TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

Câp nhật: 29/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 56 lượt xem

1. Mục tiêu đào tạo 

Tham gia khóa học tư vấn tâm lý học đường, học viên sẽ:

  • Nhận diện sâu sắc được những đặc điểm tâm lý, những nhu cầu và đời sống tình cảm… học sinh ở các lứa tuổi; từ đó đồng cảm, chia sẻ với học sinh, tìm các biện pháp tác động phù hợp đạt được mục tiêu giáo dục đề ra của gia đình, nhà trường và xã hội; Nắm vững kiến thức nền tảng và chuyên sâu về tư vấn tâm lý.
  • Biết cách tổ chức trải nghiệm và thực hành tư vấn tâm lý cho học sinh.
  • Ứng dụng, triển khai công việc tư vấn tâm lý cho học sinh ở nơi học viên công tác hay cộng đồng đang tham gia.

2. Đối tượng bồi dưỡng

  • Giảng viên các trường đại học, cao đẳng; giáo viên các trường phổ thông, giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên.
  • Cán bộ làm công tác đoàn, đội của xã, phường, huyện, thành phố.
  • Các đối tượng khác có nhu cầu tham gia bồi dưỡng.

3. Nội dung chương trình

Tổng số tín chỉ tích luỹ: 06 tín chỉ
(trong đó: 4 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ tự chọn)
Chương trình thiết kế mềm dẻo, linh hoạt theo nhu cầu của người học.
 

Nội dung cụ thể như sau:

 
Stt
 
Hc phần
 
Số TC
I Hc phần bắt buc 4
1 Kỹ thuật tổ chức quá trình tư vấn 2
2 Thực hành các kỹ năng tư vấn tâm lý 2
II Hc phần tự chọn 2/8
3 Tư vấn về tình bạn, tình yêu và quan hệ xã hội 2
4 Tư vấn các vấn đề liên quan đến phương pháp tự học và tự đán 2
5 Tư vấn một số vấn đề về hành vi và sức khỏe tinh thần ở học sinh 2
6 Tư vấn các vấn đề về trí tuệ cảm xúc 2
Tổng cộng 6