  + Nhận học viên và mở lớp liên tục hàng tháng, tuyển sinh trên toàn quốc.

  + Thời gian học ngoài giờ hành chính, thuận lợi để học viên sắp xếp thời gian học tập.

  + Khung chương trình giảng dạy và đào tạo lãnh đạo cấp phòng theo chuẩn của Bộ Nội vụ.

  + Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, đã và đang giảng dạy tại các trường hàng đầu, đem lại những chuyên đề học thuật bổ ích cho học viên, nâng cao kiến thức và kỹ năng theo đúng yêu cầu của vị trí công tác.

  + Cấp chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng phôi chuẩn, có giá trị vĩnh viễn.

  + Cấp chứng chỉ đúng hẹn.

  + Luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn tận tình cho học viên cho đến khi hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ.

  Học phí của lớp đào tạo lãnh đạo cấp phòng là 3.200.000/ học viên. Đặc biệt ưu đãi dành cho học viên đăng ký theo nhóm.

  mo-lop-dao-tao-lanh-dao-cap-phong-ha-noi

  mo-lop-dao-tao-lanh-dao-cap-phong-ha-noi

  Học viên cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký khóa đào tạo lãnh đạo cấp phòng tại Hà Nội bao gồm:

   – 01 phiếu đăng kí

  – 02  hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)

  – 01 bản CMTND photo

  Form đăng ký

  ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY
   Hoặc liên hệ trực tiếp đến trangtuyensinh24h để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

   ++ Hà Nội mở lớp học chuyên viên ở đâu?

   Thông tin liên hệ

   Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam, Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

   Hotline: 02466609628, 0961189663 (Cô Thúy), 0964488720 (Cô Mến), 0981871011 (Cô Nhung)