XÂY DỰNG HỒ SƠ MÔN HỌC TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ

Câp nhật: 30/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 33 lượt xem

1. Mục tiêu đào tạo 

Sau khi học xong khóa bồi dưỡng này sẽ:

  • Hiểu rõ về tổ chức giảng dạy theo tín chỉ từ đó tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
  • Vận dụng tốt để xây dựng hoàn thiện hồ sơ môn học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ do mình phụ trách
  • Xây dựng hồ sơ dạy học; đề cương chi tiết môn học, kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học theo hướng thúc đẩy tính tích cực của học viên.

2. Đối tượng bồi dưỡng

  • Giảng viên, cán bộ đào tạo của các Trường Đại học; cao đẳng.
  • Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu bồi dưỡng…

3. Nội dung chương trình

Chương trình được thiết kế mềm dẻo, linh hoạt theo nhu cầu của người học. Để lớp học đạt được hiệu quả tốt nhất hoc viên chuẩn bị các nội dung sau:

  • Phòng học được trang bị: máy tính (kết nối mạng), máy chiếu Projector, bàn ghế di động, bảng viết, bảng lật.
  • Học viên chuẩn bị các tài liệu, học liệu thuộc chuyên môn mình phụ trách.   

Nội dung cụ thể như sau:

Stt Nội dung bồi dưỡng Số tiết
I Tíchỉ, chươntnh đào tạtheo tíchỉ và tổ chức quá tnh đào tạtheo hệ thốntíchỉ  
II Hồ sơ n học  
1 Các vấn đề chung về hồ sơ môn học  
2 Các tài liệu cần có trong hồ sơ môn học  
3 Cách sử dụng hồ sơ môn học  
III Thựhành (học viêbáo cáo kết quả việc vận dụng của nh trong môn học)