Thông báo tuyển sinh Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Câp nhật: 26/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 124 lượt xem

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 1. Mục tiêu đào tạo 

  • Trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản về giảng dạy đại học cho các đối tượng chưa qua đào tạo về nghiệp vụ sư phạm mà muốn trở thành giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.
  • Nhằm bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Đối tượng bồi dưỡng

  • Giảng viên tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
  • Người đã tốt nghiệp ĐH trở lên có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường.
  • Người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học; các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất đã tốt nghiệp ĐH trở lên có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường ĐH, CĐ.

3. Nội dung chương trình

Khối lượng kiến thức: 20 tín chỉ (trong đó: 15 tín chỉ bắt buộc và 5 tín chỉ tự chọn)

 
Stt Nội dung bồi dưỡng Số tín chỉ
I Khố i kiến thc bt buc ti thiu 15
1 Tâm lí họ c đại cương 2
2 Giáo dục học đại cương 3
3 Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam 1
4 Tâm lí họ c dạy học đại học 1
5 Lí luậ n dạy học đại học 3
6 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học 2
7 Đánh giá trong giáo dục đại học 2
8 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1
II Khi lượng kiến thc tự chọn ( 5/ 14) 5
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
2 Kỹ năng dạy học đại học. 2
3 Thực tập sư phạm 3
4 Nâng cao chất lượng tự học (Tự chọn 2) 3
5 Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học chuyên ngành 2
6 Giao tiếp sư phạm 2
  Tổng cộng 20

Form đăng ký

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY