Thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Câp nhật: 19/04/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 95 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

(Hiện các lớp đang học liên hệ để đăng ký)

– Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Căn cứ thông tư số 10/2013/TT–BGD&ĐT ngày 28/3/2013 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

– Viện nghiên cứu Sư phạm – Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm cho giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng như sau:

I.Đối Tượng Bồi Dưỡng

 • Những giáo viên TCCN nhưng chưa  qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
 • . Những người có bằng tốt nghiệp đại học có nguyện vọng trở thành giáo viên TCTN.
 • Giảng viên các học viện, trường đại học cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
 • . Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.
 • . Những người đang làm việc tại viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thịnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.
 • Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường cao đẳng, đại học.

II. Nội Dung Chương Trình
NỘI DUNG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP

Theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo thông tư số 61/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2007 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:21 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự chọn: 4 tín chỉ).
Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ

Stt Học phần bồi dưỡng Số tín chỉ
1 Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp 4
2 Giáo dục học nghề nghiệp 3
3 Tổ chức và quản lí quá trình dạy học 3
4 Phương pháp và kĩ năng dạy học 4
5 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2
6 Giao tiếp và ứng xử sư phạm 2
7 Thực tập sư phạm 3
  Tổng số 21


III.HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

 • Hình Thức: Học liên tục trong tuần hoặc vào ngày thứ 7. Chủ nhật
 • Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp”

IV.HỌC PHÍ: 3.500.000/HV ( Ba triệu năm trăm ngàn đồng trên một học viên)

NỘI DUNG KHÓA HỌC LỚP SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN

Theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo thông tư số 61/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2007 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:15 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ).
Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ

STT Nội dung bồi dưỡng Số tín chỉ Lí thuyết Thảo luận, thực hành Tự học
1 Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam 1 10 10 30
2 Tâm lí học dạy học Đại Học 1 10 10 30
3 Lí luận dạy học đại học 3 30 30 90
4 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học 2 15 30 60
5 Đánh giá trong giáo dục 2 15 30 60
6 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 10 10 30
7 Tâm lí học đại cương 2 15 30 60
8 Giáo dục học đại cương 3 30 30 90
  Tổng cộng 15 135 180 450

 

III.HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

 • Hình Thức: Học liên tục trong tuần hoặc vào ngày thứ 7. Chủ nhật
 • Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đai học, cao đẳng”

IV.HỌC PHÍ:

3.000.000/học viên ( ba triệu đồng trên một học viên)

Hotline: 0964367222 ( Thầy Nam)

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON

– Căn cứ vào  nhu cầu thực tế của cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ nguồn đang công tác tại các cơ sở Mầm non trên toàn quốc.          
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam thông báo về việc mở lớp Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm non như sau:
I. ĐỐI  TƯỢNG  BỒI  DƯỠNG: 
– Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố.
– Là Cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường  Mầm non và cán bộ nguồn chưa có chứng chỉ quản lý mầm non.
– Những đối tượng học viên khác có nhu cầu tham dự.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :
–  Xã  hội hóa  giáo dục mầm non
–  Tổ chức và  quản lý chăm sóc sức  khỏe
–  Tâm lý học quản lý chăm sóc sức khỏe
–  Quản lý giáo dục mầm non và  giới thiệu văn bản liên quan đến quản lý GDMN
–  Kiểm tra, đánh giá; quản lý chất lượng GD
–  Tổ chức thực hiên chương trình
–  Kỹ năng của người quản lý trường MN
– Tham quan , dự giờ trường MN
– Viết, nộp thu hoạch
Tổng thời lượng: 300 tiết
– Lớp cuối tuần T7 & Cn : Đang học vẫn vào được
– Lớp tối 2,4,6: Đang học vẫn vào được
* Thời gian học :
– Lớp tối từ 18h tới 20h
– Lớp cuối tuần sáng 8h tới 10, chiều 14h tới 16h
Học Phí:  2.500.000đ
Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Trường CĐ Sư phạm Trung Ương cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Quản Lý Giáo dục Mầm non”

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
DẠY TRÌNH ĐỘ TC-CĐ NGHỀ

(Theo Thông tư số 19/20011/TT-BLĐTBXH ngày 21/72011 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội  quy định chương trình khung sư phạm dạy nghề)

1. MỤC TIÊU

– Hình thành những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cơ bản cho người học để có đủ năng lực dạy trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu quả.
– Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về tâm lý học nghề nghiệp, giáo dục học nghề nghiệp.
– Lập kế hoạch, xác định các công việc cụ thể cho dạy nghề và giáo dục học sinh ở các cở sỏ dạy nghề.
– Chuẩn bị và thực hiện hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu quy định.
– Lựa chọn và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương pháp, phương tiện day học vào quá trình dạy học.
– Soạn được các công cụ kiểm tra, biết cách đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

2.ĐỐI TƯỢNG HỌC:

– Giáo viên dạy nghề tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp, các cơ sở dạy nghề, có bằng kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo, nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề (SPDN).
– Kỹ sư, kỹ thuật viên, thợ lành nghề, sinh viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề, sinh viên năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy nghề cần được đào tạo cấp chứng chỉ SPDN

III. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

– Thời gian đào tạo: theo quy định của Bộ LĐTB&XH. (Học tối từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc cả ngày T7, CN hàng tuần)
– Khai giảng: đang học liên hệ để đăng ký
Tại Hà Nội:
– Kinh phí đào ‘
1. Các môn học/mô-đun bắt buộc:

Mã môn học, mô-đun Tên môn học, mô-đun Thời gian đào tạo (giờ)
MH01 Tâm lý học nghề nghiệp 45 giờ
MH02 Giáo dục học nghề nghiệp 45 giờ
MĐ03 Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề 60 giờ
MH04 Phương tiện dạy học 30 giờ
MĐ05 Thực tập sư phạm 160 giờ (4 tuần)


CHỨNG CHỈ: 
Kết thúc khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ Sư phạm “Nghiệp vụ sư phạm Dạy trình độ Trung cấp nghề, cao đẳng nghề”

IV.HỒ SƠ :

1.Phiếu đăng kí học theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội

2.Bản sao giấy khai sinh công chứng

3.Bản sao tốt nghiệp đại học có công chứng

Mọi thông tin học viên thắc mắc hoặc đăng kí thi vui lòng liên hệ :

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)