Thi chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc trên máy tính từ ngày 01/07/2023

Câp nhật: 16/09/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 61 lượt xem

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam là khung tham chiếu về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, đánh giá năng lực ngoại ngữ của người học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tính đến thời điểm này, trên cả nước có 17 đơn vị được Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 nhằm sửa đổi Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Theo đó, Thông tư 24/2021 đã đưa ra quy định mới về hình thức tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Hình thức thi trên máy tính kể từ ngày 01/07/2023

Hiện nay, các kỹ năng nghe, đọc, viết của kỳ thi tiếng Anh VSTEP đã được tổ chức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính. Tuy nhiên, theo quy định mới, từ ngày 01/07/2023, tất cả các kỹ năng tiếng Anh đều sẽ được tổ chức thi trên máy vi tính.

hoc-bang-tieng-anh-co-ban-tai-ha-noi

Thay đổi số lượng đề thi từ ngày 01/07/2022

Đơn vị tổ chức thi phải đảm bảo quản lý ngân hàng câu hỏi bằng phầm mềm có yêu cầu bảo mật, phân quyền trong quá trình sử dụng, đồng thời đáp ứng những yêu cầu khác bao gồm:

+ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2022, số lượng đề thi tương đương nhau tại một thời điểm đối với định dạng đề thi dành cho học sinh tiểu học, học sinh THCS, học sinh THPT:

 • Môn Tiếng Anh phải có ít nhất 50 đề thi
 • Mỗi môn Ngoại ngữ khác phải có ít nhất 30 đề thi
 • Số lượng các câu hỏi thi trùng nhau giữa các đề thi không quá 10%.

+ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2022, số lượng đề thi tương đương nhau tại một thời điểm đối với định dạng đề thi dành cho các đối tượng khác:

 • Môn Tiếng Anh phải có ít nhất 70 đề thi
 • Mỗi môn Ngoại ngữ khác phải có ít nhất 30 đề thi
 • Số lượng các câu hỏi thi trùng nhau giữa các đề thi không quá 10%.

+ Phải thực hiện rà soát, điều chỉnh ngân hàng câu hỏi thi và bổ sung tối thiểu 10% số lượng câu hỏi đối với từng kỹ năng mỗi năm.

hoc-bang-tieng-anh-co-ban-tai-ha-noi

Ngoài ra, các đơn vị có thể phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam với các tổ chức có chức năng khảo thí đã có ngân hàng câu hỏi thi, đề thi được xây dựng, quản lý đáp ứng các quy định của Quy chế này. Trước khi triển khai tổ chức thi, các bên cần phải đảm bảo phân công rõ ràng về nghĩa vụ, quyền hạn của các bên phối hợp và báo cáo Bộ GDĐT (qua Cục Quản lý chất lượng).

** Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi phải được xây dựng dựa trên ngân hàng câu hỏi thi theo quy định tại Điều 12 Quy chế này và hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Lưu ý

Số lượng câu hỏi thi và đề thi đối với mỗi định dạng đề thi tại một thời điểm được quy định tại khoản 5 Điều 5 của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đã ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sẽ có hiệu lực cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ sẽ bao gồm:

“1. Cơ sở giáo dục đại học có đào tạo ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài (thuộc nhóm ngành Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài) hoặc sư phạm tiếng nước ngoài (thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên), đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 1. Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học – ngoại ngữ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở GDĐT (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định thành lập: Được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh phổ thông).”

Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2021.

++ Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh VSTEP bao lâu?

Form đăng ký

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY
  Thông tin liên hệ
  Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam, Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
  Hotline: 02466609628, 0961189663 (Cô Thúy), 0964488720 (Cô Mến), 0981871011 (Cô Nhung)