Tiêu chuẩn chuyên viên chính 2021 được quy định như thế nào?

Câp nhật: 13/05/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 6773 lượt xem

Chuyên viên chính là công chức hành chính cần đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên. Chuyên viên chính có trách nhiệm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, đơn vị; tham mưu, tổng hợp xây dựng hoặc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

Chứng chỉ chuyên viên chính được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đang tăng cao trong giai đoạn đẩy mạnh phát triển hội nhập quốc tế của đất nước. Chuyên viên chính cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào và hưởng những quyền lợi ra sao?

tuyen-sinh-lop-ngach-chuyen-vien

Tiêu chuẩn về đào tạo và bồi dưỡng chuyên viên chính được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, để được nâng ngạch chuyên viên chính, cán bộ, công chức, viên chức cần đáp ứng những điều kiện tiêu chuẩn như sau:

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

cap-chung-chi-quan-ly-nha-nuoc-uy-tin

 

 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của chuyên viên chính được quy định như thế nào?

Tại điều 6 – Thông tư 11/2014-TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 đã quy định các tiêu chí về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, Bộ Nội vụ có quy định như sau:

+ Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;

+ Chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện thể chế; chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện; xây dựng các đề án, dự án, chương trình công tác; đánh giá tác động về kinh tế, xã hội đối với các chính sách chuẩn bị ban hành;

+ Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính theo đúng thể thức, quy trình, thủ tục và thẩm quyền; trình bày và bảo vệ được các ý kiến, nội dung đề xuất; giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao theo dõi, quản lý;

+ Tổ chức hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách, các quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương đang công tác; thực hiện, đề xuất các biện pháp kiểm tra, đánh giá;

+ Tổ chức phối hợp, tổ chức kiểm tra, tổng kết thực thi chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương;

+ Nắm được tình hình và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực công tác trong nước và thế giới; tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý;

+ Đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính thì phải là người đã chủ trì xây dựng ít nhất 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật hoặc chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 01 (một) đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu;

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ hoặc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch tương đương từ 5 năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm (36 tháng).

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn:

+ Các khóa học uy tín và chuyên nghiệp và cấp chứng chỉ chuẩn theo chương trình đào tạo Bộ Nội vụ: Chúng tôi mở lớp chuyên viên – chuyên viên chính theo đề xuất của Bộ Nội vụ và chứng chỉ có đầy đủ tính pháp lý và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật. Chứng chỉ có giá trị sử dụng vĩnh viễn, công nhận toàn quốc.

+ Dịch vụ hỗ trợ và tư vấn học viên tận tâm: Chúng tôi phối hợp tuyển sinh mở các lớp đào tạo và bồi dưỡng chuyên viên chính online và offline với lịch học linh hoạt trong tuần để cán bộ, công chức, viên chức dễ dàng sắp xếp thời gian phù hợp để học tập.

Để tìm hiểu rõ hơn về lớp học cấp chứng chỉ chuyên viên chính, học chứng chỉ chuyên viên chính bao lâu, bạn hãy liên hệ đến trangtuyensinh24h.

Thông tin liên hệ chi tiết:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)