Thông báo công văn của Bộ Nội Vụ gửi Bộ Giáo Dục và Đào Tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Câp nhật: 20/04/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 95 lượt xem

Sau khi nghiên cứu công văn số 2336/BGGDT-LGCBQLGD ngày 30/5/2017 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập và hồ sơ năng lực của 4 cơ sở đào tạo , Bộ Nội Vụ có ý kiến như sau :

-Nhất trí với đề nghị của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho các cơ sở đào tạo ( có danh sách cụ thể kèm theo ) để thực hiện các chương trình theo tiêu chuẩn chức danh đã được Bộ Giáo Dục và Đào tạo phê duyệt ban hành đối với : giảng viên , giáo viên THPT, giáo viên THCS , giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non .

-Đề nghị Bộ Giáo Dục và đào tạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra hoạt động bồi dưỡng của các cơ sở được giao nhiệm vụ; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện việc giao nhiệm vụ cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu đủ năng lực tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp lĩnh vực giáo dục và đào tạo bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ nâng cao năng lực của đội ngũ viên chức ngành, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Mọi thông tin học viên thắc mắc hoặc đăng kí thi vui lòng liên hệ :

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)